Home => Lichaam & Geest => Parapsychologie => De wetten van de geest

De wetten van de geest


1. Positief denken


Inzien dat alles goed voor ons is en dat het ons alleen maar wil dienen en helpen. Zorgvuldig denken en standvastig door het leven gaan, vol vertrouwen en humor. Doen wat we moeten doen. Dankbaar de werkelijkheid achter de schijn onderkennen en leven in de geborgenheid van de overvloed van het zijn.

2. Positief voelen


Ons openstellen voor de ander en hem of haar nemen zoals hij of zij is. Met vertrouwen en geloof achter onze gevoelens staan, in de overtuiging dat we het waard zijn in overvloed te leven. Het leven observeren, zonder de neiging tot veroordelen. Liefdevol het juiste te laten gebeuren.

3. Positief willen


De bereidheid hebben te willen leren en de dingen te begrijpen. Excuseren en vergeven en zelf het juiste willen doen. Datgene willen wat we moeten. Luisteren naar wat het leven wil, de eigen wil te laten varen en bereid zijn Gods of de Hogere wil te doen.

4. Positief spreken


Leren ons duidelijk uit te drukken en een eind te maken aan uitholling van woorden die we te lichtvaardig gebruiken (woordinflatie). Geen ongevraagde adviezen te geven en te leren zwijgen. Eerlijk zijn in woord en daad en leren hoe we anderen kleine geschenken kunnen geven, met de woorden die we zeggen. Anderen moed in te spreken, troost te geven en woorden alleen gebruiken om te helpen, te danken en te zegenen.

5. Postitief handelen


Met overleg handelen, waarbij we de nodige fijngevoeligheid en omzichtigheid aan de dag leggen. Ons liefdevol en hulpvaardig opstellen, betrouwbaar en standvastig blijven en rekening houden met anderen, los van andermans verwachtingen. Ons bewust blijven van ons ware zelf en onze eigen verantwoordelijkheid bij alles wat we doen of niet doen. Leren geven en nemen, en leren luisteren naar onze innerlijke gids, die ons op het juiste moment zegt wat het juiste handelen is. Ook bewust matig eten behoort ertoe, net als blijmoedig en onbekommerd de vrijheid van de ander respecteren.

6. Positief bewust-zijn


Harmonieus onzelfzuchtig zijn, vanuit het inzicht en de geborgenheid van de ware werkelijkheid. Regelmatig de stilte opzoeken om te mediteren of te bidden. Ons met hart en ziel afstemmen op het hoogste. Zinvol leven, in de volle tegenwoordigheid van de geest.

7. Positief leven


De geestelijke wetten in acht nemen en onbekommerd mogelijk en blijmoedig door het leven gaan, vanuit het inzicht dat alles evenveel waarde bezit. Harmonieuze relaties onderhouden en ook vreugde beleven aan kleine dingen. Gretig leven, maar te allen tijde bereid zin te gaan. Heel ons leven afstemmen op het Hoogste, en dit Hoogste onderkennen en respecteren in alles en iedereen. dankbaar en bewust elk ogenblik te vullen.

Bekijk ook

Voice Dialogue - Thuiskomen in jezelf

Voice Dialogue – Thuiskomen in jezelf

Voice Dialogue is een methode die als training in zelfkennis en bewustzijns-transformatie is bedoeld, maar die ook een belangrijk therapeutisch instrument is. Bovendien is de dialoogvorm uitermate geschikt voor het werken met relaties. Voor acteurs is dit een uitstekend hulpmiddel om de energiepatronen van waaruit 'karakters' en rollen voorkomen, in zichzelf te onderzoeken en te ervaren.