Home => Nieuwe wetenschap => Wat water ons te zeggen heeft

Wat water ons te zeggen heeftWater is van essentieel belang voor alles wat op aarde leeft. Niet voor niets bestaat het aardoppervlak, net als ons lichaam, voor 70% uit water. In onze directe omgeving is volop water voorhanden. Het stroomt als vanzelf de kraan uit, en wasmachines en verwarmingsbuizen binnen. Weliswaar gaan er geluiden op dat het met de kwaliteit van dat water niet al te best gesteld is, maar door de vanzelfsprekendheid waarmee we er over kunnen beschikken, staan we hier maar zelden bij stil.

Wonderbaarlijk goedje

Maar soms kom je opmerkelijke berichten over water tegen, waardoor je je afvraagt of dat ogenschijnlijk zo gewone goedje H2O misschien wonderbaarlijker is dan gewoonlijk wordt aangenomen. De Oostenrijker Victor Schrauberger stelde begin vorige eeuw aan de hand van onderzoek vast, dat water fungeert als ‘informatiedrager’ en mogelijk beschikt over een vorm van ‘geheugen’ (wellicht de eigenschap waaraan homeopathie en bloesemessences hun werking ontlenen).

Hij constateerde ook dat de kwaliteit van water nauw samenhangt met de energetische waarde ervan, en dat die waarde hoog is bij water in een natuurlijke omgeving, en veel tot heel veel lager bij water dat onder hoge druk door een leiding wordt geperst. De gemiddelde mens, die niet over hoogverfijnde zintuigen of dito apparatuur beschikt, moet zulke beweringen op gezag aannemen. In het beste geval belandt dit soort informatie op het stapeltje ‘interessant’. Anders wordt het, wanneer je het verschil proeft tussen leidingwater en water waarvan de energetische waarde is hersteld. Dan wil je misschien meer weten en begint er een voorzichtig gesprek op gang te komen.

Dit gesprek komt in een stroomversnelling, zodra iemand de taal van het water diepgaand verstaat. Zo iemand is de Japanner Masaru Emoto, die zich al enige decennia wijdt aan onderzoek naar water in relatie tot zijn omgeving en die voor leken zichtbaar weet te maken hoe invloeden van buitenaf veranderingen veroorzaken in de molecuulstructuur van water. Hiermee voert hij ons binnen in een wondere wereld, waarin alles met alles samenhangt.

IJskristallen

Hoewel Emoto bij zijn onderzoek gebruik maakt van geavanceerde apparatuur, is zijn werkwijze in wezen eenvoudig. Hij bevriest watermonsters en onderzoekt de zo verkregen ijskristallen die hij vervolgens fotografeert, enkele honderden malen vergroot. De wijze waarop de ijskristallen zich vormen, zou je kunnen zien als de manier waarop water zich uitdrukt.

Aanvankelijk onderzocht hij vooral leidingwater en water uit natuurlijke bronnen. Later kwam hij op het idee om water ‘naar muziek te laten luisteren’ en het bloot te stellen aan de invloed van woorden. Wat zichtbaar werd, is verbazingwekkend en inspirerend. Niet alleen geluid, maar zelfs geschreven woorden hebben een trilling, die door het water wordt ‘verstaan’. Water blijkt letterlijk te ‘floreren’ wanneer het in aanraking komt met harmonische vibraties; zoals kristalbloemen op de foto’s laten zien. Wanneer het wordt blootgesteld aan negatieve trillingen (ook vervuiling valt daar onder) raakt het als het ware de kluts kwijt en verliest zijn structuur.

Liefde en dankbaarheid

Wat betekent dit nu voor onszelf en onze kinderen? Het lichaam van volwassenen bestaat voor ongeveer 70% uit water en dat van baby’s zelfs voor bijna 90%. Dit verleent aan deze kennis een duizelingwekkende betekenis. Wij zijn water en wij zijn in staat water – onszelf – zó te beïnvloeden dat de structuur ervan verandert.

De verfijnde kristalstructuren die Emoto verkrijgt door op flesjes water etiketten te plakken met woorden als liefde of dankbaarheid, zijn veelzeggend genoeg. Misschien is dit laatste nog wel de allerbelangrijkste boodschap die het water voor ons heeft.

Het eenmaal uitgesproken woord?

Door eenvoudigweg een woord op een flesje water te plakken, wordt de kwaliteit van de kristalvorming beïnvloed. Zo kunnen we dus het water dat we dagelijks gebruiken via woorden en gedachten transformeren in liefde-, vrede-, of vreugdewater. Hetzelfde gaat op als we tegen elkaar of onze kinderen praten. Achter de woorden ‘Kom, laten we het samen doen’ en ‘Doe het zelf!’ liggen heel verschillende intenties; de foto’s maken zichtbaar dat de vibraties van deze uitspraken niet voor niets ook lijfelijk als harmoniserend of verstorend worden ervaren.

Experiment voor in de vensterbank (laat Educare weten hoe het ging!).

In zijn boek ‘Messages from Water’ beschrijft Emoto een experiment dat gemakkelijk met kinderen uit te voeren is. Verdeel een overgebleven restje gekookte rijst of ander graan over twee schone glazen potjes. Plak op het ene potje de woorden ‘Dank je wel, rijst!’ en op het andere zoiets als ‘Stomme rijst!’ en zet ze in de vensterbank. Spreek drie weken lang een of meerdere keren per dag de inhoud van elk potje toe met de betreffende tekst en kijk wat er gebeurt. Veel kinderen in Japan deden dit en merkten dat na drie weken de rijst in het ene potje goed rook en blank van kleur was; de rijst in het andere potje was in dezelfde periode bruin verkleurd en bedorven. Onlangs vertelde Emoto die in ons land een lezing gaf dat sommige mensen nog een derde potje hadden gebruikt waarop ze geen papiertje plakten en waar ze verder niet naar omkeken. Tot hun verbazing was de rijst in dat potje er na drie weken erger aan toe dan het bedorven graan uit het oorspronkelijke experiment!

(Foto links) De rijst in het linker potje werd dagelijks vriendelijk toegesproken, die in het rechter afgesnauwd. Na drie weken was dit het resultaat.(Foto rechts) De invloed van ons bewustzijn op onze omgeving; water uit een sterk vervuild meer; voor en na een gebedsceremonie.

Masaru Emoto geeft af en toe lezingen in ons land. Info: Jomanda Informatielijn: 0900 202 40 00.

Literatuur

De foto’s bij dit artikel komen uit Emoto’s boek ‘De Boodschap van water‘, dat in Japan een doorslaand succes was.
ISBN 4-939098-00-1, verkrijgbaar bij Symbolic-Books.be

En, “Water weet het antwoord” eveneens van Emoto en verkrijgbaar op Symbolic-Books.be

Bekijk ook

Video – Water Sound Images

Onze ogen kunnen maar een klein deel zien van de energievelden die ons omgeven. Via helder waarnemen is het mogelijk meer van deze velden te ervaren maar voor velen van ons zijn de ogen doorslaggevend. Wat ervaar je dus werkelijk...? Werken met klanken is direct werken in het energieveld en contact maken met de subtiele lagen. Een deel van deze werking kan je zien via een filmpje.