Failure / Mislukking


Als het ochtend is, is het ochtend. Als het avond is, is het avond. Er is geen sprake van een keuze. Houd op met keuzes te willen maken en je bent overal vrij. Vrijheid bestaat enkel in keuzeloosheid. Als je jong bent, is dat prachtig; als je een klein kind bent, is dat prachtig; als je oud bent, is dat prachtig; wanneer je gaat sterven, is dat prachtig — omdat je nooit gescheiden raakt van het geheel, je bent een golf in de oceaan.

Zou een golf in de oceaan zichzelf gaan zien als een individu, dan gaat er iets mis. Een golf in de oceaan denkt over zichzelf nooit als over iets dat op zichzelf bestaat, ze laat zich gewillig en blij en dansend overal heenvoeren waar de oceaan haar brengt.

Een lied van de mysticus Kabir:
Ik praat met de minnaar in me en zeg: Waarom toch zo heftig?
We kunnen voelen dat er een geest is die vogels, dieren en mieren lief heeft —
misschien dezelfde die jou het stralende bestaan schonk in je moeders buik.
Hoe valt het dan te rijmen dat jij nu totaal verweesd moet ronddolen?
De waarheid is dat jij jezelf hebt afgekeerd, besloten hebt alleen het duister in te gaan.
Nu ben je verstrikt geraakt in anderen en vergeten wat je eens geweten hebt.
Daarom treft alles wat je doet het lot van te mislukken.

Dingen gebeuren als ze moeten gebeuren. Het kan niet anders. Alles gaat goed — vertrouw er maar op. Verlies het verschil niet uit het oog. Theologen zeggen: `Geloof in het bestaan van God.’ Mystici zeggen dat het niet nodig om in het bestaan van God te geloven — voel gewoon de harmonie van het bestaan. Het is geen concept, het is geen geloof: je kunt het voelen, het is overal. Het is bijna tastbaar, voelbaar.

Op het moment dat je denkt dat je één met het geheel bent, volgt er een ontspanning, vindt een plotselinge overgave plaats. Je hoeft jezelf niet onder controle te hebben, je kunt je ontspannen. Je hoeft je niet in te spannen omdat je geen persoonlijk doel meer hoeft te bereiken. Je gaat dezelfde weg als God. Gods doel is ook jouw doel, zijn bestemming is ook jouw bestemming. Je hebt geen individuele bestemming — een individuele bestemming zorgt alleen maar voor problemen.

Heb je het aan je eigen leven niet gezien? Wat je ook doet, het wil maar niet lukken. En je hebt het nog steeds niet door. Jij meent dat het mis is gegaan omdat je het niet gedaan hebt zoals het moest. Je pakt dus iets anders aan en dat mislukt ook. Vervolgens ga je denken dat je niet kundig genoeg bent en ga je je verder bekwamen maar weer misluk je. Dan denk je: `De hele wereld is tegen me,’ of `Het lot is me niet gunstig gezind’ of `Ik ben het slachtoffer van de jaloezie van anderen.’ Je vindt steeds weer verklaringen voor je falen maar je raakt nooit aan de werkelijke grond van je falen.

Kabir zegt: mislukking betekent “jij-zonder-God”. Zo ziet Kabir het. Mislukking is gelijk aan “jij-zonder-God” en succes is “jij-met-God”. Succes is in God en met God zijn. En bedenk dat ik met God niet een persoon bedoel die zich ergens in de hemel bevindt maar de kosmische geest. Voel de kosmische geest, de tao, de wetmatigheid waarvan het hele bestaan doortrokken is, die jou heeft doen geboren worden en tot wie je op zekere dag zult terugkeren.

uit de Osho Transformatie Tarot
…inspiratie voor het speelse in elke dag

Bekijk ook

The Foolish Heart / Het dwaze hart

The Foolish Heart / Het dwaze hart

Het hart heeft zijn eigen beweegredenen waar het verstand niets van begrijpt. Het hart heeft …