Home => Astrologie => Westers Astrologie => Westerse Astrologie - Algemeen => Traditionele versus Moderne Astrologie

Traditionele versus Moderne Astrologie


Terwijl ik nu in 2009 aan mijn 30ste jaar van professionele astrologie begin, is het toch nog maar amper 5 jaar dat ik de traditionele of klassieke astrologie bestudeer, en stilaan meer en meer toepas.


Even het onderscheid duidelijk maken:

 • Moderne astrologie is de astrologie zoals die bedreven wordt sinds het einde van de 19de eeuw, waarbij de psychologische duiding en vooral de puur persoonlijke (geboorte)horoscoop centraal staan;
 • Traditionele astrologie is de astrologie zoals die tot in de 17de eeuw courant bedreven werd.

Na de 17de eeuw kwam de “oude” astrologie maatschappelijk gezien in de problemen, omdat met de ontdekkingen en nieuwe inzichten in natuur en kosmos, het klassieke wereldbeeld niet meer klopte met de objectieve realiteit.

Je zou kunnen zeggen dat tot aan de Verlichting, de mens het eindpunt van Gods Schepping was: astrologisch én filosofisch werd de wereld als volgt begrepen (van hoogste naar laagste niveau van manifestatie):

 • God, de Scheppingskracht (of als je wil: de “oerknal”)
 • De Sfeer van de Vaste Sterren, woonplaats van niet geïncarneerde Zielen
 • De Sfeer van de Zodiak of Dierenriem, waar een 12-deling van de oorspronkelijke scheppende energie uitgedrukt wordt
 • De 7 Sferen van de Dwaallichten of Zon, Maan en Planeten, in dalende volgorde: Saturnus, Jupiter, Mars, Zon, Venus, Mercurius, Maan
 • De Sfeer van de 4 Elementen (Vuur, Aarde, Lucht en Water)
 • De Aarde, de Mens, de Natuur

In deze hiërarchie zijn we dus als mens zowel het eind-product, of de “bedoeling” van de Schepping, en tegelijkertijd zijn we natuurlijk ook het minst volmaakt, het minst perfect omdat we het verst van de Oorsprong af staan.
Ook al waren de oude Grieken en Romeinen perfect op de hoogte van het feit dat de Aarde rond de Zon draait, werd dit objectieve wereldbeeld nooit in praktijk gebracht, omdat daar de Goddelijke Oorsprong of de link met de Scheppende Kracht niet toonbaar is.

In het moderne, Galileïsche wereldbeeld, de wetenschappelijke objectieve “realiteit”, is niet langer de mens op aarde de focus of eindpunt van schepping/evolutie, maar worden we in feite gereduceerd tot een “toevallige” manifestatie op een planeet die als 3de rond de zon van ons stelsel draait; gezien de schier oneindigheid van het universum zullen er elders nog wel zo’n “rotsblokken met begroeiing en leven” door de ruimte slingeren: we zijn niet speciaal of uniek meer, we zijn gewoon, een toevallig product van de evolutionaire ontwikkeling van het leven op aarde… Werd in het Oude Wereldbeeld alle gebeuren als zinvol en betekenisvol gezien, dan is in de moderne beleving (of het moderne “begrijpen”) van de wereld, ons bestaan gewoon toevallig, niks speciaal.

De ontwikkeling van de positieve wetenschappen heeft vanaf de 17de eeuw in het westen de spiritualiteit meer en meer verdreven. Zeker ook het meer en meer controleren van de natuur, het minder en minder afhankelijk zijn van natuur en “elementen” geeft de moderne mens het gevoel dat hij oppermachtig is. God is vervangen door Darwin’s evolutietheorie, alchemie is verdrongen door scheikunde, spiritualiteit is verworden tot het idee van de volledig “maakbare” wereld.

Met spiritualiteit bedoel ik dan het besef van Verbondenheid – hoe veraf ook – met de Oorsprong, en de Idee dat we hier met een Reden zijn. Wat tegenwoordig als spiritualiteit aangeduid wordt, zeker in de moderne astrologie, is vaak niets anders dan verkapte ego- en persoonsverheerlijking (“mijn zwarte maan staat sterker dan de jouwe”; “jij moet jouw lessen van Chiron nog leren”;…). Stromingen als rond “The Secret” versterken het idee dat we allemaal onze eigen realiteit kunnen creëren zoals we dat het liefst zelf hebben.

Maar: shit happens, beste mensen!
Waarschijnlijk roept dit nu al wat weerstand op bij verschillende lezers, maar laat ons even stil staan bij het volgende:

 • In de moderne astrologie draait alles rond de persoon, het individu. Elk onderdeel van de geboortehoroscoop weerspiegelt een facet van de persoon. De hele wereld wordt als een verlengstuk van de eigen persoonlijke realiteitsinvulling gezien.
 • In de klassieke astrologie wordt de persoon eigenlijk aangeduid door de ascendant en de heerser ervan. Zon en Maan zijn de 2 “krachtbronnen” voor het leven, maar het zonne-teken is eerder niét dan wél relevant voor de persoonsbeschrijving!

Alle andere horoscoopfactoren beschrijven de wereld waarin je terecht bent gekomen.

Zo heb ik mezelf vanuit de moderne astrologie altijd als “een Weegschaal” getypeerd, terwijl ik volgens de klassieke benadering Schorpioen-asc met sterke Steenbok/Saturnus invloed ben.
“Mijn Zon in Weegschaal” is voor de moderne interpretatie:
een charmant, evenwichtig, op harmonie, vrede en schoonheid ingesteld iemand, en (omdat die Zon in het 11de huis staat): gedreven door hoge idealen, iemand voor wie vriendenkring en sociaal contact uiterst belangrijk zijn; iemand die zichzelf waarmaakt (Zon) door zich kunstzinnig/creatief/sociaal (Libra) met heel veel mensen te verbinden en hoger gedachtegoed of kunst en harmonie te delen (11).

In de klassiek-astrologische interpretatie staat de Zon als heer van huis 10 in Weegschaal-11, voor machtige en invloedrijke maar vaak onbetrouwbare vrienden, kennissen, kontakten.

Ikzelf als persoon word dan beschreven als een flegmatisch/melancholisch type, met een zeer sterke betrokkenheid op kennis, studeren, en toepassing van spiritualiteit in het dagelijkse leven.

 • Modern geduid geeft het 7de huis informatie over hoe ik in relatie of samenwerkingsverband functioneer, wat ik daar bewust en onbewust verwacht en oproep.
 • Klassiek geduid beschrijft het 7de huis de partner(s) in je leven, en ook je openlijke vijanden of tegenstanders.
 • Modern geïnterpreteerd 2de huis: gevoelens van eigenwaarde, zelfvertrouwen, vermogen om te genieten, enz
 • Klassiek weerspiegelt het 2de huis je (roerende) bezittingen, je financiele situatie, en je talenten.

De moderne interpretatie van de geboortehoroscoop is uiterst psychologisch georiënteerd, wat uitnodigt tot heel vage en onnauwkeurige vertalingen waarin ieder zich wel ergens terugvindt, of waarmee alles uitgelegd kan worden; psychologie is tot nader order nl. wel de minst exacte van alle wetenschappen, per definitie!

De klassieke beoefenaar van de astrologie tracht zo concreet mogelijke, duidelijke en verifieerbare uitspraken te doen, is veel minder op de praktische beleving van de wereld gericht, en… durft concrete voorspellingen doen!

Daarover, en over andere uitgesproken verschillen tussen modern en klassiek (zoals vaste sterren, antiscia, temperament/elementen, enz…) gaan we een volgende keer verder uitwijden.

Herman Van Roey


Herman Van Roey

Herman Van Roey – Antwerpen (BE)

Herman Van Roey (1954), is Astroloog / Docent en geeft op regelmatige basis opleidingen in Astrologie én Feng Shui.
Toekomstvoorspellingen moet u hier niet verwachten…
Wel diepgaand transformatief inzicht in de menselijke psyche, …uw psyche, …uw mogelijkheden.