Home => Nieuwe wetenschap => 432Hz – De Natuurlijke Stemming van het Universum

432Hz – De Natuurlijke Stemming van het Universum


Dit artikel gaat over stemming in de muziek, en wel precies gezegd over de natuurlijke stemming in de muziek. Muziek is belangrijk. Het doet ons iets, het brengt ons in bepaalde stemmingen, het stemt ons letterlijk af op het universum. Het kan ons vrolijk maken, bedroefd, meditatief of in wat voor stemming dan ook. Het kan ons zelfs genezen. Dat is altijd al een functie van muziek geweest. Muziek vind je in alle culturen terug, tot in het verre verleden. Recentelijk is er een fluit gevonden in een Neanderthaler nederzetting. Vanaf het allereerste begin is de mens verbonden geweest met muziek.

Muziek heeft ook altijd een rol gespeeld in de mystiek. Denk maar aan medicijnmannen en shamanen die werken met trommels, fluiten, klankschalen en allerlei andere instrumenten. Muziek kan je healen, kan je terug in contact brengen met de natuur. Kan je letterlijk weer “afstemmen” op het universum. Want het universum is muziek. Muziek is trilling, regelmatige beweging. Het universum is een en al trilling en regelmatige beweging, bevat allerlei “tonen”. Door ons af te stemmen op de tonen van het universum kunnen wij onszelf helen, kunnen wij ons weer bewust maken van het feit dat wij deel uitmaken van dit universum, kunnen wij ons weer bewust worden van onze goddelijke kern.

Dit klinkt allemaal erg mooi, en het is duidelijk dat muziek een goddelijk geschenk is voor het universum. Helaas zouden wij geen mensen zijn als wij dit universele plan niet konden verstoren. Er bestaat namelijk ook zoiets als ontstemmen. Zo goed als natuurlijk gestemde muziek werkt voor ons en het universum, zo slecht is ontstemde muziek voor ons en voor het universum. Wat is er gebeurd? Ik zal het proberen in zo eenvoudig mogelijke taal uit te leggen.

Wie kent niet het kinderliedje “do re mi fa sol la si do”. Het is eigenlijk niet zomaar een wijsje, het is de toonladder. Het begint laag en eindigt precies twee keer zo hoog. De laatste noot, de do, klinkt precies als de eerste maar is hoger. In de muziek heet dat een octaaf. Elke toon heeft een toonhoogte, kan hoog zijn of laag of daar tussenin. Die toonhoogte noemen wij frequentie of trilling, en bestaat uit een bepaald aantal trillingen per seconde. Denk maar aan de slinger van een klok, die gaat zoveel keer per minuut heen en weer, of kijk maar eens naar een snaar van een gitaar. De dikste snaar kun je nog met het blote oog zien trillen, die gaat een aantal keer per seconde heen en weer. Wel heel snel, maar je kunt het nog zien.

Als we terug gaan naar het wijsje, dan is de “do” de eerste toon, de grondtoon. Die eerste toon is van oudsher 432 trillingen per seconde, oftewel 432 Hertz met een moeilijk woord. Die 432 trillingen per seconde is een toon die nauw verband houdt met het universum om ons heen. Die toon zit verweven in de natuur, in de wiskunde, in de planeetbanen, in het hele universum. Dat is ook de reden dat muziek normaal zo goed voor ons is, die muziek stemt ons als het ware af op het universum. Wij weten dat al heel lang. Dat is al heel oude kennis. Alle klassieke muziek van Bach, Brahms enzovoorts tot en met Verdi is gecomponeerd en uitgevoerd met gebruik van deze standaard, een A op 432Hz. In deze standaard is de C 512Hz of in een lager octaaf 256 Hz, maar in steeds lagere octaven (512-256-128-64-32-16-8-4-2-1) komt de C uit op precies 1 trilling per seconde, de zogenaamde “oertoon”. Ze noemen deze stemming ook wel “wetenschappelijke stemming” omdat deze stemming ook wetenschappelijk gezien past bij het universum. De oudst bekende voorstander van deze stemming is Plato, de wijsgeer uit Griekenland.

Echter, op een gegeven moment is men hiervan afgeweken, hetzij door persoonlijke smaak, onwetendheid of andere redenen en zijn er vele standaarden ontstaan, en waren er zelfs per land verschillen. Over het algemeen werd de grondtoon verhoogd, wat in de afgelopen eeuwen vele zangers hun stembanden gekost heeft. In 1884 heeft Verdi in Italië een petitie gestuurd naar het ministerie om de grondtoon weer terug op 432Hz te zetten. Verdi beargumenteerde dat door te vermelden dat dit heel goed zou zijn voor de stembanden van de zangers(zangeressen), maar ook beter voor de instrumenten, en dit levert een harmonischer en rustigere klank op voor de luisteraars. Helaas is in de tweede wereldoorlog die toon door de nazi’s weer verhoogd, en is in 1936 door de toenmalige propaganda minister Goebbels gedefinieerd op 440 Hertz, wat wij nu nog steeds als de standaard gebruiken. Dat is een duivelse zet geweest van de illuminati, die zeer zeker in de nazi’s goed vertegenwoordigd waren. Wat ze daarmee bereiken wilden is iedereen van zijn natuurlijke afstemming af te halen en daarmee de spirituele ontwikkeling tegen te werken. In 1953, is in Londen op een congres van musici de 440 Hz internationaal als ISO 16-standaard aangenomen. 23.000 Franse musici hebben een referendum gehouden om de 432 Hz als standaard in te stellen maar helaas zonder succes. We zitten vast aan de 440Hz en worden de hele dag bedolven onder deze “niet afgestemde” muziek!

Het is duidelijk dat wij daar van af moeten, en dat we weer terug moeten naar de natuurlijke stemming van 432 Hertz. Een Een Stradivarius viool resoneert op 432Hz, is er duidelijk voor gebouwd. De grote componisten uit die tijd zoals Mozart en Beethoven en anderen componeerden in feite hun muziek op instrumenten die gestemd stonden op 432Hz. Muziek op 432Hz voelt rustiger aan, prettiger en ontspannender. Je zou zelfs kunnen zeggen dat muziek in die toonaard helend is. Veel mensen voelen dat de 440Hz muziek meer naar het hoofd gaat, en de 432Hz muziek meer naar het hart gaat. Maar het is beter om het eerst eens zelf aan te voelen wat het verschil is. Ik heb daarom twee afspeelbare bestandjes gemaakt, een met een 432 Hertz toon, de natuurlijke toon, en eentje met de tegenwoordige standaard toon, 440 Hertz. Speel ze allebei eens af en voel het verschil.

432 Hertz:
440 Hertz:

Zo, het is altijd beter om het zelf te voelen. Voel het in je chakras, en voel de resonantie, dat is weer een moeilijk woord maar betekent niets anders dan dat je chakras mee gaat trillen. Als je het niet voelt, dat kan natuurlijk, ben je misschien niet zo geinteresseerd in een verklaring, maar voor wie het wel voelt en voor diegenen die toch meer willen weten volgt hier een uitleg van het universum.

Laten we eerst eens meer naar de noten kijken. Als de A dan 432 Hertz is, dan zijn octaven daarvan 27 Hertz, 54, 108, 216, 864, 1728 etc. Zoals al vermeld is de C dan 256 Hz en is een zuiver 8e octaaf van de “oertoon”. De noot D wordt dan 576 Hertz met als octaven onder andere 9 Hertz, 18, 36, 72, 144, 288, 1152 etc. De noot E wordt 324 Hertz met als octaven 81, 162, 648, 1296 etc. Grappig is allereerst al om op te merken dat al deze getallen deelbaar zijn door 9. Ook is 432 4+3+2=9 dus deelbaar door 9. Laten we nu eens gaan kijken naar wat nummers en getallen uit ons universum en dan gaan we zien hoe al deze toonhoogtes daarin terugkomen:

De joden kennen de 144.000 uitverkorenen.
De germanen:
“500 doors and 40 there are,
I ween, in Valhalla’s walls;
800 fighters through each door fare,
When to war with the Wolf they go.”
( 540 x 800 = 432000 )

De grote tijdperken in de Indiase cultuur: De cycli van de Maya kalender:

Kali yuga = 432.000 jaar
Satyug = 1.728.000 jaar
Treta = 1.296.000 jaar
Dwapar = 864.000 jaar

Tun = 18 uinal = 360 dagen
Katun = 20 tun = 7,200 dagen
Baktun = 20 katun = 144,000 dagen

De reden waarom al deze culturen deze getallen gebruikt hebben in hun kosmologie kan waarschijnlijk gezocht worden in de precessiebeweging, die bij al deze culturen al vanaf de vroege oudheid bekend was.

Deze cyclus duurt 25920 jaren en is verdeeld over de 12 tekens van de zodiak waarbij elk teken 2160 jaar duurt om te doorlopen. Hier komt ook de basis van onze geometrie vandaan waarbij de cirkel in 360 graden is verdeeld. ( 25920 / 72 = 360 ). Het is niet verwonderlijk dat veel van onze wiskunde, wetenschap en spiritualiteit oorspronkelijk gebaseerd is op de observaties en metingen van de sterrenhemel. Hoever is wetenschap en spiritualiteit nu van elkaar verwijderd, net als astronomie en astrologie…

Nog wat meer rekenwerk, als je de precessietijd deelt door 60 minuten: 25920/60 = 432
En als je de precessietijd deelt door 360 graden: 25920/360 = 72 (een octaaf van de noot D)

In 12 uur zitten 43200 seconden.

De gemiddelde hartslag van een mens is 72 (noot D)
De lichtsnelheid is 186.000 miles/sec, het kwadraat van 432. Bovendien is dat precies 1 voet/seconde, en dat geeft weer het belang van de keizerlijke eenheden aan. (In tegenstelling tot de metrische maatvoering die wij hebben).

Bovenstaande gegevens tonen aan dat de grondtoon 432 Hertz de toon is van het universum. Ook in de hindu filosofie wordt dat duidelijk gemaakt. Daar worden de chakras geassocieerd met de natuurlijke tonen en wel als volgt:

De 13 chakras:

Chakra Lokatie Blaadjes Associatie Kleur Toon
Sahasrara boven het hoofd 1000 transcedent goud 486
Guru boven het hoofd 12 transcedent zilver
Nirvana kruin 100 oorsprong van de geest wit
Indu voorhoofd 16 buddhi
Manas voorhoofd 6 chitta
Ajna wenkbrauw 2 manas violet 432
Talu/lalana gehemelte 12 of 64
Vishudda keel 16 ruimte blauw</FONT> 405
Anahata hart 12 lucht groen 370
Hrit onder het hart 12
Manipura sternum 10 vuur geel 324
Svadhistana onder de navel 6 water oranje 288
Muladhara stuit 4 aarde rood 270

Ik zal nog even iets meer vertellen over hoe de toonladder in elkaar steekt. In plaats van de natuurlijke tonen te gebruiken is de westerse toonladder opgedeeld in gelijke stukjes, ook dit is niet in lijn met de natuurlijke toonladder en leidt tot allerlei “onnatuurlijke” harmonieen. De volgende tabel legt dit uit:

Muziek Noot Frequentie Verlaagd Natuurlijk buis
lengte
Equivalent diatonisch
Vergelijking Hz Hz Hz
A 440 440.00 432.00 432 397mm do
A# 440 x 2^1/12 466.16
B 440 x 2^2/12 493.88 484.90 486 353mm re
C 440 x 2^3/12 523.25 513.75 512
C# 440 x 2^4/12 554.37 544.29 540 318mm mi
D 440 x 2^5/12 587.33 576.65 576 298mm fa
D# 440 x 2^6/12 622.25
E 440 x 2^7/12 659.26 647.27 648 265mm sol
F 440 x 2^8/12 698.46
F# 440 x 2^9/12 739.99 726.53 740 232mm la
G 440 x 2^10/12 783.99
G# 440 x 2^11/12 830.61 815.51 810 212mm si
A2 440 x 2^12/12 880.00 864.00 864 do

Uitleg: De eerste kolom is de muziek noot, dan volgt de frequentie in de 440 hertz stemming, dan de frequentie als je de toonladder verlaagd naar 432 hertz maar met dezelfde verdeling, en daarnaast de natuurlijke toonhoogten voor zover bekend. Tot slot nog de buislengte in millimeters voor als je zelf een blaasinstrument wil maken met de natuurlijke tonen, en de laatste kolom is de oorspronkelijke toonladder, waarin de halve tonen niet voorkwamen.

Onderstaand plaatje is een voorbeeld van hoe je een soort van panfluit kan maken van stukjes buis die je aan de onderkant dicht moet maken. Als je er op blaast hoor je de natuurlijke tonen.

Hoe kun je hier aan meehelpen? Je kunt beginnen met je eigen muziek om te zetten naar 432Hz. Daarvoor zijn verschillende programma’s beschikbaar waarvan Audacity wel de bekendste is. Dat is een gratis programma wat je kunt downloaden van het internet. Je kunt met dat programma je muziek verlagen van 440Hz naar 432Hz. Dat is een percentage van 1,818 lager, maar je hoeft alleen maar in te stellen dat je van 440 naar 432 wilt. Het programma zet dan je muziek om naar 432Hz, en je kunt het vervolgens weer bewaren. Let wel op dat je originele muziekstuk inderdaad in 440Hz is, anders krijg je weer een ander resultaat.

Het is een heel verhaal geworden, maar ik hoop dat jullie een goed begrip gekregen hebben van hoe muziek werkt en hoe onze hedendaagse muziek is afgedwaald van ons goddelijk universum. Het is aan ons om hier iets mee te doen, en stapje voor stapje weer terug te keren naar ons universum van goddelijke muziek! Onder dit artikel vind je een paar links naar andere websites die net als goto2012 bezig zijn de grondtoon A=432Hz (oftewel C=256Hz) terug te brengen. Als je zelf uitvoerend muzikant bent, stem je instrument dan eens op 432Hz en voel het verschil. (Uiteraard zul je bij samenspel met anderen allemaal deze stemming moeten kunnen doen. En voor keyboards is dat niet altijd mogelijk, en ingeval van een echte piano zal die zelfs overnieuw gestemd moeten worden. Niet alle stemapparaten kunnen deze grondtoon aan, ik gebruik zelf een Korg Chromatic Tuner CA-30 en die ondersteunt het.)

Ten slotte wil ik jullie nog wijzen op mijn eigen album, Eternal. Het is meditatieve muziek, helemaal gespeeld en geproduceerd in 432Hz stemming. Als zodanig misschien wel een van de eerste CD albums in Nederland in de 432Hz stemming. Je kunt het bestellen via mijn website. Geniet ervan en ontdek de rust en harmonie van ons universum! En hopelijk komt er nog veel meer muziek in 432Hz in de wereld!!


René Klever – goto2012.nlhoudt zich voornamelijk bezig met het schrijven van artikels over allerhande spirituele zaken, complot theoriën, klimaat 2012.
Eternal – music for the soulis een CD die hij in 2008 heeft uitgebracht.

Bekijk ook

Video – Water Sound Images

Onze ogen kunnen maar een klein deel zien van de energievelden die ons omgeven. Via helder waarnemen is het mogelijk meer van deze velden te ervaren maar voor velen van ons zijn de ogen doorslaggevend. Wat ervaar je dus werkelijk...? Werken met klanken is direct werken in het energieveld en contact maken met de subtiele lagen. Een deel van deze werking kan je zien via een filmpje.