Home => Lichaam & Geest => Parapsychologie => Ontwakend bewustzijn => De betekenis van 11-11-11

De betekenis van 11-11-11


De afgelopen maand was het een een dag lang 11-11-11

Het heeft ons een nieuwe energie gebracht. Ik leg er graag iets over uit.

Wat is de betekenis van de 11?

In oude Kabbalistische geschriften worden nummers als uitgangspunt gebruikt om de mensheid op weg te helpen. Lang geleden mocht dit niet meer. De kerk hield bijvoorbeeld een oogje in het zeil en vond het geen goed idee dat de mensen magisch denken en allerlei aannames kregen over getallen.

Een mooi voorbeeld om de getallen zoals de 11 te kunnen begrijpen, is de tarotkaarten leren gebruiken. En dan niet om te voorspellen. Nee dat zeker niet, wel om de getallen te kunnen koppelen aan universele, archetypische beelden die ons een leidraad bieden om het pad dat we bewandelen gedurende ons leven te kunnen begrijpen.

In de akasha van het leven is veel opgeslagen, alles dat zich ooit heeft voorgedaan, ideeen, visies en gedachten liggen er opgeslagen. Elk mens zal daar op eigen wijze mee omgaan en precies dat oppikken wat bij hem of haar hoort op het moment zelf.

Drie keer 11.

De drievoudige mens zal de betekenis op zijn eigen wijze kennen en begrijpen. Het lied ‘Drie keer drie is negen, ieder zingt zijn eigen lied’ geeft al wat meer inzicht…

De drievoudige mens kan op drie wijzen de wereld aanschouwen: als Persoonlijkheid, als Ziel en als Monade, dus als ondeelbaar bestanddeel van God. Tsja, ga daar maar eens over nadenken.

Daarom zal deze dag voor ieder van deze drie groepen anders worden geinterpreteerd.

1. De mens die zijn persoonlijkheid aan het ontwikkelen is interpreteert op zijn eigen wijze.

2. De mens die op 1 lijn staat met de ziel ook.

3. De mens die God kent idem.

De 11 is het getal van de Rechtvaardigheid. Op de Tarotkaart staat een prachtige man met een rode mantel en een kroon met drie punten op het hoofd, in het midden een punt. Hij draagt een weegtoestel in de linkerhand en een zwaard in de rechterhand.

Toen ik in Gent was met Rob, mijn man, in het voorjaar, gingen we het beroemde veelluik van de gebroeders van Eyck bekijken: Het lam Gods.

Opvallend was dat juist het paneel met de rechtvaardige rechters destijds is gestolen, tussen de eerste en tweede wereldoorlog in als ik me goed herinner. Op het veelluik vindt men ook een paneel met aan weerszijden Adam en Eva, een paneel met aan weerszijden vrouwen en mannen die muziek maken en studeren, en een paneel met aan weerszijden Jozef en Maria. Tussen hen in God (3) (of Melchisedek (2), of de Rechtvaardige rechter (1)?)

Het veelluik wordt afgerond met een wonderlijk en ontroerend toneel waarop van alle kanten de mensen toestromen om het lam Gods te komen bekijken.

Waarom is destijds het paneel De Rechtvaardige Rechters gestolen? Is het ergens verborgen gehouden omdat iemand dacht: ‘…zo rechtvaardig zit de wereld niet in elkaar, hoe kan ik het de mensen laten weten?’ Weet je wat: ik steel het paneel met daarop de Rechtvaardige Rechters afgebeeld. Misschien zal de commotie ervoor zorgen dat men gaat nadenken over de onrechtvaardigheid?

De 11 is een geweldig getal. De 11 zit in het midden van de 22 kaarten van de grote Arcana. De laatste en eerste kaart van de Tarotkarten is de Dwaas, een serie kaarten die ons graag laat zien welke weg de mensheid bewandelt. En wel op drie niveau’s. Nummer 22 is ook de kaart 0 en het is de kaart de Dwaas.

Het komt er op aan mensen, de komende tijd: hoe rechtvaardig zullen we zijn? Zal de diepe crisis waarin de wereld zich bevindt een nieuw begin betekenen?

  1. Laten we onze instincten voorop gaan bij onze keuzes?
  2. Hoe zul jij je rechtvaardigheid aan de wereld tonen?
  3. Zullen de bestuurders rechtvaardige besluiten nemen de komende tijd?

Of blijven we een regelrechte dwaas die zich van niets aantrekt en dartel door de wereld gaat en zich aan elke verantwoordelijkheid onttrekt?

Zullen we de dwaas in ons juist aanspreken en nieuwe avonturen durven aangaan, omdat we ons niet baseren op het verleden?

Of zullen we onze wil richten naar Gods wil?

Het was een mooie dag! Toen Rob en ik elkaar een kus gaven en even op de klok keken stonden de wijzers: 11:11.

Geloof het of niet!

Veel wijsheid toegewenst!

Sylvia van Zoeren

Sylvia van Zoeren

www.energyswitch.nl

www.de-praktijk.org


Sylvia van Zoeren

Sylvia van Zoeren – Alkmaar (NL)(klik om meer te lezen)

Sylvia van Zoeren is auteur van De Energy Switch De Zintuigenboom, hypnotherapeute – ze volgde een opleiding Neuro Linguïstisch Programmeren en Hypnotherapie – en werkt met gevoelige kinderen en volwassenen. Zeven jaar geleden startte ze haar fulltime praktijk, omdat ze een nieuwe weg in wilde slaan wat werk betreft.

www.de-praktijk.org

www.energyswitch.nl

Bekijk ook

Het jaar 2012 en de inwijdingen

Het jaar 2012 en de inwijdingen

Pasen is achter de rug. Op weg naar de Pinkstertijd, dat zijn we. Sommigen van ons hebben mogelijk een inwijding achter de rug, anderen voelen dat ze weer dichterbij zijn gekomen. Met de Paastijd verrijzen veel zielen, ze komen tot een wakkere toestand, ze zien misschien nog beter de grote verbanden in de wereld en mogelijk ook het verband van het eigen lijden met het lijden van de volledige menselijke familie.