III – De Keizerin


De Tarotkaart de Keizerin vertegenwoordigt de vrouw in een relatie tussen de twee geslachten. Ze belichaamt de kwaliteit van het vrouwelijke beginsel (yin) als tegenpool van het mannelijke (yang). Ze wordt gekenmerkt door ontvangen, overvloed, schoonheid, voeden, vruchtbaarheid, vorm geven, opofferen, vloeien en invoelingsvermogen. Als deze kaart te voorschijn komt bij relatievragen, dan wijst ze op de eigenschappen schoonheid, kracht, esthetica, rijkdom, wijsheid en overvloed. Wordt de Keizerin door een vrouw getrokken, dan wijst ze erop dat de mogelijkheid om bestaat de eigen vrouwelijkheid in de relatie met de partner tot ontwikkeling te brengen. Je voelt dat je invoelingsvermogen en ontvankelijkheid in geen enkel opzicht op zwakte of zelfs zelfopoffering duiden, maar juist een bijzondere kracht vormen. Je emotionaliteit heeft niets met humeurigheid te maken, maar met levendigheid. Je moederlijkheid staat niet voor bezitterig beslag leggen op, maar vertegenwoordigt je werkelijke kracht en warmte, afkomstig uit het diepst van je hart. Als je je vrouwelijkheid ten volle ontwikkelt ben je voor je partner niet alleen aantrekkelijk en interessant, maar kun je hem of haar ook helpen de ‘mannelijke kant’ te ontwikkelen en uit te leven. Je bent moeder en godin, geliefde en koningin, heerseres en wijze. Door je bijzondere uitstraling nodig je je partner en andere mensen in je omgeving ertoe uit stil te staan en deel te hebben aan de harmonie van jouw bestaan.

Het trekken van deze kaart geeft aan dat je nu een opening naar alle genoemde kwaliteiten kunt maken en dat je bereid bent je op een dieper niveau met het thema van je vrouw-zijn bezig te houden. Als een man deze kaart trekt, dan zinspeelt de Keizerin erop dat zijn actuele partner de ideale vrouwelijke aanvulling vertegenwoordigt. Alles wat je bij een vrouw zoekt, kun je nu met je partner verwerkelijken. Wat je van je partner kunt krijgen, heeft betrekking op je eigen vrouwelijke eigenschappen (je innerlijke vrouw, je anima). Je partner kan je helpen met de integratie van de kanten van je persoonlijkheid die je verwaarloosd en onderdrukt hebt. Hij of zij toont je je gevoeligheid, kwetsbaarheid, tederheid, emotionaliteit, bevalligheid en je vermogen tot complete overgave! Is je relatie met je partner conflictueus, of ben je bang voor te grote nabijheid, dan wijst deze kaart op de noodzakelijkheid en mogelijkheid om af te rekenen met je onverwerkte moederbinding. Je voelt je misschien door je partner beperkt of onderdrukt, of wellicht smacht je tevergeefs naar warmte en geborgenheid; je vecht misschien om erkenning en liefde, of je hebt het gevoel dat de wensen en behoeften van je partner veel te veel van je eisen. Je bent nu bereid en in staat je achterhaalde moederprojecties te herkennen en terug te nemen. Weet je toegang te krijgen tot je innerlijke vrouw, dan glijden alle oude angsten van je af en kun je je partner zien zoals hij of zij werkelijk is.

Bekijk ook

IX - De Kluizenaar

IX – De Kluizenaar

De belangrijkste opdracht die deze kaart je geeft is het zoeken naar je eigen innerlijke …