Home => Astrologie => Westers Astrologie => Westerse Astrologie - Algemeen => Traditionele versus Moderne Astrologie – Deel 2

Traditionele versus Moderne Astrologie – Deel 2


Iedereen herinnert zich nog de gruwelijke gebeurtenissen van 23 januari jl. in Dendermonde. Hier kunnen we een gebeurtenis-horoscoop voor trekken: het moment zelf dat het 1ste slachtoffer gemaakt werd, wordt geschat op een paar minuten na 10u, ‘s ochtends. (zie figuur 1 rechts, klik om te vergroten)
Deze hemelkaart wordt weergegeven met Regiomontanus-huizen


Hier stippen we meteen weer een belangrijk verschil aan tussen de moderne en de traditionele werkwijze:

  • voor de classicus zijn Placidus-huiscuspen specifiek voor geboortehoroscopen;
  • Regiomontanus-systeem wordt gebruikt voor uurhoeken en gebeurtenis-horoscopen.

In de moderne astrologie hangt het er vooral van af wat je geleerd hebt of bij wie je les hebt gevolgd, want daar geldt: één (van de tientallen verschillende!) huissystemen wordt voor alles gebruikt!


Modern-astrologisch geduid (hierna afgekort tot MA) zie je inderdaad een aantal moeilijke dingen: de Maan staat moeilijk, net Steenbok binnengelopen en opbotsend tegen Pluto. Venus in het 1ste huis staat heel nauw conjunct met Uranus. En maar liefst 6 “inhouden” in het 12de huis!

MA: huis 12 staat voor spiritualiteit, het collectief onbewuste, eenzaamheid en terugtrekken uit de wereld. Neptunus, MA heerser van het teken Vissen op de ascendant, in huis 12, zou dus iets heel spiritueel moeten weergeven…
Venus in huis 1 staat conjunct Uranus (”medeheerser” van huis 12 omdat Waterman mee in 12 vervat zit) brengt dat spirituele nog ‘s duidelijk naar buiten, en vertegenwoordigt vernieuwing, breuk, radicale verandering, plotse gebeurtenis, vrijheid/bevrijding. Dat werkt in op Venus heer 2 (en medeheer 7), dus op liefde, schoonheid, waarden en relaties.

Pluto brengen we (nog steeds MA) in verband met intense, transformatie processen, en ook wel overmacht, crisis.
In het 10de huis van publieke erkenning worden kinderen, of/en hobby’s, en werk en gezondheid (Maan heerst over huizen 5 en 6) op intense wijze “tentoongesteld”. Pluto heerst (MA!) over Schorpioen en dus het 8ste huis, nog ‘s transformatie processen, het persoonlijk onbewuste, angsten, seksualiteit.

Tja. Mmm? Nou ja, toch niet echt zo’n verwoestend destructief wreedaardig beeld?

Pakken we deze gebeurtenishoroscoop nu volgens de klassiek-astrologische methode (hierna afgekort tot KA) aan, dan wordt er toch wel een en ander duidelijker, explicieter, zelfs!


Een heel groot verschil tussen MA en KA is dat KA Uranus, Neptunus en Pluto niét beschouwd worden als heersers van resp. Waterman, Vissen en Schorpioen, maar – wanneer ze nauw conjunct een horoscoopfactor staan, als een soort Vaste Sterren, met een overheersend negatief karakter:

  • Uranus: plotse onverwachte gebeurtenis, maar dan destructief, niet vernieuwend maar vernietigend.
  • Pluto: crisis, overmacht, geweld, brutale wreedheid.

De daad, en ook de dader, wordt beschreven door de ascendant van de gebeurtenis, planeten dicht bij/in het 1ste huis, en de heerser van het 1ste huis.
Vissen rijzend: KA is de heerser Jupiter, die we zwaar “beschadigd” in het 12de huis zien staan. Het 12de huis draagt de betekenis van geheime, verborgen vijanden, heksen, tovenaars (of hun moderne equivalenten), demonen, (zelf-)sabotage en -vernietiging. En we spreken over “zwaar beschadigd” omdat Jupiter op de 5de graad van Waterman geen intrinsieke waardigheid of moraliteit bezit, en zo dicht bij de Zon dat hij verbrand wordt, een van de meest ernstige verstoringen voor een planeet: er is geen zicht, er is geen bewustheid, er is onvermogen om correct of verantwoord of degelijk te handelen.
De dader was met andere woorden onder zeer negatieve invloed; we hebben recent ook in het nieuws gehoord dat de dader “stemmen hoorde”, dat er anderen “in zijn hoofd zaten” en hij hierdoor aangespoord werd.

Jupiter en Zon, staan nauw conjunct de vaste ster Giedi Secunda, die een vrome/zelfopofferende invloed vertegenwoordigt. Volgens Ptolemaeus (auteur van de Tetrabiblos) heeft deze ster een gemengde Venus/Mars invloed. Jupiter staat vlak bij de graad waar zich 3 dagen later een zonsverduistering zou manifesteren. En volgens de traditie heeft een zonsverduistering in het sterrenbeeld Capricornus, negatieve invloed op klimaat, politieke en maatschappelijke gewoonten…
Maar er is veel meer: de op het eerste zicht lieftallige Venus in Vissen-1, verbonden met de destructieve werking van Uranus, zit gevangen tussen Uranus waar Venus net van weg loopt, en Saturnus waar Venus heel snel een exacte oppositie mee vormt. Hier wordt zelfs gesproken van een frontale botsing tussen Venus en Saturnus, omdat Venus voorwaarts, en Saturnus achterwaarts beweegt en ze elkaar dus wederzijds tegemoet snellen. Saturnus die zwakke waardigheid heeft op 21° Maagd, is door zijn retrograde stand én heerschappij over het 12de huis: geen vriendelijke invloed: het zijn de demonen van het 12de huis waar Venus, de godin van de liefde, tegen opbotst. En al staat Venus in Vissen in verhoging, dus met waardigheid, Saturnus kan vanuit Maagd geen gunstig effect op Venus hebben, want Saturnus in Maagd “ontvangt” Venus in haar val, dus het effect van oppositie is werkelijk negatief.
Bovendien staan Venus en Uranus hier conjunct de vaste ster Markab: “boosaardige connecties, drank en andere excessen; boosaardige gewoontes, mentale verstoring; slim, zwerver, vruchteloze inspanningen, ongewone levensloop, problemen met ouder of andere geslacht en familiale situaties, veel ongelukken, gewelddadige dood” (V. Robson: “The Fixed Stars”).
Dan slik je toch wel even als je dit leest.


corvusDe ascendant op 12° Vissen heeft zijn antiscion (of gespiegeld punt ten opzichte van de as 0° Steenbok/Kreeft) op 18° Weegschaal. Hier staat de ster Kraz, een vaste ster in de klauw van Corvus (de Raaf, zie afbeelding). Ptolemaeus geeft hieraan de betekenis van Mars en Saturnus (de 2 “malefics”), en verduidelijkt: sluw, berekenend, hebzuchtig, geduldig, wraaklustig, passioneel, zelfzuchtig, liegend, agressief, materiegebonden, veroorzaakt soms “agitatoren”, opstandelingen.
Dat is wel wat anders dan de dienstvaardigheid en nuchter realisme dat algemeen met Maagd geassocieerd wordt!
De Maan, die zo hoog en zichtbaar aan de hemel staat in deze kaart, pal in het zuiden, brengt kinderen (Maan heerst over huis 5) en dienstverleningcrèche (Maan heerst ook over huis 6) op een heel negatieve, destructieve wijze (Maan in vernietiging in Steenbok, conjunct Pluto) in het nieuws (10de huis), en schokt (Pluto) mensen (Maan) wereldwijd (huis 10).
Alnas1Deze Maan die als heerser van het 5de en 6de huis dus de kinderen en hun verzorging/verzorgers vertegenwoordigt, staat samen met Pluto op 2 vaste sterren die resp. bij de boog en de pijl van het sterrenbeeld Boogschutter horen:
– Spiculum, is Latijn voor pijlpunt
– Alnasl IS de ster die de pijlpunt van de boogschutter vormt.
Hier krijg je met andere woorden letterlijk het beeld van kinderen en verzorgers die getroffen worden door een scherp wapen, geen pijlpunt maar wel een scherp mes.

Oh ja, tot op heden heeft de dader geen spatje verklaring of toelichting gegeven tijdens zijn verhoor… Vissen op de ascendant is een van de …”stomme” (zwijgzame) tekens… (een klassiek gegeven waar ik zelf, vroeger, nog hartelijk om gelachen heb…).

Volgende keer kijken we naar grotere verbanden met betrekking tot land- en tijdperkhoroscopen!


Herman Van Roey

Herman Van Roey – Antwerpen (BE)

Herman Van Roey (1954), is Astroloog / Docent en geeft op regelmatige basis opleidingen in Astrologie én Feng Shui.
Toekomstvoorspellingen moet u hier niet verwachten…
Wel diepgaand transformatief inzicht in de menselijke psyche, …uw psyche, …uw mogelijkheden.