18 – De Maan


In uw jaar van De Maan raakt u mogelijk gedesillusioneerd over de idealen waaraan u het voorgaande jaar hebt gewerkt. In feite is het een test om te zien of ze standhouden onder de aanvallen van anderen en uw angst dat uw dromen niet genoeg substantieel zijn. Uw gevoeligheid voor het collectief onbewuste is in deze laatste twee jaren enorm en beïnvloedt diepgaand uw individuele identiteit; u verkeert daardoor in verwarring over wat uw eigen waarden en gevoelens zijn en welke uit het collectief onbewuste afkomstig zijn en uitgekristalliseerd zijn op een werelds niveau dat uw instinctief aanvoelt.

Dit kan een jaar zijn van paranormaal en intuïtief ontwaken, zoals door het corresponderende teken Vissen wordt aangegeven. U hebt mogelijk levendige dromen en uw verbeelding werkt over, waardoor u soms misschien niet meer zeker bent van wat nu illusie is en wat echt. De Maan is een kaart van karmische banden. U raakt daarom betrokken bij kwesties die met andere levens, vorige of toekomstige, samenhangen. U doet moeite om te aanvaarden en te begrijpen wie u geweest bent en waarom. Gebeurtenissen dit jaar hebben niet te overziene aspecten en gevolgen. U voelt u gevangen in uw omstandigheden, verkeerd begrepen door vrienden, een buitenstaander bij gebeurtenissen. Maar waarschijnlijk houdt uw eigen verbeelding u voor de gek, aangezien uw gezond verstand ‘verduisterd’ is. Aan symbolische interpretaties van situaties hebt u heel wat meer in zo’n jaar.

U doet er goed aan u in occulte en verborgen dingen te verdiepen, zodat u met de energie van een Maan-jaar kunt werken in plaats van ertegen in te gaan. Met uw actieve verbeelding kunt u prachtig visualiseren en bevestigen wat het ook is wat u wilt scheppen. Ook het werken met gehandicapten of mensen in inrichtingen is een goede kanalisering voor deze energieën.

Bekijk ook

7 - De Zegewagen

7 – De Zegewagen

In een jaar van De Zegewagen handelt u en gaat u verder volgens de in …