8 – Reizen (Vuur)


Het nietige figuurtje dat zich op het pad door dit prachtige landschap bevindt, maakt zich niet druk over het doel. Hij of zij weet dat de reis zelf het doel is, dat de pelgrimstocht zelf de heilige plaats is. Iedere stap op het pad is belangrijk op zich. Als je deze kaart trekt, wijst dit op een periode van beweging en verandering. Het kan een fysieke beweging van de ene plaats naar de volgende zijn of een innerlijke beweging van de ene zijnswijze naar een andere. In ieder geval belooft deze kaart dat de reis gemakkelijk verloopt en een gevoel van avontuur en groei zal geven; het is niet nodig te veel te zwoegen of te plannen. De Reiskaart herinnert ons er ook aan dat we het nieuwe moeten accepteren en verwelkomen, net als tijdens een reis door een ander land met een andere cultuur en omgeving dan we gewend zijn.

Deze instelling van openheid en acceptatie noodt nieuwe vrienden en ervaringen in ons leven. Het leven gaat altijd en eeuwig voort. Er is geen uiteindelijke bestemming waarheen het onderweg is. De pelgrimstocht, de reis op zich is het leven, niet het bereiken van een zeker punt, niet een bepaald doel, gewoon dansen, op pelgrimstocht zijn, blij je weg gaan zonder aan een bestemming te denken. Wat zou je doen als je een bestemming bereikt? Niemand vraagt zich dat af, want iedereen probeert een bepaalde bestemming in zijn leven te bereiken. Maar de consequenties… Als je je levensbestemming werkelijk bereikt, wat dan? Dan zit je met de handen in het haar. Je hoeft nergens meer heen… je hebt je uiteindelijke bestemming bereikt, en onderweg ben je alles kwijtgeraakt. Je moest alles kwijtraken. Nu sta je dan naakt op je uiteindelijke bestemming en je kijkt verdwaasd om je heen: wat was eigenlijk de bedoeling? Je hebt je zo gehaast en het heeft je zoveel hoofdbrekens gekost, en dit is het resultaat.

Bekijk ook

3 - Ervaren (Vuur)

3 – Ervaren (Vuur)

Een ‘ervaring’ is iets dat je in een schrift kunt opschrijven of op een foto …