Home => Lichaam & Geest => Parapsychologie => Ontwakend bewustzijn => Alle zintuigen op scherp. Over leerproblemen van kinderen.

Alle zintuigen op scherp. Over leerproblemen van kinderen.


Verhoogde sensitiviteit is een kwaliteit. Denk aan kunstenaars die hun zintuigen gebruiken om zichzelf te uiten door middel van kwast en verf. Of aan schrijvers die een geur beschrijven op zo’n manier dat de lezer de geur bijna kan ruiken. De wijze waarop ze een landschap beschrijven kan maken dat we ze voor ons ‘zien’.

De zintuigen zorgen voor onze beleving en onze herinneringen. Een simpele conclusie geeft alras de uitkomst dat, wanneer de zintuigen extra goed zijn ontwikkeld, we ook meer en intenser beleven.

Dat is nu net wat de gevoelige kinderen momenteel doen: meer dan ooit beleven.

Onze geest is vluchtig, etherisch. Ons lichaam is echter nog steeds vaste materie. Toch worden onze kinderen van jongs af aan zo geactiveerd met prikkels van buitenaf dat het niet anders kan of ze zitten voortdurend in hun hoofd. Er is veel mentale activiteit zoals we dat noemen. En als je in je hoofd zit, dan zit je voor het grootste deel met je aandacht daar, of bij wat je allemaal bedenkt en beleeft. Het lichaamsbewustzijn groeit trager dan ooit bij de kinderen van deze tijd. Ze zweven. De geest is uit de fles.

Overprikkelde zintuigen zorgen ook nog eens voor een enorme hoeveelheid stress, en dat zorgt er weer voor dat de cognitieve vaardigheden vertraging kunnen oplopen.

Uit onderzoek is gebleken dat de verbindingen tussen de voorste delen van ons brein te lijden hebben van stress. Uitgerekend dit zijn de fysieke delen van ons bewustzijn die we nodig hebben om te kunnen leren, te onthouden wat we hebben geleerd, te kunnen reflecteren en te kunnen toepassen en gebruiken wat we hebben geleerd.

De zintuigen geven toegang tot ons brein. We lezen en kijken met onze ogen. We luisteren en horen met onze oren. We bewegen en voelen, proeven en ruiken. En vergeet daarbij niet het zesde zintuig (intuïtief aanvoelen), dat bij vooral jonge kinderen erg gevoelig is.

Is het vreemd dat steeds meer kinderen moeite hebben met leren? Dat ze in groep 3 en 4 opvallen door gedrag dat doet denken aan faalangst? Van zichzelf denken dat ze het niet kunnen? Veel gevoelige kinderen zijn ook begaafd, maar dan komt het er niet uit. Wellicht is de reden ook –naast stress- dat niet al hun zintuigen worden aangesproken als de lessen worden gegeven.

Een beelddenkend kind, dat visueel waarneemt, is misschien minder goed in luisteren. Het woordbegrip bij jonge beelddenkers kan nogal eens minder groot zijn dan de volwassenen aannemen. Ze leggen dan veel uit, zonder dat het wordt begrepen door het kind. Een beweeglijk en gevoelig kind heeft beweging juist nodig om contact te maken met het eigen lichaam, zodat het zich kan concentreren. Je concentreren kan pas als je lekker in je lichaam zit, of voelt dat je erin zit. Het zijn vaak jongens die willen bewegen en vaak te horen krijgen ‘zit toch eens stil!’ Als ze op deze wijze veelvuldig negatief worden bevestigd, geloven ze waarschijnlijk binnen enkele jaren niet meer in zichzelf. Ze kunnen woede ontwikkelen, of weerzin tegen school.

Ik schreef het boek ‘De Zintuigenboom’ speciaal voor deze groep kinderen en hun ouders. De zintuigen spelen een grote rol in het boek en de luister cd kan zorgen voor ontspanning en positieve bevestiging. Maar ook voor andere kinderen zal het een plezierige ontdekking zijn: dat je goed bent zoals je bent, en dat je de wereld iets te geven hebt!

Een vriendin vertelde mij enige weken geleden over haar zoon. Inmiddels 17 jaar oud, voelde hij zich depressief en dreigde op het verkeerde pad te gaan. Hij volgt een leer/werktraject op een VMBO school. Van jongs af aan was immers duidelijk dat het hem nooit zou lukken te studeren, ‘het zou wel iets met de handen worden’…

De richting die hij had gekozen: huisschilder. Hij kan het goed, en weet ook dat schilders hard nodig zijn. Juist in de komende tijd zullen ambachtslieden nodig zijn in onze samenleving. Maar toch. Hij ontwikkelde meer en meer weerzin om naar school te gaan. Zijn innerlijk kwam in opstand. Hij kon niet meer luisteren naar de fluistering van zijn ziel.

Een oplettende hulpverlener legde hem een test voor. Deze hulpverlener had zelf de gave om zich goed te kunnen afstemmen en vermoedde een zeer sensitieve en begaafde jongeman voor zich te hebben. De uitkomsten bleken te kloppen met zijn vermoeden. De zoon van mijn vriendin is meer dan gemiddeld begaafd, zelfs hoog begaafd. Alleen hij leert fundamenteel anders dan op de meeste scholen nu wordt aangeboden. Hij heeft al zijn zintuigen nodig om te kunnen leren en automatiseren. Heeft meer tijd nodig om opgaven te kunnen doen, heeft het nodig dat leerstof aangepast wordt aangeboden. Het gaat bij hen niet om kwantiteit, meer om kwaliteit.

Deze jongen knapte zienderogen op na de uitkomst van deze test. Hij maakt het VMBO wel af, maar zal bijna zeker verder gaan leren. Zijn kwaliteiten kunnen dan wellicht beter uit de verf komen.

Hij werd depressief omdat hij zich niet kon uiten. Tegenovergesteld aan depressief staat expressief. Als je je niet goed mag en kunt uiten, keren je emoties naar binnen. Ongeuite emoties kunnen zorgen voor vermoeidheid en depressieve gevoelens.

Een advies van mijn kant is dan ook om eens goed naar je kind te kijken wanneer er sprake is van achterstand in groep 3 en 4, of zelfs al in de kleuterklas (waar ook al getoetst wordt). Vooral serieus te nemen dat er iets aan de hand lijkt te zijn en op zoek te gaan naar middelen om je kind goed te ondersteunen. Verandering komt vooral van de ouders in dit geval, dus het is goed hierin de eigen verantwoording te nemen. Op veel scholen is nu nog te weinig kennis over wat ik boven beschreef, ondanks de inzet en motivatie van veel leerkrachten. Stichting www.wijzemoeders.nu wil daar verandering inbrengen door consulenten en trainers in te zetten en een netwerk te vormen.

Ik wens je veel goeds en een fijne decembermaand!

Sylvia van Zoeren


Sylvia van Zoeren

Sylvia van Zoeren – Alkmaar (NL)(klik om meer te lezen)

Sylvia van Zoeren is auteur van De Energy Switch De Zintuigenboom, hypnotherapeute – ze volgde een opleiding Neuro Linguïstisch Programmeren en Hypnotherapie – en werkt met gevoelige kinderen en volwassenen. Zeven jaar geleden startte ze haar fulltime praktijk, omdat ze een nieuwe weg in wilde slaan wat werk betreft.

www.de-praktijk.org

www.energyswitch.nl

Bekijk ook

Ik

Ik, de anderen en de wereld.

Betekent het eind der tijden soms: het eind van onze ongebreidelde materiële creatiekracht? De mens ervaart sinds een paar decennia een kracht in zich die kan maken (en breken). We gaan meer en meer inzetten op de positieve kracht. De negatieve kracht hebben we door en door leren kennen, denk aan de tweede wereldoorlog. Een culminatie van kwade energiëen werd daar zichtbaar!