Betekenis Kleuren in de tarot


Het is een gegeven, dat kleuren bepaalde associaties en gevoelens oproepen, die verder reiken dan de kleur als zodanig. Voorbeelden hiervan zijn in de taal terug te vinden: een blauwtje lopen, rood zien van woede, geel en groen zien …

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste kleuren:

 • WIT: Het Zijn en het Licht. De zuivere spiritualiteit, zielereinheid. Puurheid en reinheid van het allerhoogste principe.
 • ZWART: De materie en het sterfelijke. Het niets. Verdichting. Latente mogelijkheden. Er heeft nog niets beslissend plaatsgevonden, alles blijft mogelijk.
 • ROOD: Levenskracht en wilskracht. Liefde en passie. Seksualiteit. Agressie. Strijd. Rood stelt het lichaam van de man voor.
 • ORANJE: Mengkleur van rood en geel. Energie en geestdrift. Vrolijkheid. Vruchtbaarheid. Ambitie.
 • GEEL: Geestkracht. Intuïtie. Vrolijkheid en vreugde. Het intellect en het denken. Geel stelt de geest voor en het stralende van de zon, het goddelijke in het binnenste van ieder mens.
 • GROEN: De natuur. Vruchtbaarheid. Harmonie en hoop. Veiligheid en vrede.
 • BLAUW: Spirituele gevoelens en begrip. Oprechtheid en reinheid van hart. Blauw is de kleur van de ziel en stelt de vrouw voor.
 • INDIGO: De evolutie van blauw naar violet, blauw overheerst. Religieuze inspiratie en motieven. Meditatie en ervaring. Intuïtie, het Weten.
 • VIOLET: Mengkleur van rood en blauw. De verzoener tussen ziel en lichaam, de hoogste vibratie van licht (rood overheerst). Spiritualiteit en mystiek. Onderscheidingsvermogen. Bewustzijn.
 • BRUIN: De kleur van de aarde en al het materiële. Concentratie. Traditie.
 • GRIJS: Mengkleur van wit en zwart. Neutraliteit en wijsheid. De schemering en de mist.
 • ROSE: Mengkleur van wit en rood. Energie en licht. Universele liefde.
 • GOUD: Verzwaring van wit naar geel. De rijkdom van de geest. Goedheid en het liefhebbende hart. Inspiraties van een zéér hoge orde.
 • ZILVER: De schatten van de ziel. De edele ziel en het zuivere waarnemingsvermogen. Intuïtie en ontvankelijkheid.

Bekijk ook

Numerologie tov de Tarot

Numerologie tov de Tarot

Hier vind je een lijstje van gangbare betekenissen van de getallen 1 t/m 9. Wel is het nuttig om de vetgedrukte betekenissen te onthouden.