0: De Dwaas


Van moment tot moment en bij iedere stap laat de Dwaas het verleden achter zich. Hij heeft niet meer bij zich dan zijn zuiverheid, zijn onschuld en vertrouwen, wat gesymboliseerd wordt door de witte roos in zijn hand. Het dessin van zijn vest bevat de vier kleuren van de tarot, hetgeen erop wijst dat hij in harmonie is met alles wat hem omringt. Zijn intuïtie functioneert optimaal. Op dit moment krijgt de Dwaas de steun van het universum om deze sprong in het onbekende te doen. Er wachten hem avonturen in de stroom van het leven.

De kaart wijst erop dat je geen misstap kunt doen zolang je vertrouwd op de intuïtie van het moment, op je gevoel dat alles ‘goed is’. Je gedrag lijkt anderen misschien ‘dwaas’, of jezelf ook, als je probeert het met je rationale verstand te analyseren. Maar de Dwaas staat bij ‘nul’, het nummerloze, waar vertrouwen en onschuld de weg wijzen, niet skepsis en vroegere ervaringen.Een dwaas is iemand die altijd vertrouwt; een dwaas is iemand die ondanks zijn ervaringen vertrouwen blijft hebben. Je bedriegt hem, en hij vertrouwt je, en je bedriegt hem nog eens, en hij vertrouwt je, en je bedriegt hem weer en hij vertrouwt je nog steeds. Dan zul jij zeggen dat hij een dwaas is, dat hij niets leert. Zijn vertrouwen is enorm; zijn vertrouwen is zo zuiver dat niemand het kan aantasten.

Wees een dwaas in de taoïstische zin, in de zin van zen. Probeer geen muur van kennis om je heen op te trekken. Welke ervaring je ook overkomt, laat het gebeuren en laat het steeds weer los. Zuiver je geest voortdurend; sterf steeds opnieuw aan het verleden om in het heden te kunnen blijven, hier-nu, als een pasgeborene, als een baby. In het begin is dat heel lastig. De wereld gaat misbruik van je maken… laat ze. Het zijn arme stumpers. Ook al wordt je misleid en bedrogen en beroofd, laat het gebeuren, want wat werkelijk van jou is kan je niet ontstolen worden, wat werkelijk van jou is kan niemand van je roven. En elke keer dat je je niet laat aantasten door de situatie, zorgt die gelegenheid voor een innerlijke integratie. Je ziel zal zich meer uitkristalliseren.

(Uit: Dang dang doko dang, hoofdstuk 2)

Bekijk ook

VI - De Geliefden

VI – De Geliefden

Wat wij liefde noemen behelst eigenlijk alle toonaarden van communicatie, vanaf de aarde tot aan …