Home => Lichaam & Geest => Parapsychologie => Wat is hypnotherapie?

Wat is hypnotherapie?


Werken aan je zelf werkt bevrijdend!

Hypnotherapie is een van de oudste vormen van Psychotherapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van trance en hedendaagse technieken, zoals Regressie, Reïncarnatie, NLP, EMDR, RET, Imaginatie, Autogene training, Zelfhypnose, etc.


Wat is Hypnose

Iedereen kent, zonder het te weten, uit eigen ervaring een trance, bijvoorbeeld:

 • zo opgaan in een boek of film dat je iemand niet hoort binnen komen
 • dagdromen, waar door je zó in de innerlijke wereld bezig bent, dat de omgeving vervaagt.

Een dergelijke ervaring wordt een alledaagse of spontane trance genoemd. Hypnose is een soortgelijke trance-ervaring. Er kan in een hypnotische trance gemakkelijk contact worden gemaakt met het onderbewuste. Trance is een toestand van geconcentreerde aandacht waarbij je bewust met eigen gedachten bezig bent.


Wat is hypnotherapie

Van dit natuurlijke verschijnsel, de geconcentreerde aandacht, maakt de hypnotherapeut gebruik. Hypnotherapie is een verbale therapie waarbij trance gericht benut wordt voor een groot aantal verschillende doeleinden. Onder deskundige begeleiding krijg je meer inzicht in en controle over onbewuste reacties. Daardoor kunnen vermogens als het stimuleren van genezende processen in het lichaam, het goed omgaan met emoties en het gebruik van lichamelijke en geestelijke capaciteiten beter worden aangesproken.
Bij een goede motivatie en inzet worden vaak op korte termijn al positieve resultaten behaald. Het één en ander is mede afhankelijk van hoe diep de klacht is geworteld.
De werkzaamheid van andere vormen van therapie kan vaak worden versterkt wanneer zij wordt gecombineerd met hypnotherapie


Waarvoor hypnotherapie

 • omgaan met spanningen oplossen van psychische problemen (nervositeit, angsten en fobieën)
 • verwerken van trauma’s afleren van ongewenst gedrag (bijvoorbeeld verslavingen)
 • oplossen van slaapproblemen (slapeloosheid, nare dromen)
 • faalangst (bijvoorbeeld examenvrees)
 • oplossen van psychosomatische klachten (hyperventilatie, maag- en darmklachten)
 • oplossen van seksuele problemen
 • opheffen of verzachten van allerlei lichamelijke klachten
 • versterken en versnellen van genezingsprocessen
 • opheffen of verzachten van pijn (reuma, fibromyalgie, migraine enz.)
 • verbeteren van concentratie en geheugen (studie-, werk-, sportprestatie)
 • trainen van lichamelijke en sociale vaardigheden
 • inzicht krijgen in de eigen persoonlijkheid en mogelijkheden


Hoe werkt een hypnotherapeut

Een hypnotherapeut behandelt niet de klacht maar de oorzaak. Daarom vindt eerst een uitvoerig gesprek plaats waarbij de cliënt de therapeut alle voor de therapie belangrijke informatie geeft.
Er wordt naar aanleiding van de hulpvraag een therapeutische doelstelling geformuleerd.
Daarna wordt de opbouw van de therapie besproken. De therapie is er op gericht dat je onder begeleiding van de therapeut de hypnotische trance leert te gebruiken om de gestelde doelen te bereiken. Hierbij kan de therapeut gebruik maken van verschillende technieken waarvan de meest bekende regressie- en reïncarnatietherapie zijn.


Hypnotherapie voor welke problemen en ziekten?

Het unieke unieke van hypnotherapie is dat lichamelijke processen langs psychische weg kunnen worden beïnvloed. Uit de hypnotherapeutische casuïstiek, literatuur en evaluatieonderzoek is bekend dat de volgende ziektebeelden goed op hypnotherapie reageren:

 • maag en darmen: misselijkheid, slikklachten, braken, irritable bowel syndrome (Prikkelbare Darm Syndroom PDS), voedingsproblemen, ulcus pepticum (zweer in het slijmvlies van. O.a. de maag door inwerking van maag- of darmsap), colitis ulcerosa (onsteking van het colem), postgastroectoomie of dumping syndroom (plotselinge lediging), e.a.
 • ademhaling: hoesten, hik, hyperventilatie, astma, allergie reacties, e. a.
 • hart en vaten: hypertensie (hoge bloeddruk), blozen, bloeden, coronaire hartziekten (kransslagader), hoofdpijnen met een vasculaire oorsprong, migraine, perifere doorbloedingsstoornissen, ziekte van Buerger (ontsteking van de vaatwand met vorming van stolsels), ziekte van Raynaud (bleekheid van vingers of tenen bij koude of emoties), e.a.
 • urineweg en geslachtsorganen: urine retentie (achterblijven van stoffen die normaal gesproken uitgescheiden hadden moeten worden), urine incontinentie (onvermogen urine op te houden), bedplassen, e. a.
 • bewegingsapparaat: rugpijn, artritis (gewrichtsontsteking), e. a.
 • gynaecologisch: menstruatiestoornissen, e. a.
 • neurologisch: tinnitus (oorsuizen), ziekte van Meniere (bewegingsduizelingheid gepaard met gehoorsvermindering, suizen, misselijkheid, braken, koud zweet, angstgevoel), aangezichtspijn, slaapstoornissen, e. a.
 • huidklachten: eczeem, psoriasis (aangroei zilverachtige schilfering), wratten, condylomata (vijgwratten), herpes genitalis (blaasjes aan de geslachtsorganen), e. a.
 • klier: diabetes mellitus (suikerziekte), hyperthyreoidie (overmatige werking van de schildklier)
 • seksueel: impotentie; vaginisme (onwillekeurige kramp van de vagina spieren), ejaculatio preaecox (vroegtijdig zaaduitstorting), e. a.

Is hypnotherapie een alternatieve geneeswijze?

Hypnotherapie en hypnose wordt in de gezondheidszorg onder andere toegepast door medisch specialisten zoals Chirurgen, Anesthesisten, Radiologen, Artsen en Tandartsen, in de geestelijke gezondheidszorg maken Psychiaters en Psychologen veelvuldig gebruik van deze technieken. De hypnotherapeuten zijn gespecialiseerd in het werken met deze technieken terwijl de cliënt/ patiënt in trance is. Hypnotherapeuten en werken steeds meer samen met voornoemde disciplines.

Hypnotherapie en regressietherapie kunnen heel goed samengaan met vele andere vormen van therapie, zoals: Haptonomie, Homeopathie, Acupunctuur, Fysiotherapie, Voetreflextherapie, Iriscopie, Psychotherapie, Psychologische begeleiding, Ademtherapie, Aromatherapie, Lichaamswerk, Mensendieck, Gestalttherapie, Oerschreeuwtherapie enz.


Therapieduur en prijs

Daar hypnotherapie voor veel klachten te gebruiken is, is een juiste therapieduur niet aan te geven. Een simpele klacht, zonder “zware” achtergronden kan in één sessie verholpen zijn. De behandelingsduur van “zware klachten” kan uitlopen tot vele maanden, zo niet jaren. Wel is al vaak in dergelijke gevallen al spoedig een aanzienlijke procesmatige verbetering aantoonbaar. Tussentijdse evaluatie is in dergelijke gevallen dan ook noodzakelijk.

De sessieduur varieert van ± 1 uur tot ± 2 uur.

Het maken van prijsafspraken en/of het geven van tariefadviezen, in welke vorm dan ook, door verenigingen of bedrijven is wettelijk niet toegestaan

Wat doe je als je het oneens bent met een therapeut?

Het is natuurlijk altijd mogelijk dat je het oneens bent met de manier van werken of behandelwijze van een therapeut. Het beste is dat met hem of haar te bespreken. Ben je dan nog niet tevreden, je hebt het recht om de therapie bij die therapeut te stoppen.

Bekijk ook

Voice Dialogue - Thuiskomen in jezelf

Voice Dialogue – Thuiskomen in jezelf

Voice Dialogue is een methode die als training in zelfkennis en bewustzijns-transformatie is bedoeld, maar die ook een belangrijk therapeutisch instrument is. Bovendien is de dialoogvorm uitermate geschikt voor het werken met relaties. Voor acteurs is dit een uitstekend hulpmiddel om de energiepatronen van waaruit 'karakters' en rollen voorkomen, in zichzelf te onderzoeken en te ervaren.