Home => Kaartleggen-orakelen => Tarot kaarten => Rider Waite => De Kleine Arcana => Overzicht van de Pentakels

Overzicht van de PentakelsPentakels Aas

Element: Aarde.
Astrologische associatie: Venus in het 2e huis.
Kernwoorden: materieel geluk, vruchtbaarheid, rijkdom, gezondheid, beloning.

Pentakels Aas symboliseert net als de andere Azen een in ons sluimerend vermogen. Hier gaat het erom in onszelf of in onze omstandigheden een kans te ontdekken, die tot goede, tastbare resultaten zal leiden. Samen met de Aas van Bekers is dit de grote gelukskaart van de Kleine Arcana, maar we moeten er wel oog voor hebben.


Pentakels II

Element: Aarde.
Astrologische associatie: De Maan in het 1e huis.
Kernwoorden: krachtinspanning, speelsheid, verandering, communicatie.

Pentakels Twee is enerzijds de kaart van de spelenderwijs genomen beslissing, anderzijds die van een onbekommerd weifelen. Ze geeft aan dat we ons op de stroom van het leven laten drijven.


Pentakels III

Element: Aarde.
Astrologische associatie: Jupiter in harmonieuze verbinding met Mars.
Kernwoorden:
ontplooiing, aanzien, zelfverwerkelijking, erkenning, succes.

Pentakels Drie wordt op grond van de donkere tinten vaak verkeerd begrepen als een kaart van terneergeslagenheid, maar in feite symboliseert zij dat we een beproeving met succes hebben doorstaan.


Pentakels IV

Element: Aarde.
Astrologische associatie: Saturnus in het 2e huis.
Kernwoorden: hebzucht, opgejaagdheid, tegenstand, vertraging, vastklampen.

Pentakels Vier toont een overdreven drang naar zekerheid. De door de kaart gekenmerkte levenshouding heeft iets vijandigs tegenover het leven, omdat we ons tegen de levenstroom willen verzetten en angstvallig vasthouden aan wat we hebben.


Pentakels V

Element: Aarde.
Astrologische associatie: Saturnus in het 2e huis.
Kernwoorden: angst, verlatenheid, tegenslag, nood, afhankelijkheid, bedrog.

Pentakels Vijf is de kaart die crisis vertegenwoordigt. Ontbering en onzekerheid. Ze staat voor een periode van benauwenis in ons leven, waarin we ons vaak alleen en diep ellendig kunnen voelen. Ze symboliseert daarmee de benauwenis die in elke groeicrisis besloten
ligt, wanneer we vertrouwd terrein prijsgeven en ons zullen gaan richten op nieuwe uitdagingen


Pentakels VI

Element: Aarde.
Astrologische associatie: Jupiter in Vissen of in Leeuw.
Kernwoorden: voorzichtigheid, beloning, behulpzaamheid, tolerantie.

Pentakels Zes staat voor alle eigenschappen die hulpvaardigheid, grootmoedigheid en tolerantie uitdrukken. De kaart kan betekenen dat wij zelf deze eigenschappen bezitten, maar ook dat ons begrip en behulpzame steun ten deel zal vallen.


Pentakels VII

Element: Aarde.
Astrologische associatie: Jupiter in harmonieuze verbinding met Saturnus.
Kernwoorden:
rijpingsperiode, geduld, zakensucces, beloning, vruchten.

Pentakels Zeven staat voor geduld en langzame maar gestage groei. We moeten er de tijd aan geven. Als we niet te gehaast zijn ligt een positief resultaat in het verschiet.


Pentakels VIII

Element: Aarde.
Astrologische associatie: Mercurius in het 3e huis.
Kernwoorden: arbeid, motivatie, beginstadium, risico’s, aanvang.

Pentakels Acht weerspiegelt het begin van iets dat grote vooruitzichten heeft. Deze kaart is het symbool van de leerling die met een tijdrovende taak begint. Ook symboliseert ze dat we goed gemotiveerd zijn en er plezier in hebben.


Pentakels IX

Element: Aarde.
Astrologische associatie: Jupiter en Venus in het 5e huis.
Kernwoorden: voltooiing, materieel geluk, succes, vervulling, luxe.

Pentakels Negen geldt in de traditionele duiding als de financiële gelukskaart, die een meestal onverwachte winst belooft. Een buitenkansje, een lot uit de loterij, maar kan ook op innerlijke verrijking duiden.


Pentakels X

Element: Aarde.
Astrologische associatie: Jupiter in het 2e huis.
Kernwoorden: succes, zekerheid, fundament, groei, stevig.

Pentakels Tien staat voor een periode van zekerheid, stabiliteit en onbezorgdheid in het dagelijkse leven.


Pentakels Page

Element: Aarde.
Astrologische associatie: Uranus en Venus in Stier.
Kernwoorden: nieuwe zaken, studie, leergierigheid, beminnelijkheid.

Pentakels Page -of Schildknaap- is de boodschapper van een komende kans op ons pad. In het licht van het aarde-element zal het hier gaan om een concreet, haalbaar en degelijk voorstel.Pentakels Ridder

Element: Aarde.
Astrologische associatie: Jupiter in Stier.
Kernwoorden: uithoudingsvermogen, voorspoed, realisme, materialisme en oprechtheid.

Pentakels Ridder belichaamt de stemming waarin we met uithoudingsvermogen en volharding tastbare en duurzame zaken vervaardigen.


Pentakels Koningin

Element: Aarde.
Astrologische associatie: Maan in Stier.
Kernwoorden: overvloed, zekerheid, geschenk, ervaring, zinnelijk, ernstig.

Pentakels Koningin vertegenwoordigt de vrouwelijke kant van het element aarde, en staat voor bestendigheid, goedmoedigheid en betrouwbaarheid. Ook voor realiteitszin, vruchtbaarheid en eenvoud, alsmede zinsgenot.


Pentakels Koning

Element: Aarde.
Astrologische associatie: Zon in Stier.
Kernwoorden: realistisch, bekwaam, zakensucces, vermogend, goedmoedig.

Pentakels Koning belichaamt de mannelijke kant van het element aarde. Hij staat voor ons streven naar bezit, zekerheid en waardevolle voorwerpen. Deze koning representeert onze werkelijkheidszin en ons verlangen naar duurzaamheid.

Bekijk ook

De Hofkaarten

De vier reeksen duiden op de 4 elementen. De vier personen, waaruit elke reeks bestaat, omvatten de karakteristieken van een specifiek element in alle vier de Werelden. De hofkaarten van de Kleine Arcana voelen wat meer menselijk aan vergeleken met de objectieve, statische en onpersoonlijke genummerde kaarten van de Kleine Arcana. Ze stellen heel dikwijls mensen of stemmingen voor.