Home => Astrologie => Westers Astrologie => Westerse Astrologie - Algemeen => Uranus in Ram: De revolutie van het bewustzijn

Uranus in Ram: De revolutie van het bewustzijn


De grootste revolutie in de menselijke geschiedenis begint op 11 maart 2011 wanneer de planeet Uranus naar het sterrenbeeld Ram gaat.

Dit moment in de menselijke geschiedenis zal bekend worden als de Revolutie van Bewustzijn.

In tegenstelling tot voorgaande revoluties vindt deze midden in de harten van de mannen, vrouwen en kinderen plaats die de Aarde bewonen. Wat zich ontvouwt is niet alleen de meest geweldige periode van ons leven, maar van alle levens en het begint al spoedig.

De revolutie begint metafysisch, waarbij energie vrijkomt uit een ontwaakte kwantumpoort in het hart van de Melkweg. Deze poort brengt een krachtige, hoger dimensionale energie met zich mee die nog niet eerder op Aarde is gevoeld. Deze nieuwe energie zal de hele Aarde onderdompelen, waarbij het bewustzijn van de spiritueel ontwaakten direct wordt beïnvloed. Een kwantumsprong die nog niet eerder is ervaren op Aarde.

Cruciale stap

Terwijl we 2012 steeds dichter naderen dient deze spectaculaire kosmische gebeurtenis als een cruciale stap in de Ascentie van de mensheid en de acceptaties van realiteiten in de hogere dimensies. De galactische poort die zich spoedig opent is vergelijkbaar met het concept ‘wormgat’ die dient als een kanaal naar een energie met een hoger octaaf, afkomstig uit de 8e dimensie.

De 8e dimensie is de dimensie van eenheid, van goddelijk bewustzijn. Deze energie is de essentie achter de gebeurtenissen die binnenkort gaan plaatsvinden. Het eenheidsbewustzijn leeft spoedig in ons allen op.

Dit nieuwe niveau van bewustzijn, afkomstig van de Bron, is universeel van aard. Het legt de fundering voor de acceptatie van buitenaards leven, wat ons brengt bij een belangrijk aspect van de transitie van Uranus: algemene acceptatie van buitenaards leven. De mensheid wordt zich spoedig bewust van het feit dat buitenaards leven niet alleen bestaat, maar de gebeurtenissen op Aarde al enige tijd beïnvloedt.

Einde status quo

Algemene acceptatie van buitenaards leven zal paradigma’s van het verleden doen oplossen om een nieuwe manier van denken en voelen in ons allen te creëren. We accepteren niet langer de kunstmatige status quo die al zo lang wordt gehanteerd. Exotische nieuwe technologieën worden gepubliceerd alsof een science fiction film plots realiteit is geworden.

Vrije energie speelt hierbij een belangrijke rol, evenals revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg, landbouw, communicatie, computertechniek, magnetisme en terraforming. Deze technologieën transformeren voor altijd de manier waarop we leven en waarop we met elkaar omgaan.

De komende technologische ontwikkelingen en innovaties brengen een enorme wereldwijde beweging voort die zich bezighoudt met het bestrijden van armoede, het helen van het ecosysteem en het verbeteren van de levensstandaard in landen. Honderden miljoenen gelijkgestemde zielen beginnen zich te verbinden, samen te werken en zetten succesvolle projecten op die in het verleden nooit kans van slagen hadden.

Stel je slapende neuronen voor in een brein die plots tot leven komen en zich miljarden keren verbinden tot alles verlicht is, dat is waar we naartoe gaan als een beschaving.

Onrust

De astrologische beweging van de planeet Uranus betekent ook dat de Aarde zal worden geconfronteerd met de grootste hoeveelheid politieke en economische onrust die ze ooit gekend heeft. Terwijl een revolutionaire geest de globe verlicht ervaren we wijdverspreide instabiliteit die zich op verschillende manieren manifesteert. De ontwaakte gemeenschap komt op dusdanige manier in opstand dat ‘het systeem’ wordt verlamd.

Eerstewereldlanden krijgen te maken met vredige protesten en demonstraties terwijl geweld aan de orde van de dag is in derdewereldlanden. Over de hele wereld worden de corrupte agenda’s van regimes een halt toegeroepen door de wil van het volk.

In het eerste jaar van deze transitie, terwijl de mensen beginnen te ontwaken, wordt duidelijk dat de buitenaardse elementen die diep zijn geworteld in de menselijke samenleving geen positieve rol hebben gespeeld in onze evolutie als een beschaving. De machtsstructuur van de Aarde opereert momenteel namelijk ‘vanuit de schaduwen’, maar hun tijd zit erop en dit loopt perfect synchroon met de Kosmische Orde.

Interventie gebeurt op een strategische manier waardoor ze uiteindelijk worden verslagen. De strijd zal het meest intens zijn gedurende de zomermaanden van 2012. Tegen de winter van 2012 wordt het duidelijk dat de mensheid eindelijk vrij is, na duizenden jaren van manipulatie. Na 21 december 2012 begint het Gouden Tijdperk van de mens.

Persoonlijke revoluties

Het fascinerende van astrologie is dat gebeurtenissen op een globaal of macrokosmisch niveau tegelijkertijd gebeuren op een persoonlijk, microkosmisch niveau, waarbij beide exact synchroon lopen. De transitie van Uranus vormt hierin geen uitzondering en spoedig gaan we door onze eigen persoonlijke revoluties, op onze eigen unieke manier, alles in overeenstemming met het goddelijke plan voor eenieder van ons.

Dit is waar de Heilige Wetenschap van Astrologie zo helder kan verlichten, het kan de bron en de expressie van de komende revoluties in ons leven met grootse precisie identificeren.

Op het gebied van cultuur beginnen mensen de wijsheid van de Occulte Wetenschappen te omarmen, die hun oorsprong hebben in de hoger dimensionale aard van bestaan. Mensen realiseren zich dat er een verborgen perfecte orde is met betrekking tot creatie. In tijden van grote verandering willen steeds meer mensen exact begrijpen wat hun rol is in dezelfde perfecte symfonie.

De beste manier om persoonlijke veiligheid en overvloed te creëren in deze tijd is het identificeren, accepteren en uitstralen van de persoonlijke revolutionaire energie.

Deze persoonlijke revolutie, die zich voor velen manifesteert als de ontwikkeling van buitengewone spirituele en metafysische geschenken, is het antwoord op al onze toekomstige problemen. Het is aan eenieder van ons om de schokkende veranderingen volledig te accepteren om de uitkomst van de komende globale revolutie te bepalen.

Zij die overgeven aan angst of zich verweren tegen de veranderingen dragen daarvoor zelf de verantwoordelijkheid. Zij die de veranderingen omarmen schieten omhoog. Het belang van de planeet Uranus in het sterrenbeeld Ram, de oorspronkelijke vorm van de strijder, is enorm.

In de astrologie is de afstemming op energieën van archetypen een extreem belangrijk concept om te begrijpen en integreren. Met Uranus in Ram kunnen we schitterende zaken manifesteren in ons leven door vertrouwen, stoutmoedigheid, onafhankelijkheid en moed te ontwikkelen in dat deel van ons leven waar de energie van Ram zich bevindt. Dit is een tijd waarin de strijder in ons allen wordt geboren, maar het is aan ons om te beslissen wat we doen met deze nieuwe energie.

Terwijl deze krachtige energie van Uranus door ons collectieve bewustzijn blaast worden de waarden van de mensen snel veranderd. Er komt verlangen naar spirituele en metafysische bezigheden. Materialisme wordt vervangen door spiritualisme. De zogenaamde beroemdheden van vandaag de dag zullen verdwijnen en ruim baan maken voor een nieuw soort beroemdheden die hun kracht uit spirituele ontwikkeling en menselijke passie halen. Het zullen de helden en heldinnen zijn van het Nieuwe Tijdperk dat voor onze ogen geboren wordt.

Astroloog Salvador Russo

Uranus keert elke 83 jaar terug op dezelfde plaats, waardoor vaak gebeurtenissen worden versneld en inzichten worden verkregen in belangrijke gebeurtenissen uit het verleden.

Uranus wordt beschouwd als een symbool van verandering, vervreemding, technologie en meer. Veel boeken en websites beschouwen Uranus als het symbool van verrassing, schok en revolutie.

Bronnen: Tokenrock.com en Astropost.blogspot.com