Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => Nieuwetijdskinderen => Over Nieuwetijdskinderen => Het kind in de tijdstunnel naar een nieuwe mensheid

Het kind in de tijdstunnel naar een nieuwe mensheid


Het uitzoeken van nieuwe maar direct herkenbare benamingen voor nieuwetijds onderwerpen laat ik, oude generatie, open voor de volgende generatie. Die met haar verruimde begrip en bevattingsvermogen, haar eigentijdse termen en benamingen gaat bedenken. Zonder dat het nieuwetijdskind beperkt wordt door oude bakens die door verlopen generaties zijn achtergelaten. Hier praat ik dus gewoon over, nieuwetijdse dimensie, nieuwetijdse mens, het nieuwetijdskind, nieuwetijds enzovoort.

Ik kan nu allerlei feiten gaan opsommen om aan te tonen dat we, op een versnelde manier naar een nieuwe tijd toe gaan, maar dit is, denk ik, overbodig. Het moet al voor iedereen duidelijk zijn dat we op weg naar een nieuwe tijd zijn.

Volgens mij is ook het natuurlijke proces van de menselijke evolutie in vele versnellingstunnels terecht gekomen, na een lange periode van onderdrukt te zijn geweest.
Als illustratie hiervan kan ik alleen maar een nieuwetijds vulkaan bedenken. Namelijk een stratovulkaan die genoeg druk heeft ontwikkeld om in alle heftigheid uit te barsten terwijl de hoofdkrater door de tijd heen volledig verstopt is geraakt door een enorm rotsgebergte. De grote druk binnenin perst het hete magma met onvoorstelbare krachten door ongewoon smalle openingen naar buiten.

En hier komen de nieuwetijdskinderen in zicht.

Voor de duidelijkheid het volgende;
De groeiende groep van kinderen met ADHD, DHD, ADD, AHD, tot aan HJS (Hang Jongeren Syndroom) enzovoort, zijn – over het algemeen – een product van onze kapitaalbeschaving. Waarin het kind/de nakomeling uit het middelpunt van het menselijke leven is vervangen door materieel bezit en luxe. Deze twee zijn op hun beurt weer de begrenzingen en tegelijkertijd de zwaaiende knuppel van onze kapitaalbeschaving tegenover de bijbehorende moderne slavernij.
Ik praat met recht over slavernij want als u als ouder, alleen maar om te overleven, geen tijd overhoudt om uw kind persoonlijk genoeg aandacht te geven en het door het leven heen, naar een eigen toekomst te begeleiden, dan kunt u onmogelijk praten over – Vrijheid – .
En ik haal dit onderwerp bewust hier aan, hier waar we praten over – opvoeding – en – het nieuwetijds kind –
omdat we nu de mogelijkheid hebben om de oude orde om te buigen naar een meer mens gerichte, evenwichtiger verdeelde toekomst.
Als eerst moet het kind, elk kind, zo vroeg mogelijk terug in het middelpunt van de samenleving. En dit kan geen enkel kind zelf bereiken.

Zoals de vraag die naar voren kwam:
“Dit is allemaal mooi en waar, steeds meer ouders zien dit ook in en zullen op termijn hieraan meewerken.
Maar wat kunnen we hier en nu voor ons kind beginnen te doen?”


Ja, hoe ondersteunen en gidsen we onze kinderen naar een optimale zelfontplooiing toe?

Maar voor de duidelijkheid even terug naar – het nieuwetijdskind -. We hebben al duidelijk gemaakt wie we niet direct tot de groep van het nieuwetijds kind rekenen. Voor ons gelden de volgende aanwijzingen voor het nieuwetijdskind:

 1. Het nieuwetijdskind heeft een hoge mate van Zintuiglijke Sensitiviteit die veel langer dan bij het gemiddelde kind open blijft. (Lang na het vijfde jaar)
  Elk kind wordt namelijk met een zekere mate aan Zintuiglijke Sensitiviteit geboren, dit is heel natuurlijk. Normaliter wordt deze aangeboren ‘innerlijke’ sensitiviteit heel gauw verwisseld voor het aanpassen aan de aardse omgeving en ‘uiterlijke’ communicatie.
 2. Het nieuwetijdskind heeft een hoger dan gemiddelde tot zeer hoge intelligentie. Voorwaarde ook hierbij is dat het de ruimte en begeleiding van de ouders krijgt om deze ‘sensitiviteit’ te behouden en verder te ontplooien.
 3. Het nieuwetijdskind ontwikkelt al heel jong een uitzonderlijke taal – en uitdrukkingsvaardigheid. En vaak ook meerdere aspecten van bewustzijn en vaardigheid die de ouders steeds verbaasd doet staan.
 4. Aan deze verkorte lijst wil ik nog een kenmerk toevoegen, namelijk, het nieuwetijdskind is meestal een ‘huilbaby’ (protesteert de engel tegen dit onprettig aards leven?) en kan zelfs de hele peuterperiode ‘onvoorspelbaar’ blijven.
  Maar met een liefdevolle opvang en begeleiding van beide ouders, wordt het op een eigen manier een vrolijk kind en gaat een hoge mate van verantwoordelijkheid tonen naar ouders, gezin en omgeving toe. Dit zult u merken aan de vele weloverwogen initiatiefvoorstellen die het steeds op een heel verstandige manier ter overleg zal aanbieden. Vanaf heel jonge leeftijd.

Deze groep nieuwetijdskinderen die ik hierboven noem, zijn het topje dat we direct aan kunnen wijzen.

Hiernaast zijn er vele nieuwetijdskinderen die verloren gaan in – de grote massa -. Wat heel jammer is want elk nieuwetijdskind komt naar de aarde als een lichtbaken, niet alleen voor de ouders en directe omgeving maar voor de gehele mensheid. (Hoe dit werkt, leg ik elders helemaal uit.)

Al voor de geboorte bijvoorbeeld kan het nieuwetijdskind zich helemaal afgesloten hebben voor de wereld waarin het terecht zal komen of gereed zijn om steeds dwars te gaan liggen. U mag zelf raden hoe dit kan gebeuren.
Na de geboorte kunnen omgeving en omstandigheden het zeer intelligente nieuwetijdskind ertoe brengen om zich al in de eerste maanden tot jaren ‘af te sluiten’. Tegen de tijd dat het al met taal weet om te gaan, zal het intuïtief bepaalde woorden omzeilen.
En dan hebben we het deel nieuwetijds kinderen dat verzeilt raakt tussen de patiënten van de psychotherapeuten, psychiaters, paragnosten enzovoorts.

Gaat u dus heel doordacht om met uw (nieuwetijds) kind.
En vergeet voor geen moment dat u de eerste en de belangrijkste gids voor uw kind bent.
Zonder uw duidelijke regels en richtlijnen is het kind gauw verdwaald en een gemakkelijke prooi voor blokkerende invloeden en negatief benutte impulsen.

Geen enkel kind ziet, naast materie en het lichaam dat het in een paar jaar leert kennen en benutten, de grens tussen fantasie en realiteit van andere waarnemingen in.

Hier wil ik dus even wijzen op een ander aspect waarmee we als ouder rekening moeten leren houden, namelijk, de (natuurlijke) primaire impulsen waarmee elk kind geboren wordt. In deze fase naar de nieuwe tijd, moet u even denken aan de vulkaan die ik eerder aanhaalde. Als ouder bent u de eerste die extra sterke (primaire) impulsen in het kind zult herkennen. Met de juiste informatie bent u dus de beste persoon om het kind al heel vroeg te ondersteunen deze extra energieën te kanaliseren en nuttig te gebruiken. Dit onderwerp van de primaire impulsen ga ik, hopelijk gauw uitgebreid belichten en bespreken.

Oké, laten we even de ‘standaard’ regels, die elke ouder voor elk (nieuwetijds) kind in acht moet nemen, eens gaan bekijken.

 1. Goed voorgelicht en voorbereid zijn voordat u – een engel gaat uitnodigen – om u als ouder te kiezen en in uw huis te komen wonen.

  Weet u dat de Islam zelfs een – schietgebedje – heeft voor het moment van ejaculatie en ontvangst? Met het besef dat er uit dat ene moment een kind kan voortkomen, vraagt u, vrij vertaald; “Heer, schenk ons uit deze samensmelting, het allerbeste dat u voor ons beiden heeft weggelegd en wat wij verder mogen koesteren.” U zult dit, denk ik, op dat moment nooit vlot kunnen herinneren, maar goed, het staat als een aanbeveling geschreven.
  Ik hoorde van iemand die alleen dochters kreeg, zijn verkorte versie hiervan, namelijk; “Heer schenk mij hieruit een gehoorzame zoon.”
  Wat ik hiermee wil aangeven is, weest u voor het volle honderd procent bewust van de verantwoordelijkheid die u op uw schouders gaat nemen. (Als u op dat ene moment ook nog aan God kunt beloven dat u het kind zult koesteren, dan bent u in mijn ogen, zelf een nieuwetijds kind en zal elke engel wel bij u willen wonen.)
 2. Vanaf het eerste moment van zwangerschap, moet u als moeder er steeds rekening mee houden dat het kind met u meeleeft en tenminste meeluistert. Ook als vader moet u dus heel bewust zijn van uw eigen situatie en verantwoordelijkheid.
  De ‘opvoeding’ moet, naast gezond eten en leven, hier al beginnen. Vrede en vreugde in huis behouden, vertrouwde vrienden en vriendelijke familie om u heen hebben, goede gesprekken voeren en zo vaak mogelijk luid voorlezen, zijn algemeen bekende adviezen. Is moppen vertellen en al samen lachen niet leuk?


 3. Na de geboorte. Het kind geborgenheid geven. Met geborgenheid bedoel ik, het kind niet alleen de zekerheid van uw bescherming en uw veilige armen aanbieden maar ook steeds het gevoel van, met elkaar verbonden zijn, bevestigen.
 4. Praat vanaf de eerste dagen veel tot het kind. Als het tijd voor een flesje is, stop het niet zwijgend in het mondje. Maar doe het al vragend en pratend. Vertel een vrolijk verhaal. Lach en glimlach. Maak contact met het kind, het zal reageren.
 5. Zodra er gesproken communicatie is, biedt u het kind steeds meer mogelijkheden voor een antwoord aan. Als er iets met het kind is, blijf niet achter elkaar vragen; “wat is er, wat is er?” Maar geef het kind mogelijkheden voor een antwoord zoals; “Wil je wat drinken, nee? Wil je wat eten, nee? Of ja? Heb je pijn? Ben je gevallen? Enzovoort. En vergeet vooral niet steeds uw intuïtie erbij te betrekken, als ouder heeft u een ongekende band met het kind. Open al uw zintuigen voor uw kind en binnen de eerste jaren kent u elke lichaamshouding en gezichtuitdrukking van uw kind. En omgekeerd zal het kind op elk moment precies weten wat het aan u heeft.
  Dit is de geborgenheid waaruit het kind de vrijheid zal putten om zich optimaal te ontplooien en ongedwongen de wereld te verkennen.
 6. Wees voor het kind een voorbeeld van een consequente houding en gedrag en dus van onwankelbare betrouwbaarheid waarnaar het kind steeds kan teruggrijpen. Geef uw opgroeiende kind, dat normaliter al zoveel verschillende primaire impulsen moet verwerken en kanaliseren, door alles heen, uw onwankelbare liefde en genegenheid.

  De bedoeling van deze herberg is in feite om behalve wat korte inleidingen over eigentijdse onderwerpen, vooral een ontmoetingsplek te zijn voor iedereen die naar een nieuwe tijd toe wil werken en groeien.
  Want aan een nieuwe, gedeelde wereldgemeenschap, kunnen we alleen samen inhoud geven. Vandaar mijn uitnodiging overal in deze herberg; Lees en doe mee!

Tot slot wil ik me even richten tot de groeiende groep ouders die, soms radeloos, op zoek zijn naar advies en hulp voor het (nieuwetijds) kind dat paranormale dingen ziet en hoort terwijl de ouder die erbij staat niets ongewoons merkt.

Als u tot hier in deze herberg bent belandt, heeft u waarschijnlijk al het een en ander hierover gelezen. Hier houd ik het dus heel kort;
Waar het nieuwetijdskind dan over praat, heeft alles te maken met – Zintuiglijke Sensitiviteit – zoals ik dit in deze herberg benader en verklaar.
Het is een natuurlijke gave waarmee elk kind geboren wordt. Ga dus in de eerste plaats op zoek naar informatie, voor uzelf. Want niemand kan uw kind, dat uw genen draagt, beter begrijpen en begeleiden dan u dit zelf kunt doen.

En het enige dat dit – paranormaal begaafd – kind in de eerste plaats nodig heeft, is een vertrouwelijk oor en een geruststelling. Zodra u genoeg geïnformeerd bent, kunt u uw kind zelfs aanmoedigen om dit ‘nieuwetijds’ waarnemen te benutten. Heeft u het te druk, breng het kind dan naar personen die alle tijd en genegenheid voor deze kinderen over hebben. En goed geïnformeerd zijn.

Als u ditzelfde kind daarentegen naar een priester, paragnost, psychiater of wie dan ook voor consult brengt, bevestigd u in de eerste plaats dat het kind iets scheelt. Als het kind in het hoofd heeft dat het op een negatieve manier, abnormaal is, versterkt u dit. Met alle gevolgen van dien. Enzovoort

In het slechtste geval, ziet het kind ‘de genezer’ als een boeman. De onuitgesproken bedreiging is dan: als je weer op dezelfde manier doet of praat, breng ik je weer naar die boeman. Voor de rest van zijn/haar leven is het kind verder alleen met iets dat onbekend en onverwerkt bleef. Terwijl u uw kind gemakkelijk geholpen kon hebben als u zelf wat meer te weten was gekomen.
In elk geval heeft u nu deze herberg, de deur staat altijd open.
En vergeet vooral niet dat u een nieuwetijdskind in huis heeft omdat u zelf een (verdwaalde?) nieuwetijdskind bent geweest.

Tot slot een aanmoediging voor de ouders die denken met boosaardige geesten en dergelijke te maken te hebben;
Zolang u zich verantwoordelijk voor uw kind voelt, heeft u zelf de kracht om uw kind in alle gevallen en tegen alles te beschermen.
Het enige dat u moet doen, is, vertrouwen in uzelf hebben en dit zelfvertrouwen naar uw (nieuwetijds) kind stralen door veel, en vooral opgewekt te praten met uw kind. Over alles waar over het al kan en wil praten, op een geruststellende toon. En zolang de communicatievaardigheid nog ontbreekt, kunt u uw kind stimuleren om te tekenen en bespreek dan de tekening, op een aanmoedigende manier. Deze positieve instelling alleen al vormt een onneembare vesting voor u en uw kind/kinderen. Hoe ver ze zich ook van u verwijderd mogen bevinden.
We zijn op weg naar een nieuwetijdse samenleving, voeg ook uw krachten hieraan toe.

Door Armaan Sadhoe

Bekijk ook

Kristalkinderen - Kinderen van de Nieuwe Aarde

Kristalkinderen – Kinderen van de Nieuwe Aarde

Wie zijn ze ? Laten we om te beginnen het onderscheid maken tussen de kristalkinderen en de indigo-kinderen. Er is al een heleboel geschreven over de indigo’s, over de kristalkinderen is er daarentegen weinig gepubliceerd.