Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => Nieuwetijdskinderen => Opvoeding, begeleiding & info => Het post-vaccinaal syndroom: ziekteverschijnselen na inenting

Het post-vaccinaal syndroom: ziekteverschijnselen na inenting


Als homeopaat vraag ik bij ieder kind dat op consult komt naar veranderingen die zijn voorgevallen ten tijde van het ontstaan van de klachten. Het is geen zeldzaamheid dat je dan uitkomt op een vaccinatie. Soms is het vragen naar de reactie op vaccinaties helemaal niet nodig. De ouders vertellen spontaan dat volgens hen de vaccinatie de aanleiding vormt voor de veranderingen in de gezondheidstoestand of gedrag die ze bij hun kind waarnemen. Als u verder leest, verneemt u hoe ze daarvan zo overtuigd kunnen zijn.

Een casus
Het gaat om een jongetje van twee jaar. Altijd verkouden, altijd een snotneus, veel hoesten. De moeder vertelt: “Drie maanden na de geboorte is hij van een lieve baby veranderd in een huilbaby”. In die tijd was de eerste vaccinatie nog met 3 maanden (tegenwoordig al bij 2 maanden, red.). Op 16 december kreeg hij de DKTP-prik. Op 17 december was hij erg jengelig en had hij een dubbeldik been en op 18 december begon hij te razen, te krijsen en te gillen als een beest. Dit hield enkele uren aan. Hij had ’s middags 40 graden koorts. Gebalde vuisten. Onrustig. Last van de darmen: overstrekken, krampen en zure, groene, slijmerige ontlasting. Hij liet heel veel winden en boeren. Gedurende twee weken lang sliep hij nooit langer dan twee uur. Hij was een boos jongetje geworden, zat niet goed in zijn vel, al het vrolijke was eraf. Vanaf die tijd groeide zijn haar ook nauwelijks. Tot op de dag van vandaag – inmiddels is hij dus al bijna twee jaar – is hij verkouden, is er altijd sprake van gebroken nachten, is hij nukkig en boos, slaat, knijpt, gooit en schreeuwt. Woedeaanvallen.
Dit is een overduidelijk geval van het postvaccinaal syndroom; zo wordt in de homeopathische wereld een opstapeling van symptomen en gedragsveranderingen sinds de vaccinatie genoemd. Speciaal hiervoor zijn binnen de homeopathie middelen ontwikkeld, gemaakt van de verschillende vaccinaties (DKTP, DTP, BMR en/of Hib). Want – zoals u wellicht weet – geldt in de homeopathie dat het gelijke met het gelijkende wordt genezen. Op vier opeenvolgende dagen worden vier sterktes van het desbetreffende middel gegeven, in dit geval: DKTP. Na de eerste serie gaat het vier dagen fantastisch met het jongetje, daarna verschijnt de snotneus weer en het boze
gedrag, maar is er al flinke winst geboekt met het slapen en de ontlasting. De serie wordt nogmaals herhaald en vanaf die tijd is hij niet meer verkouden, de ontlasting is normaal, geen woedeaanvallen meer. Hij is weer zichzelf. Het jongetje slaapt zonder onderbrekingen tot vijf uur door. (Hij is altijd al een vroege vogel geweest, net als zijn vader.) Er doet zich een ontwikkelingssprong voor met het praten en ook de haargroei is hersteld.

Laten we dan maar alle kinderen inenten en vervolgens homeopathisch behandelen zult u wellicht denken. Maar ik zou willen pleiten voor een bewuste keuze vooraf door de ouders. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar wat betreft de vaccinaties en dat varieert van gewoon het programma doorlopen tot helemaal niet vaccineren en alles daartussenin is mogelijk afhankelijk van de insteek van de ouders. Het is niet per definitie zo dat je je kind tekort doet als je (bepaalde) vaccinaties achterwege laat of pas later geeft wanneer het immuunsysteem van het kind verder uitgerijpt is. Het kan voor je keuzes ook een heel verschil maken als je weet dat homeopathische behandeling van bijvoorbeeld kinkhoest mogelijk is en dat de kinkhoestcomponent binnen de DKTP als de meest belastende wordt aangemerkt. Je zou dan kunnen kiezen voor een DTP-vaccinatie in plaats van een DKTP. Het kan ook een heel verschil uitmaken om te weten dat vaccineren niet verplicht is, ook al word je opgeroepen in plaats van uitgenodigd. Kinderopvangfaciliteiten die vaccinatie verplicht stellen, missen daartoe iedere wettelijke grond.
Het kan ook een heel verschil zijn te weten dat de sterfgevallen die enkele jaren geleden aan de mazelen toegeschreven werden een aantal (ik meen twee) al zeer zwakke kinderen betrof bij wie de ziekte met koortswerende middelen werd onderdrukt. Daarmee zijn die sterfgevallen niet minder te betreuren, maar goede maatregelen zorgen ervoor dat kinderen de kinderziektes zonder schade kunnen doorlopen en in voorkomende gevallen kan het proces homeopathisch worden ondersteund. Óók acuut! Homeopathie werkt razendsnel in acute situaties.

Zo zou ik nog wel door kunnen gaan. Ik wil hiermee alleen maar aangeven dat er voldoende reden is om je veelzijdig voor te laten lichten alvorens de beslissing over vaccinatie te maken. Het feit dat de eerste vaccinatie nu al met twee maanden wordt uitgevoerd zorgt ervoor dat de kersverse ouders nauwelijks tijd hebben om hun gedachten daarover uit te laten kristalliseren. Ook maakt het vroege inenten het vergelijken van de situatie voor en na de vaccinatie moeilijker. Hoe jonger het kind is, hoe gemakkelijker gezegd kan worden dat dit kind wellicht altijd al een ziekelijk of moeilijk kind geweest kon zijn.

Wat betreft de registratie van de bijwerkingen van vaccinaties wordt er door de Entadministratie een wel erg krap schema gehanteerd. Voor de DKTP 24 tot hooguit 72 uur na vaccinatie en van de BMR wordt er gezegd dat de reacties zich tussen de 6-12 dagen kunnen voordoen. Die bijwerkingen zijn zeldzaam heftig, zeldzaam treedt hoge koorts of flauwvallen op, nooit blijvende schade, zelden is er langer last dan een of twee dagen, wel kan het gebeuren dat er toevallig ook een andere ziekte in de reactieperiode start. Aldus de Entadministratie op haar website (www.entadministraties.nl/44-vrag.htm).

Heftige reacties dienen te worden gemeld door de vaccinerend arts en kunnen alleen rechtstreeks door de ouders gemeld worden als de arts dat niet nodig vindt. Hoe vaak bent u door de consultatiebureauarts gevraagd naar de bijwerkingen van een vorige vaccinatie op uw kind? Werd uw verhaal serieus genomen? Veel ouders die ik spreek geven aan geen gehoor te vinden voor hun verhaal bij de dokter of het consultatiebureau. Hoeveel reacties worden werkelijk serieus genomen? Immers, volgens hun eigen zeggen bestaan er geen veelomvattende, ernstige of langdurige reacties. Dat zijn dan toevallig tegelijkertijd ontstane andere ziekten. Hoeveel reacties zouden er dan uiteindelijk werkelijk worden gemeld door de vooringenomen en mogelijk ook overbelaste artsen?

Aan bijwerkingen die zich op de lange duur voordoen wordt systematisch geen aandacht besteed (vanwege de korte tijd waarbinnen een reactie in verband mag worden gebracht met de inenting). Waarschijnlijk omdat dat te moeilijk te bewijzen is. Maar of dat vervolgens een reden is om zo stellig te beweren dat de bijwerkingen of de gevolgen op de lange termijn niet bestaan, lijkt mij eerlijk gezegd te kort door de bocht.
Want als een homeopathisch middel, dat bereid is uit dezelfde stof als waarmee geënt wordt, in staat is een scala aan langlopende klachten te doen verdwijnen die sinds de vaccinatie bestaan, dan moet dat op zijn minst een gezonde twijfel opleveren ten aanzien van de stellige manier waarmee vaccinaties aangeprezen worden en de bijwerkingen worden ontkend.

Een tweede casus:
Het gaat om een meisje van 1 jaar en drie maanden. Huiduitslag, verkouden, snotterig, ziek met hoge koorts, uiteindelijk resulterend in oorontstekingen, ontstoken oogjes en bronchitis. Sukkelen met de gezondheid. Kortademig, rochelen, benauwd, te weinig lucht, slecht slapen. Alles sinds één maand geleden (de maand waarin de eerste BMR-prik wordt gegeven, namelijk met 14 maanden). Ze heeft al twee keer antibiotica nodig gehad deze maand.
Al pratende komen we op de ziektehistorie van het meisje en blijkt het kind ook al zeer heftig op de DKTP-prik (met 2 maanden oud) te hebben gereageerd. Van een makkelijk kind dat goed at en sliep werd het een heel ander kind: wakker, hyper, veel huilen en onrustig. Dit kind heeft twee series homeopathische middelen gehad: één gemaakt uit de DKTP-vaccinatie en één uit de BMR-vaccinatie met ongeveer hetzelfde spectaculaire resultaat als beschreven in de eerste casus.

Tenslotte:
Soms komt het ook voor dat kinderen die ik in de praktijk heb voor een constitutiebehandeling plotseling een terugval vertonen naar het niveau van voor de behandeling. Als ik de ouders dan vraag of er in die periode iets gebeurd is, bijvoorbeeld een vaccinatie dan is er regelmatig de herkenning: “Oh ja, het kind heeft weer een prikje gehad’. Vanaf die tijd gaat het ineens weer mis, soms van de ene op de andere dag. Mogelijkerwijs of waarschijnlijk betreft het hier geen klachten die direct in verband zijn te brengen met de vaccinatie, maar hier kun je wel de impact zien die vaccinaties kunnen hebben op gevoelige kinderen zoals die er steeds meer zijn in deze tijd. Net als de Stichting Nieuwetijdskinderen pleit ik niet voor wel of niet
vaccineren, ik pleit wel voor een weloverwogen, bewust besluit van ouders op basis van veelzijdige informatie. Een besluit die past bij hen en hun kind.

Rechtstreeks bijwerkingen van vaccinaties melden kan bij het RIVM, het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu te Bilthoven (alleen wanneer de arts de bijwerkingen niet wil melden).

Bekijk ook

Hoogbegaafdheid: probleem of talent?

Hoogbegaafdheid: probleem of talent?

Hoogbegaafdheid is alvast geen probleem. Een hoogbegaafde heeft geen ziekte, geen handicap die het hem moeilijk of onmogelijk maakt om aan bepaalde activiteiten deel te nemen. Integendeel. Een hoogbegaafde heeft een aantal kwaliteiten die hem in staat stellen bepaalde activiteiten beter of sneller uit te voeren.