Home => Kaartleggen-orakelen => Tarot kaarten => Osho Zen Tarot => De Regenboogreeks => Heer van regenbogen – Overvloed

Heer van regenbogen – Overvloed


Dit bacchische type is het toonbeeld van een compleet mens, een ‘Zorba de Boeddha’, die wijn kan drinken, op het strand kan dansen en kan zingen in de regen en tegelijkertijd beschikt over het diepe inzicht en de wijsheid van een wijze. In zijn ene hand heeft hij een lotus, ten teken dat hij de gratie van het vrouwelijke respecteert en in zich heeft. Zijn blote borst (een open hart) en ontspannen buik laten zien dat hij zich ook op zijn gemak voelt met zijn mannelijke kant; hij heeft genoeg aan zichzelf. De vier elementen aarde, vuur, water en lucht komen allemaal samen in de Heer van Regenbogen, die bovenop het boek van de wijsheid des levens zit.

Als je een vrouw bent, brengt de Heer van Regenbogen de steun van je eigen mannelijke energie in je leven, een verbintenis met je innerlijke levenspartner. Voor een man betekent deze kaart een periode waarin de conventionele mannelijke stereotypen worden doorbroken en de hele mens de kans krijgt te schitteren.

In het Oosten heeft men het lichaam veroordeeld, de materie veroordeeld, materie ‘een illusie’ genoemd, maya – ze bestaat niet echt, ze lijkt slechts te bestaan; ze bestaat uit hetzelfde materiaal als dromen. Men heeft de wereld verloochend en om die reden is het Oosten nog altijd arm en ziek, het lijdt honger.

De helft van de mensheid heeft de innerlijke wereld aanvaard maar de wereld buiten ons verloochend. De andere helft van de mensheid heeft de materiële wereld aanvaard en de innerlijke wereld verloochend. Ze leven allebei maar voor de helft en een half mens kan nooit tevreden zijn. Je moet heel worden: fysiek rijk, wetenschappelijk rijk; rijk in je meditatie, rijk in bewustzijn. Alleen een heel mens is een heilig mens, zo zie ik het.

Ik wil een ontmoeting tussen Zorba en Boeddha. Zorba alleen is hol. Zijn dansen heeft geen eeuwigheidswaarde, het is een tijdelijk genot. Weldra krijgt hij er genoeg van. Pas als je over onuitputtelijke bronnen beschikt, afkomstig uit de kosmos zelf… pas als je existentieel wordt kun je heel worden.

Dit is mijn bijdrage aan de mensheid: de hele mens.

(Uit: Communism and Zen fire, Zen wind, hoofdstuk 2)

Bekijk ook

7 - Geduld (Regenboog)

7 – Geduld (Regenboog)

Soms kun je alleen maar wachten. Het zaad is gezaaid, de baby groeit in de …