Tarot jaarkaart berekenen


Voor elk jaar van ons leven hebben we een kaart uit de grote arcana die onze tarot jaarkaart vormt. Ze vertegenwoordigt onze lessen in het lopende jaar, te beginnen van onze geboortedag.

Sommige kaarten uit de grote arcana zullen vele malen terugkeren als onze jaarkaart, terwijl we anderen nooit zullen krijgen.
De gebeurtenissen die we in een bepaald jaar meemaken, stellen ons in de gelegenheid om nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen en meer over onszelf en onze behoeften te weten te komen.

De tarot jaarkaart toont waar het bij het leren om gaat. Ze wijst ons op de soort archetypische energieën die zich in dat jaar kunnen voordoen en daardoor op persoonlijke eigenschappen waarmee of waaraan we kunnen werken, zoals assertiviteit, compassie en relatievermogen.
<BR>Als we onze jaarkaart kennen, zijn we ons bewuster van de grote lijnen in ons leven en de soorten kansen tot leren die ons gedurende dat jaar geboden worden.
Het bepalen van de tarot jaarkaart

Teljouw geboortedag en -maand op bij het lopende jaar en reduceer de uitkomst tot 22 of minder, bijvoorbeeld:
Je verjaart op 17 april 2006 : 1+7+4+2+0+0+6= 20
Stop bij het bepalen van de jaarkaart altijd bij het hoogste getal onder de 23. Reduceer dit getal dus niet!
HET BEGIN VAN HET TAROTJAAR
De eerste vraag is: “wanneer begint mijn jaarkaart, op 1 januari of op mijn verjaardag?”
Het antwoord luidt: op beide! Er zijn twee verschillende cycli die elkaar tot op zekere hoogte overlappen:
  1. Jouwjaar begint op 1 januari in termen van de gebeurtenissen dieje meemaakt. Op deze datum begintje de les van het jaar te leren door middel van ervaringen dieje met de spelende kwesties confronteren. Dit is een uiterlijke, op gebeurtenissen georiënteerde cyclus.
  2. Opje verjaardag hebtje de lessen dusdanig geïntegreerd, datje naar die energie gaat leven. Van verjaardag tot verjaardag zitje dan ook in een cyclus van innerlijke beleving.
Wanneerje het cijfer vanje jaarkaart berekend hebt, kuntje hieronderklikken voor een uitleg:

Bekijk ook

De 4 Elementen tov Tarot

De 4 elementen zijn vormen waarin energie zich kan manifesteren hier op aarde. Ze werken in en en buiten ons en vormen de bouwstenen van de aarde zoals wij haar ervaren.