Home => Lichaam & Geest => Parapsychologie => Voice Dialogue – Thuiskomen in jezelf

Voice Dialogue – Thuiskomen in jezelfVoice Dialogue is een methode die als training in zelfkennis en bewustzijns-transformatie is bedoeld, maar die ook een belangrijk therapeutisch instrument is. Bovendien is de dialoogvorm uitermate geschikt voor het werken met relaties. Voor acteurs is dit een uitstekend hulpmiddel om de energiepatronen van waaruit ‘karakters’ en rollen voorkomen, in zichzelf te onderzoeken en te ervaren.

Voice Dialogue is een dialoog met onze innerlijke stemmen. Deze behoren toe aan de verschillende delen van onze persoonlijkheid: onze ‘ikken’. Zij hebben ieder hun eigen manier van denken, voelen, gedrag en waarneming. Vaak identificeren we ons met één of meer deelpersoonlijkheden, onze zogenaamde “primary selves”, terwijl andere delen van ons tevergeefs hun stem proberen te laten horen.

In Voice Dialogue worden de verschillende ‘ikken’ uitgenodigd om vrijuit te spreken, om zich in al hun energie te manifesteren. Vrijuit wil zeggen zonder tussenkomst van het ego, dat zich meestal met de kritische deelpersoonlijkheden zoals de ‘controller’ en de ‘criticus’ identificeert. Eenmaal aan het woord blijken de delen graag te willen spreken en heel wat te vertellen te hebben op hun eigen specifieke wijze.

Veel nadruk leggen wij op het feit dat Voice Dialogue energiewerk is. In essentie zijn de delen energiepatronen die we in de loop van ons leven hebben opgebouwd, van instinctieve, gevoelsmatige, mentale en spirituele aard.

Onze definitie van bewustzijn is: het gewaar zijn en het ervaren van onze energiepatronen. Een basis van deze energie-opbouw is de polariteit kwetsbaarheid-macht. Binnen deze polen speelt zich ons individuele leven af, maar fluctueren ook onze relaties. Het is juist de (vaak verdrongen) kwetsbare pool die we in Voice Dialogue weer tegenkomen en die bewustzijnstransformatie op gang brengt.

Hemel en aarde omhelzen


Voice Dialogue is een eenvoudige, hoogst ‘elegante’ methode. Theoretisch onderbouwd door Jung, is ze gevoed door stromingen als Psychodrama, Gestalt, Transactionele Analyse en Psychosynthese, terwijl invloeden van het Griekse denken, de leer van Aurobindo en Gurdjieff erin terug te vinden zijn.

Met Voice Dialogue kun je zo ‘diep’ gaan als je wilt, maar ook zo ‘hoog’ als je reikt, zo ‘laag’ als je durft en zo ‘ver’ als je kunt. Het is de verkenning van onze innerlijke ruimte, waarin zowel hemel als aarde hun plaats hebben.

Uiteindelijk doel van de training is om onszelf in alle dimensies te leren kennen, zodat we meer keuzemogelijkheden krijgen, vanuit een steeds bewuster wordend ego. De hierdoor optredende verschuiving in onze energiepatronen brengt verandering van bewustzijn met zich mee. Deze veranderende kijk op onszelf verandert ook onze relatiemogelijkheden en de plaats die wij in de wereld innemen.

Literatuur


Als basisliteratuur bevelen wij aan:

Boeken van Hal en sidra Stone‘Thuiskomen in Jezelf’ door Hal en Sidra Stone Ph.D.
‘Thuiskomen bij Elkaar’ door Hal en Sidra Stone Ph.D. (Uitverkocht)
‘De innerlijke criticus ontmaskerd’ door Hal en Sidra Stone Ph.D.
‘De Energetica van Voice Dialogue’ door Robert Stamboliev MA.

Deze titels zijn verkrijgbaar op Symbolic Books.

Bekijk ook

Vanishing Twin Syndrome - De verloren tweelinghelft

Vanishing Twin Syndrome – De verloren tweelinghelft

In de jaren ’80 is er heel wat onderzoek verricht naar tweelingen. De laatste jaren hebben o.a. Dr. D.B. Chamberlain, Dr. Althea Hayton. Drs Austermanns nagegaan wat de gevolgen zijn voor een “verloren tweeling”, ook wel genoemd “Vanishing Twin Syndrome (VTS)”, ‘’Overlevende twin’, ‘Wombtiwn survivor’.. Uit onderzoek blijkt dat overlevende twin tal van overtuigingen en effecten overhoudt die een groot deel van zijn leven bepalen.