Sex / Seks


Seks houdt grote geheimen in en het eerste geheim is — als je mediteert zul je het merken — dat het verdwijnen van het seksuele verlangen vreugde brengt. En als je dat moment van vreugde beleeft, verdwijnt ook de tijd en — je zult het zien als je mediteert — verdwijnt ook het denken. En dit zijn de kenmerken van meditatie.

Mijn indruk is dat de eerste vluchtige notie van wat meditatie is, in de wereld is gekomen door seks, het kan niet anders. Meditatie moet wel door seks in het leven zijn geroepen, omdat seks het meditatieve fenomeen bij uitstek is. Als je het tenminste verstaat, als je er diep ingaat, als je het niet uitsluitend als een verdovend middel gebruikt. En naarmate je inzicht toeneemt, zal de hunkering ernaar verdwijnen; dan ervaar je op zekere dag een enorme bevrijding als seks niet langer een obsessie voor je is. Dan ben je rustig, stil, helemaal jezelf. De behoefte aan de ander heeft opgehouden te bestaan. Je kunt vrijen als je daarvoor kiest maar er is geen sprake meer van moeten. Dan is het een vorm van met elkaar delen.

Als twee geliefden een diep seksueel orgasme beleven, versmelten ze met elkaar. Dan is de vrouw niet langer de vrouw, de man niet langer de man. Zoals ze tot elkaar komen, zich in elkaar ontmoeten, versmelten, vergeten wie ze zijn, vormen ze de cirkel van yin en yang . Daardoor is liefde zoiets moois. Deze staat wordt mudra genoemd, de staat van diep orgastische geslachtelijke gemeenschap heet mudra. En de hoogste staat van orgasme, het orgasme met het geheel, heet mahamudra , het grote orgasme.

Orgasme is een toestand waarin je lichaam niet langer aanvoelt als een vaste stof; het vibreert als energie, als elektriciteit. Het vibreert vanuit zo’n diepte, vanuit je wezen zelf, dat je helemaal vergeet dat het iets stoffelijks is. Het wordt iets elektrisch en het is een elektrisch verschijnsel. Tegenwoordig zeggen natuurkundigen dat er geen stof bestaat, dat alle stof slechts schijn is. Ga je er diep in dan blijft er van stof niets over, dan blijkt er alleen elektriciteit te bestaan. In de toestand van orgasme raak je aan deze diepste laag van je lichaam waar stof niet meer bestaat, enkel nog energiegolven. Je wordt dansende, vibrerende energie. Grenzen zijn er niet meer voor je, zoals je pulseert zonder nog een vast lichaam te zijn. En ook je geliefde is pulserende energie.

En als ze elkaar liefhebben en zich aan elkaar overgeven, geven ze zich geleidelijk over aan dit moment van pulsatie, van vibratie, van energie zijn, en zijn ze niet bang…

Want het lijkt op doodgaan, als alle grenzen van het lichaam verdwijnen, als het lichaam vervluchtigt, als de substantie van het lichaam verdampt en er alleen energie overblijft, een heel subtiel ritme, en je ervaart jezelf alsof jij er niet meer bent. Alleen in diepe liefde kun je dit bereiken. Liefde is als doodgaan: je sterft als het stoffelijk beeld dat je van jezelf hebt, je sterft voorzover je denkt dat je een lichaam bent. Je sterft als lichaam en je ontpopt je als energie, vitale energie.

En als de vrouw en haar echtgenoot, of de geliefden, of de partners in één ritme vibreren, als hun hartslag en hun lichaam samenvallen, ontstaat er een harmonische eenheid; dan is er het orgasme en zijn ze niet langer twee. Dat laat het symbool van yin en yang zien: yin beweegt in yang, yang beweegt in yin, de man beweegt in de vrouw, de vrouw beweegt in de man. Nu vormen ze een cirkel en vibreren ze samen, pulseren ze samen. Ze hebben niet meer twee afzonderlijke harten, elk met een afzonderlijke hartenklop; ze zijn één melodie geworden, één harmonie. Dit is de mooiste muziek die er is. Alle andere muziek verbleekt daarbij, is slechts een schaduw daarvan.

De vibratie van twee als één is orgasme. Als hetzelfde gebeurt, niet met een geliefde maar met het hele bestaan, dan is dat mahamudra, dan vindt het grote orgasme plaats.

Bekijk ook

Misuse of power / Machtsmisbruik

Misuse of power / Machtsmisbruik

Het enige middel tegen het misbruik maken van bovennatuurlijke krachten is liefde. Zonder liefde corrumpeert …