De HofkaartenDe vier reeksen duiden op de 4 elementen. De vier personen, waaruit elke reeks bestaat, omvatten de karakteristieken van een specifiek element in alle vier de Werelden. De hofkaarten van de Kleine Arcana voelen wat meer menselijk aan vergeleken met de objectieve, statische en onpersoonlijke genummerde kaarten van de Kleine Arcana. Ze stellen heel dikwijls mensen of stemmingen voor.
De kaarten van de Hofhouding kunnen verschillende betekenissen hebben. Bijvoorbeeld:
 • aspecten van jezelf (hoe je je in een bepaalde situatie gedraagt of hoe je handelt)
 • de mannelijke of vrouwelijke kant van jezelf of een ander persoon
 • een bepaalde sfeer of stemming
 • gebeurtenissen en omstandigheden, boodschappen, inlichtingen.

Koning

De koningen horen bij het element vuur; zij leiden het land. Bij oude volken vertegenwoordigde de koning God (denk maar aan de vergoddelijkte Romeinse keizers en aan de Egyptische farao’s). Als het goed ging met de koning, dan ging het goed met het land. Vroeger was de koning niet een soort van manager die aan het hoofd van een land stond en daar op een zakelijke manier leiding aan gaf.
Hij werd geacht een verbinding met God te vormen (als hij zelf al geen god was…).
 • het mannelijk principe, de geest
 • leiderschap, sociale verantwoordelijkheid, prestaties, volwassenheid
 • voltooide ontwikkeling, beheersing van het door het element vertegenwoordigde gebied (heersen, heer zijn over)
 • de energie komt naar buiten in daadkracht.

Koningin

De koninginnen horen bij water, het element van het ontvankelijke. Als element is water ook een tegenhanger van het element vuur. Binnen de 4 elementen zijn vuur en water de oer-elementen, de andere elementen (lucht en aarde) zijn van die oer-elementen afgeleid. Lucht is afgeleid van vuur, aarde is afgeleid van water. De Koning en de Koningin vormen samen het huwelijk van de 2 oer-elementen.
 • het vrouwelijk principe, de ziel
 • beheersing van het element in de zin van aanvaarding, ontvankelijkheid, gevoel en begrip, een meer innerlijke en persoonlijke beheersing
 • de energie komt tot uitdrukking als inzicht

Ridder


Ridders horen bij het element lucht. Lucht wil reizen, ergens heen, zoals de wind waait. De ridders zitten dan ook allemaal op een paard. Datgene wat zij (eventueel als schildknaap) geleerd hebben willen zij ergens anders toepassen, dat is waarnaar zij op weg zijn.
Als reiziger, en als vertegenwoordiger van het element lucht, kunnen ridders ook boodschappers zijn.
 • gedachten, een bepaalde sfeer of stemming, een voorval of gebeurtenis
 • het ik (ego)
 • de energie komt in een vroeger stadium naar buiten dan bij de Koning en Koningin
 • de energie van het element drukt zich uit in beweging; de Ridder is onderweg, is op zoek; hij geeft aan hoe de elementen worden gebruikt.

Schildknaap


Schildknapen horen bij het element aarde. Bij Crowley zijn dit de prinsessen die als jonge zwangere vrouw worden voorgesteld.
Dit zwanger zijn is symbolisch voor het aarde-element: vruchtbaarheid, en dat kan ook neerkomen op het nieuwe en op berichten brengen. Niet alleen ridders, ook schildknapen kunnen boodschappers zijn, bij de schildknaap ligt de nadruk meer op het nieuwe, bij de ridders op het overbrengen.
Met het element aarde is iets bijzonders: het verenigt alle elementen in zich. Aarde staat ook voor de concrete, fysieke werkelijkheid waar wij allemaal leven. En in die wereld zijn alle elementen vertegenwoordigd.
 • de kwaliteit van het element in de meest simpele vorm
 • het lichaam
 • de onervaren mens, kinderen of jonge mensen, leerlingen
 • beginfase, veranderingen, boodschappen of nieuwe ideeën en manieren, kansen die je aangeboden worden
 • leerprocessen, onderzoek en praktische toepassing
 • de energie wordt praktisch toegepast

Bekijk ook

Overzicht van de Staven

Staven vertegenwoordigen het element vuur. Astrologisch worden deze kaarten geassocieerd met de vuurtekens Ram, Leeuw en Boogschutter. De kaarten van Staven hebben te maken met dagelijkse aangelegenheden en met de energie en het enthousiasme waarmee dingen gedaan worden. Staven worden geassocieerd met allerlei vormen van communicatie, reizen en dagelijkse bezigheden. Het vuurelement betekent energie en onderneming, creativiteit en de drang om dingen op gang te brengen. Zakelijke problemen, creatieve ondernemingen en allerlei onderhandelingen horen ook bij Staven.