Home => Kaartleggen-orakelen => Tarot kaarten => Rider Waite => De Kleine Arcana => De 4 Elementen tov Tarot

De 4 Elementen tov Tarot


De 4 elementen zijn vormen waarin energie zich kan manifesteren hier op aarde. Ze werken in en en buiten ons en vormen de bouwstenen van de aarde zoals wij haar ervaren.

vuur Vuur = Gebundelde energie

Staven

Mannelijk

Yang

Alle gebundelde energie, de wil, strijd, motivatie, doelgericht en agressie.

Men benadert de wereld vanuit het element Vuur, de Intuïtie. Begrippen zoals toekomst, dynamiek, mogelijkheden en ontdekken spelen een grote rol. Men leeft sterk vanuit zichzelf en er is trouw aan eigen morele opvattingen. Dat kan wel eens egoïstisch overkomen maar dat heeft men niet in de gaten. Vuurmensen zijn actief en spontaan en haten routine-werkzaamheden.

Ze staan open voor nieuwe mogelijkheden en treden de wereld open en vrij naïef tegemoet. Daardoor zijn ze in staat de verborgen samenhangen te ontdekken. Concrete zaken zeggen hen niets. De stof als zodanig zien ze niet, omdat de geest alweer met iets anders bezig is.

Element Vuur: vervoering, laaiende hartstocht , liefde/ Goddelijke wil, begeren, hopen, enthousiasme, levenslust, wil, wilsimpulsen, bedoeling, stuwkracht, geest, moed en durf. Vuur verbrandt en vernietigt en is daardoor een zuiver transformerende kracht. Vuur is het vermogen achter de vorm te kijken, het indirect waarnemen.

aarde Aarde = Materiële energie:

Pentakels

vrouwelijk

Yin

Materiële energie, materie, praktisch zijn, structuren, bezit, gewoontes en alles wat een vaste vorm heeft aangenomen.

Het bewustzijn van de Aarde-mens is gericht op het concreet ervaren, daarom wordt er veel waarde gehecht aan mooie zaken. Aarde is als een akker die, goed bewerkt, een rijke oogst oplevert hetgeen rijkdom, gesymboliseerd door Munten of Penta-kels, aangeeft, maar ook gerichtheid op het materiële.

Aarde-mensen zijn gericht op de concrete werkelijkheid: Zien, proeven, ruiken. Realiteit, efficiency en het hechten aan uiterlijke zaken, mooi, lelijk, spelen een rol. Daarom zal een Aarde-mens doelgericht en met taai doorzettingsvermogen bouwen aan een solide basis. Dit geeft een uitstekend gevoel voor vormen en verhoudingen – de Kunstenaar – maar met weinig gevoel voor de grotere verbanden.

Bij Aarde horen de volgende steekwoorden: Daden, feiten/ dingen en gebeurtenissen, zaken, concreet zijn, bezwaren, traagheid, stoffelijkheid, materieel, praktisch, aards.

water Water = Emotionele en gevoelsernergie:

Bekers

Vrouwelijk

Yin

<STRONG>Emotionele en gevoelsernergie, liefde, gevoel, schoonheid en verbinding.

Watertekens reageren puur gevoelsmatig op hun omgeving. De logische samenhang ontgaat hen en interesseert ze niet. Het gaat hen om de gevoelswaarde van de dingen. Ze zijn in staat een kreng van een vaas te bewaren omdat tante Marie die heeft gegeven. Watertekens voelen zó mee dat ze als het ware die ander worden en moeite hebben erachter te komen wie en wat ze zelf zijn. Meestal komen ze daar ook vrij laat achter.

Hun diepe gevoelsmatige benadering maakt hen zo kwetsbaar dat ze zich verschuilen achter een masker van koelheid. Ook kunnen Watertekens gevoelens zo nodig hebben dat ze de buitenwereld gebruiken om voor die gevoelens te zorgen, zonder dat ze daar warm op reageren. Omdat gevoelens voor Watertekens zo nodig zijn, zijn ze vragend, opzuigend, omhullend. Door het gevoels-contact met de buitenwereld voelen ze heel veel aan dat niet te beredeneren valt maar ze slaan wel de spijker precies op de kop. Ze kunnen het echter niet beredeneren.

Bij Water horen de volgende steekwoorden: Gevoel, verlangen, gehechtheden, bezit, emotie, vruchtbaarheid , moederschap, onbewust, onderbewust, onbekend, verborgen, reiniging (door doop), ziel, meer geloof dan begrip, weten door voelen, verdriet, geluk.

lucht Lucht = Mentale energie

Zwaarden

Mannelijk

Yang

Alle mentale energie, denken, communicatie, leren, zelfstandigheid en beweging.

Luchttypes verbinden feiten en gegevens. De nadruk ligt op het abstracte denken, theoretiseren en het werken met ideeën. Ze proberen zo objectief mogelijk alles wat ze meemaken te benaderen en met anderen te bespreken, wat hen commutatief maakt. Door het veelvuldig uitwisselen van woorden en gebaar zijn luchttekens flexibel maar niet altijd even standvastig. Door het logisch te willen verklaren van alles, lopen ze het gevaar alles te verstandelijk te benaderen waardoor ze koel en gevoelloos kunnen overkomen. Gevoelens zijn voor luchttekens moeilijk omdat ze niet logisch te verklaren zijn.

Het bewustzijn is gericht op het samenbrengen van alle voorbeelden en denkbeelden. Hieruit vormt het [uchtteken zijn beeld van de werkeli jkheid en hoe hi j moet leven. Dat heeft niets te maken met de echte werkelijkheid, maar het is zijn werkelijkheid.

Bij Lucht horen de volgende steekwoorden: Gedachten, plannen, leringen, voorstellen, theorieën, wetenschap , kennis, intellect, gesprek, discussie, abstractie/ mentaal, vluchtig en oppervlakkig. Communicatie en contacten zijn voor luchttekens van het grootste belang. Ze moeten met anderen praten en ideeën uitwisselen. Zodoende zijn het goede handelsmensen. Onder Luchttekens vallen ook: De telegraaf, telefoon, de handel en het verkeer.

Bekijk ook

Overzicht van de Staven

Staven vertegenwoordigen het element vuur. Astrologisch worden deze kaarten geassocieerd met de vuurtekens Ram, Leeuw en Boogschutter. De kaarten van Staven hebben te maken met dagelijkse aangelegenheden en met de energie en het enthousiasme waarmee dingen gedaan worden. Staven worden geassocieerd met allerlei vormen van communicatie, reizen en dagelijkse bezigheden. Het vuurelement betekent energie en onderneming, creativiteit en de drang om dingen op gang te brengen. Zakelijke problemen, creatieve ondernemingen en allerlei onderhandelingen horen ook bij Staven.