Home => Lichaam & Geest => Parapsychologie => Vanishing Twin Syndrome – De verloren tweelinghelft

Vanishing Twin Syndrome – De verloren tweelinghelft


In de jaren ’80 is er heel wat onderzoek verricht naar tweelingen. De laatste jaren hebben o.a. Dr. D.B. Chamberlain, Dr. Althea Hayton. Drs Austermanns nagegaan wat de gevolgen zijn voor een “verloren tweeling”, ook wel genoemd “Vanishing Twin Syndrome (VTS)”, ‘’Overlevende twin’, ‘Wombtiwn survivor’..
Uit onderzoek blijkt dat overlevende twin tal van overtuigingen en effecten overhoudt die een groot deel van zijn leven bepalen.

1 op 8 mensen blijkt oorspronkelijk een tweeling te zijn, waarvan zijn tweeling broer/zus in een zeer vroeg stadium (eerste drie maand) sterft in de baarmoeder. Er zijn tweelingen die samen geboren worden en waarvan één van hen in de eerste levensjaren gestorven is. Dit artikel handelt over de levende tweeling, waarvan zijn andere deel in de baarmoeder is gestorven: het Vanishing Twin sydnrome (VTS) .

De levende twin weet vaak niet dat hij deel is van een tweeling. Er bestaan echter een aantal eigenschappen die de meeste twins gemeen hebben. Indien je de meest van onderstaande eigenschappen/gevoelens kan aanvinken, ben je wellicht een ‘overlevende tweeling”. De overtuigingen en gevoelens die een overlevende tweeling na het trauma oploopt zijn niet voor iedereen identiek.

  • Je bent op zoek naar iets en weet niet naar wat. Je verandert vaak van job/relatie/woonst…
  • Je voelt je anders dan de anderen en weet niet waarom
  • Je voelt een diepe eenzaamheid.
  • Je hebt een sterk empathisch vermogen en ervaart dat mensen jouw noden niet kennen.
  • Je koopt vele zaken in twee of drie (twee/drieling)
  • Je verlangt om te versmelten met iemand, maar voelt je in relaties vaak alleen/onbegrepen.
  • Je voelt je vaak schuldig (ook al heb je geen reden om de schuld van de ander op jou te nemen)
  • Je bent zeer actief of bent totaal passief
  • Je overleeft eerder dan werkelijk te leven

De eerste intense relatie die de levende persoon had, was met zijn tweeling. Hij beleeft een innige nabijheid en is diep verbonden met zijn broer/zus. Ze horen elkaars hart kloppen, kennen elkaars bewegingen. Zij zwemmen en spelen samen in het vruchtwater en wisselen erg veel emoties en ervaringen uit. Het gehoor en begrip van baby’s is immers in een zeer vroeg stadium ontwikkeld.

Ieders wezen wil zoveel mogelijk in harmonie leven. Signalen en gebeurtenissen duiken op om iemand in contact te brengen met de ervaringen en trauma’s die hij/zij in zijn leven oploopt. Als men deze signalen opvangt en men zoekt begeleiding, kan het proces van integratie en genezing starten. Vervolgens kan men vrede nemen met de opgelopen levenservaringen en er uit groeien. De dood van een tweeling is de eerste rauwe en zeer diepgaande traumatische ervaring in iemands leven.

De overlevende kan zich schuldig voelen omdat hij teveel plaats innam. Of hij gaat naarstig op zoek naar zijn andere deel. Er blijft een leegte achter in de ziel. De overlevende verlangt zijn leven lang naar deze eenheid.

Via systemische therapie en het VTS stappenplan kan de eenheid met de verloren tweeling ervaren worden en kan het genezingsproces aanvangen.

Een eerste stap is erkennen dat je een tweeling bent. Een symptoom van diep trauma is vaak ‘ontkenning’.

Verdere stappen van het VTS traject zijn o.a. herkenning van negatieve geloofsovertuigingen en de transformatie ervan in een voedende beweging – omgaan met eventuele kwaadheid en de wonden die je hebt opgelopen – hoe de hulpeloosheid en eenzaamheid doorbreken –contact en uitwisseling met de tweeling – onder ogen zien van de eigen-sabotage – zicht krijgen op je eigenheid – je leven constructief richting geven…

De geloofsovertuigingen en gevolgen van het afsterven van je twin variëren per individu. Het tweeling traject is toegespitst op elke deelnemer. De groepen die het VTS traject volgen zijn daarom klein. Dit waarborgt de veiligheid nodig voor diepgaande processen, de individuele aanpak en een persoonlijke begeleiding om de integratie van het VTS Stappenplan vlot te laten verlopen in je leven.

Een individueel traject behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Lees alvast het boek: Het drama in de moederschoot, Alfred R. Austermann en Bettina Austermann.
ISBN: 9789077247679, deze kan je bestellen bij Symbolic Books


Kom ervaren hoe een VTS traject meer duidelijkheid kan brengen in je leven.

Voor meer informatie, een uitgebreidere lijst met eigenschappen of data van het VTS traject:
neem contact op met Sylvie Oerlemans via mail op sylvie@animusa.com of telefonisch + 32 473 93 02 87

Bekijk ook

Voice Dialogue - Thuiskomen in jezelf

Voice Dialogue – Thuiskomen in jezelf

Voice Dialogue is een methode die als training in zelfkennis en bewustzijns-transformatie is bedoeld, maar die ook een belangrijk therapeutisch instrument is. Bovendien is de dialoogvorm uitermate geschikt voor het werken met relaties. Voor acteurs is dit een uitstekend hulpmiddel om de energiepatronen van waaruit 'karakters' en rollen voorkomen, in zichzelf te onderzoeken en te ervaren.