Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => Nieuwetijdskinderen => Over Nieuwetijdskinderen => Kristalkinderen – Kinderen van de Nieuwe Aarde

Kristalkinderen – Kinderen van de Nieuwe Aarde

Wie zijn ze ? Laten we om te beginnen het onderscheid maken tussen de kristalkinderen en de indigo-kinderen. Er is al een heleboel geschreven over de indigo’s, over de kristalkinderen is er daarentegen weinig gepubliceerd.

Ik voel dat de tijd daarvoor nu rijp is omdat kristalkinderen in steeds grotere aantallen beginnen hun intrede te doen in deze tijd. Ik voel dat ik een paar inzichten heb om de ouders van deze nieuwe kinderen te helpen bij de opvoeding van hun kinderen waardoor het risico op psychologische schade verminderd kan worden. Ik wens niet om angstige reacties uit te lokken met deze woorden maar er is een daadwerkelijke kans op psychologische schade indien je niet een hoger meer omvattend begrip hebt van hun speciale behoeftes.

Zoals de indigo-kinderen een bepaald evolutionair concept zijn met hun specifieke behoeftes, zo geldt dit ook voor de kristalkinderen. Het grote verschil tussen de twee groepen is dat laatstgenoemden niet zo stevig gebouwd zijn, noch op fysiek, nog op mentaal gebied. De indigo’s worden de “systeem-afbrekers” genoemd en zijn er eerder op voorzien om zich beter te kunnen handhaven in situaties met wrijving, geweld en om grenzen te testen, (waarvoor er juist grenzen zijn). Daarvoor dienden zij dan ook ‘chaotisch’ en robuust te zijn .

Kristalkinderen daarentegen zijn de ‘Vredestichters’ en zijn erop voorzien om leiderschap door middel van ‘het voorbeeld zijn’ op zich te nemen. Daarom kozen zij voor het attribuut van een vredevolle en zachtaardige natuur. Zij zullen nietde grenzen willen uittesten of trachten de boot te doen schommelen op de manier waarop de indigo’s dat doen maar ze kunnen wel hun mannetje staan en opkomen voor de dingen waarin ze met hart en ziel geloven. Het woord ‘passioneel’ omschrijft hun ware aard. Een passie voor het leven, de liefde, een passie voor rechtvaardigheid en fair spel, een passie voor waarheid. Dit zijn de eigenschappen die een kristalkind kenmerken.

De nadelen of gebreken van deze kinderen zijn dat zij in het geheel niet zo sterk en vasthoudend zijn noch op fysiek noch op mentaal gebied. Zij zijn zonder twijfel intelligent maar kunnen niet zo goed omgaan met psychologische aanvallen, en krimpen al helemaal samen voor fysiek geweld, hoewel, eenmaal zij zich over de grens geduwd voelen, kunnen ze zich ontpoppen tot een krachtige tegenstander.

Het etiket ‘Crystal’ refereert naar het feit dat ze Christus-gelijke wezens zijn, net als Jezus een Christus- wezen was. Zij hebben het potentiëel om, bij wijze van hun geboorterecht al deze dingen te doen die Jezus deed en meer. Dit is tezelfdertijd hun potentiëel en hun handicap. Gelukkigerwijs zal het zich slechts manifesteren als handicap indien hun levens-omstandigheden hun dwingen, of indien zij ervoor kiezen om het zo te laten zijn. Zij hebben ervoor gekozen om hun potentiëel te gebruiken om de mensheid uiteindelijk naar eenheid terug te leiden. Deze kinderen zijn geboren in een bestaan waarin de sluier van de dualiteit erg dun is. Zij zijn in staat om direct te kunnen communiceren met Geest en om waarnemingen te doen met hun derde oog van vijf-dimensionele wezens, als een geheel natuurlijke gave. Zij hebben enorme geestelijke vermogens zoals telepathische communicatie tussen zichzelf en Geest. Hun intuïtiviteit is erg hoog en zij hebben natuurlijke helende gaven voor zichzelf en voor anderen. Intuïtief weten zij dit en op dit punt kunnen sommige problemen naar de oppervlakte komen.

Kristalkinderen hebben met wijsheid hun ouders gekozen en zullen slechts geboren worden in families die in staat zijn om met hen om te gaan en hen te verzorgen. Om deze reden zal niet elk geboren kind een kristalkind zijn, tenminste niet voor een hele tijd totdat de generatieveranderingen voldoende zullen zijn om te garanderen dat alle ouders gepaste ‘kristalouders’ zullen zijn. Dit zal, zoals je je wel kan voorstellen nog een poosje duren. Het is niet mijn bedoeling om enige scheiding of een klasse-verschil te maken want dat is niet gerechtvaardigd. Het is nodig dat geleidelijke veranderingen plaatsvinden en dat alle kinderen uit alle niveaus van ontwikkeling samen komen en zich vermengen, want kristalkinderen hebben er nood aan om de samenleving in harmonie te houden zoals ze is voordat enige verandering kan worden ervaren. Indien de huidige wereld op dit ogenblik overspoeld zou worden door kristalkinderen dan zou dat tegendraads werken omdat deze nog niet genoeg sterkte hebben om met de samenleving overweg te kunnen. Er is simpelweg nog niet genoeg vrede voor de vredestichters op dit moment.

Opvoeding

Alhoewel Crystals (eng.benaming) verhoogde geestelijke vermogens hebben vanaf de geboorte is het toch mogelijk deze te verliezen wanneer ze niet worden aangewend en gerealiseerd. Net als gewone kinderen geboren worden met sommige begaafdheden die onderdrukt worden door de opvoeding door volwassenen, zo geldt dit ook voor de verhoogde mogelijkheden van de kristalkinderen. Maar ongelukkigerwijze zal psychische schade het resultaat hier zijn wanneer hun mogelijkheden worden onderdrukt. Boven alle mensen zijn zij het die hun kwaliteiten moeten vergroten en hun mogelijkheden dienen te verruimen.

Zoals de indigo’s ervan houden om de lichamelijke grenzen te testen, zo houden de kristal-kinderen ervan om de geestelijke grenzen te verkennen. Deze kinderen, zo zal je ontdekken zullen vanaf de geboorte telepathisch gesprekken voeren met hun Godzelf zelfs voordat ze leren spreken en nadat ze leren spreken zal je ze aantreffen terwijl ze een vanzelfsprekend gesprek voeren met hun vijf-dimensionele vrienden. Als je hiervan niet op de hoogte bent, zal je waarschijnlijk proberen om dit gedrag te onderdrukken en dat is niet het meest wijze om te doen. Het mag dan misschien alarmerend lijken voor jou maar er is geen enkele reden om angst te hebben dat ze zich in verkeerd gezelschap begeven. Deze kinderen weten intuïtief hun weg in de geestelijke sferen en hun hogere zelven zijn volledig verbonden en beschermen hen ten alle tijden. Dat wil nog niet zeggen dat ze niet de veiligheidsgrenzen zullen uittesten, zelfs op dit gebied, maar zij zullen weten hoe zij gevaar kunnen vermijden en niet per ongeluk verdwalen in schadelijke toestanden.

Dit brengt het eerste punt naar voren betreffende de opvoeding van deze kinderen. Je moet je realiseren dat zij deze hogere vermogens bezitten en nooit pogen deze te onderdrukken. In feite zou ik je aanraden deze te erkennen en hen te helpen met hun ontdekkingen, niet-overdreven maar welgemeende interesse te betonen. Je zult het waarschijnlijk nogal vermakelijk vinden en ook steek je er zelf nog wat van op. Op dit punt moet je je er wel van bewust zijn dat het kind intuïtief jouw gedachten zal kennen. Het heeft dus geen nut om het ene te zeggen terwijl je het andere denkt omdat je op die manier niet het basisvertrouwen wint. En wanneer je op die manier deze kinderen ontgoochelt, kun je hun vertrouwen in diggelen slaat. Opzettelijk misbruik van vertrouwen en constante ontgoocheling zal resulteren in hevige smart bij deze kinderen en je zult je bewust zijn van hun pijn. Deze laat zich zien in hun ogen, en geloof me je zult er niet aan kunnen weerstaan om hen te troosten met de liefde en de affectie waarnaar zij voortdurend naar hunkeren. Het zal het vertrouwen niet onmiddellijk herstellen maar het zal een start zijn. De enige weg om een stukgelopen band van vertrouwen te herstellen is om welgemeende spijt te betonen en oprechte pogingen om het beter te doen. Het heeft evenmin zin om achter hun rug te praten want deze kinderen hebben het vermogen om in te pluggen in gesprekken als zij dit wensen. Het mag beangstigend lijken maar in werkelijkheid is het dat niet en bovendien toont het je exact wat de toekomst ook voor jou in petto heeft wat betreft deze vermogens.

Deze kinderen zijn de pioniers en hebben er nood aan dat jij het pad effent. Een ander punt: maak van hen geen ammusements-attractie, hen als speciaal afschilderend, want zijzelf geloven niet dat zij speciaal zijn. Zij zullen weten dat ze ‘anders’ zijn maar zij zullen een hele ‘heisa’ rondom hun persoon niet waarderen. Wees er zeker van dat zij hun psychische capaciteiten zullen gebruiken om hun verlangens te manifesteren, zelfs vanaf de wieg. Zij weten dat het universum hun zal voorzien van al hun verlangens en als jij probeert hen wat dan ook te weigeren, zullen zij dit zien als een uitdaging om te bewijzen dat jij ongelijk had. Daarmee wil ik niet zeggen dat je ze alles moet geven waarom ze vragen. Jij mag zelf je grenzen ook stellen maar wees niet verbaasd als hetgeen zij vroegen plots op een andere manier opduikt. Je mag dit amusant vinden en zelfs jij kan er van leren.

Een ander item over deze kinderen is dat zij geboren zijn met een conditionering om geweld te vermijden. Zij haten confrontaties en zullen er slecht mee kunnen omgaan als er zich een aandient. Als ik zeg er slecht mee kunnen omgaan dan bedoel ik dat ze emotioneel breken en zichzelf terugtrekken. Soms is dit niet zo slecht. Ze hebben soms nood aan discipline en discipline is gewoonlijk in zekere zin een confrontatie. Deze Kristalkinderen zijn uiterst kwetsbaar, ze hebben totaal geen referentie meer met het oude denken of realiteitsrooster , waar de Indigo’s de veranderingen zijn begonnen. De Indigo’s kennen zowel het oude als het nieuwe, de kristalkinderen staan als pioniers in het Nieuwe te wachten en doorgang gevend voor al wie wil overstappen.

KristalKinderen houden van stilte en vrede ,en zullen het moeilijk hebben met luidruchtige omgevingen. Ze zijn heel krachtig in de Onvoorwaardelijke Liefde en zal iedere ouder doen smelten in Overgave. Net zoals bij de Indigo’s zal het voor de ouders niet gemakkelijk worden om hiermee om te gaan , en enkel Liefde zal toegang geven tot het Bewustzijn van deze Kinderen. Ze dwingen ons letterlijk terug te keren naar de Liefde. Ze hebben een helende kracht , nooit eerder ervaren in de menselijke soort, en de meeste kristalkinderen zullen vaak ziek zijn, net omdat ze ziekten overnemen en helen. De eerste jaren zijn het zwaarst voor deze kinderen omdat ze met een compleet andere denkmatrix naar hier gekomen zijn en ze geen aansluiting vinden bij het denken van deze wereld. Daar waar de Indigo’s de ouders hebben leren milder en begripvoller te worden en de ouders hebben leren luisteren naar wat de kinderen te vertellen hebben over de Toekomst van de wereld, zullen de KristalKinderen de brengers zijn van de Nieuwe Wereld en deze manifesteren…


Wil jij je nog meer over deze bijzondere kinderen weten of lezen, dan kan je diverse boeken online bestellenopSymbolic Books.
=> klik
hier om volledige assortiment te bekijken.

Bekijk ook

Nieuwetijdskinderen - Indigo kinderen

Nieuwetijdskinderen – Indigo kinderen

De nieuwe tijd is nog niet aangebroken, maar de nieuwe kinderen zijn er al. Zij beschikken over innerlijke wijsheid en leven vanuit hun gevoel.