Home => Kaartleggen-orakelen => Tarot kaarten => Tarot van de liefde => XI – De Gerechtigdheid

XI – De Gerechtigdheid


Het sterrenbeeld Weegschaal, dat de basis vormt van deze Tarotkaart, staat onder meer voor partnerrelaties, het huwelijk en gelijksoortige relaties. Misschien ervaar je in het samenzijn het anderen het evenwicht en de gecentreerdheid die de voorstelling van de kaart aangeeft. In ieder geval wijst de kaart op je bereidheid om harmonieus met een ander samen te leven. Je verlangt naar helderheid en ware innerlijke vrede, en je bent bereid je voor dit doel in te zetten. Let er echter op dat je streven naar harmonie en geordende verhoudingen niet alleen maar een uiting van je angst voor openheid en spontaniteit is. De uitstraling van deze Tarotkaart omvat tegelijkertijd het innerlijke en het uiterlijke. Veel relaties verdorren op innerlijk niveau, daar de beide partners de onmogelijke poging hebben gedaan om hun wederzijdse liefde veilig te stellen door het huwelijk, juridische of persoonlijke overeenkomsten. Liefde is echter een kind van de vrijheid! Wordt zij beperkt of aan de ketting gelegd, dan is ook de eerste stap gezet, die naar haar vernietiging leidt. De diepgang van jullie band heeft niets met het zoeken naar zekerheid te maken. Als jullie kennis hebben gemaakt met de liefde, dan is het voor jullie helemaal niet meer nodig hetgeen verdrongen is naar de diepte van jullie wezen, nog eens door externe formaliteiten te vervangen. Het evenwicht en de harmonie waarop hier wordt geduid, groeien veeleer uit een diepe innerlijke ervaring, uit een zijnstoestand die zich op natuurlijke wijze ook uiterlijk manifesteert. Niet altijd wijst de kaart op reeds aanwezige harmonie en evenwicht. Ze kan ook aangeven dat de actuele situatie in je relatie je innerlijke stabiliteit op de tocht zet. Jullie vriendschap is misschien door bepaalde externe gebeurtenissen hard op de proef gesteld. Je wordt met onzekerheid geconfronteerd, ervaart verscheurende conflicten en hebt het gevoel dat je van je centrum bent weggeslingerd. Je balanceert op een onbeduidend puntje – zoals het op de kaart getoonde zwaard – en zoekt vergeefs naar een veilig houvast. Evenwicht is echter geen kaart van botsingen. Als er op dit moment tussen jou en je vrienden problemen bestaan en je deze kaart trekt, dan luidt het advies: zonder je af en overweeg alle aspecten van de relatie en zoek de ander pas daarna weer op.

In wezen kun je deze kaart opvatten als een uitdaging om je rustpunt tussen de polen te vinden, tussen nabijheid en distantie, geven en nemen, yin en yang. Iedere vorm van materiële of emotionele verstoring dient om je op jezelf terug te werpen en daardoor tot inzicht te brengen. Ook je huidige relatiesituatie dient op deze manier je innerlijke verheldering en reiniging. Het is van belang te weten dat vanaf een bepaald punt in onze persoonlijke groei intelligente verruiming van het bestaan geen luxe meer is, maar noodzaak is geworden. Relaties zijn er niet om te functioneren. Ze hebben vooral de taak ons te ondersteunen bij de ontwikkeling van onze grootste potenties. Het mondt uit in de ervaring dat het binnengaan van ons eigen centrum identiek is aan het herwinnen van onze kosmische verbondenheid . Ervaar je de relatie met je vrienden op dit moment als bijzonder rijk en ontwikkeld, gebruik dan de gegeven mogelijkheden om samen met anderen in steeds nieuwe diepten door te dringen. Zoek samen voortdurend opnieuw naar jullie innerlijke centrum en laat jullie meeslepen naar werelden die voorbij het starre, veroordelende en remmende onverstand liggen.

Bekijk ook

XVI - De Toren

XVI – De Toren

In je leven staan dramatische innerlijke veranderingen te gebeuren en die kondigen zich met een …