Kuan Yin


Mythologie

Kuan Yin, ofwel ‘zij die de huilende wereld hoort’, is de Chinese boeddhistische bodhisattva van medelijden. Ze woont op haar paradijselijke eiland Puttuo Shan en zou elke bede honoreren. Zij is zo machtig dat leed en tegenspoed al verzacht worden door haar naam te noemen. Kuan Yin besloot in deze wereld te blijven nadat zij verlichting had bereikt en zwoer de menselijke vorm te behouden tot alle wezens verlichting bereiken. In Japan wordt zijn Kwannon genoemd.

Betekenis

De barmhartige Kuan Yin verschijnt in je leven om je te vertellen dat je heelheid moet voeden met medeleven – met anderen, met je geliefden, met jezelf. Wekt het leed van anderen irritatie of apathie bij je op? Wat staat je medeleven in de weg? Gun je jezelf ruimte en rust als je niet voldoet aan je eigen idee van perfecte? Wil je anderen pijn doen omdat jij gekwetst bent? Ben je bang je hart te openen voor het leed van anderen omdat dat je pijn zal doen?

Compassie is het vermogen goed te luisteren en aderen en jezelf de ruimte te gunnen te doorstaan wat doorstaan moet worden en te voelen wat gevoeld moet worden. Kuan Yin zegt dat je je leed kunt verzachten door compassie met jezelf te ontwikkelen. Vanuit die plaats in je binnenste kun je compassie voor de buitenwereld tonen.

Bekijk ook

Eostre

Eostre

De Germaanse godin van vruchtbaarheid, landbouw en lente, Eostre of Eastre, werd vereerd met het ritueel ontsteken van vuren bij zonsopgang, ter bescherming van de gewassen.