Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => Paranormaal => De Missing Link => In de ban van de mystiek – Leslie Flint

In de ban van de mystiek – Leslie Flint


In deze reeks mystieke fenomenen geven we uitleg over wat er allemaal mogelijk is met hen die omgaan met het ongeziene, met de onzichtbare wereld.

Vele mensen maken veel mee nu in onze huidige tijd maar ook al reeds in het verleden waren er mensen die zichtbaar bewijs leverden voor het leven na de dood. Er is genoeg bewijs beschikbaar voor elkeen die antwoorden zoekt op de grote levensvragen. We moeten het enkel maar even op te zoeken.

Deze maand wens ik iets te vertellen over Leslie Flint. Dit medium uit Engeland had de gave om de tussenpersoon te zijn van het hiernamaals en onze wereld. Telkens waar Leslie aanwezig was doken er stemmen uit het niets op. De stem werd zichtbaar gehoord door alle aanwezigen en kan opgenomen worden. Het is niet zo dat men de stemmen moet gaan zoeken in een hoop geruis op tape zoals bandstemmen. Bandstemmen of EVP genoemd is een ander fenomeen en is geheel iets anders. Stemmen die iedereen kon horen in de taal en taalgebruik en stemgenre van de overledene. Mensen wisten niet wat hen overkwam. Ook in onze tijd komt dit fenomeen voor. Ikzelf ben getuige geweest van dit soort communicatie Deze methode wordt in spiritistische kringen direct voice genoemd. Hier is zijn verhaal.

LESLIE FLINT 1911 1994

Leslie Flint

I think I can safely say I am the most tested medium this country has ever produced. I have been boxed up, tied up, sealed up, gagged , bound and held, and still the voices have come to speak their message of life eternal Leslie Flint

Ik kan met zekerheid zeggen dat ik het meest geteste medium ben dat dit land ooit gekend heeft. Ik ben opgesloten, vastgebonden verzegeld geweest, ze hebben me gekneveld en toch geven de stemmen hun boodschap ter ore over het eeuwige leven Leslie flint

Leslie flint met ectoplasma op zijn schouder. Foto genomen met infrarood licht. © lesliefinttrust

Leslie werd in een tehuis van het leger des Heils in 1911 geboren in St. ALbans. Na de scheiding van zijn ouders ontfermt zijn grootmoeder zich over hem maar ze kan nauwelijks de eindjes aan elkaar knopen. Al op jonge leeftijd voelt Leslie dat hij bewust is dat hij iets extra’s heeft en veel meer weet en voelt dan kinderen van zijn eigen leeftijd. Tijdens WO I wist hij dingen op voorhand te voorspellen en zag hij de geest zag van de man van een tante. Leslie wist perfect de man te beschrijven en hij had hem nooit gekend. Leslie werd voor bedrieger aanzien maar hij hield vol wat hij zag en hij kreeg slaag . Toen hij op 17 jarige leeftijd voor het eerst naar een spirituele kerk gaat waar een medium de mensen boodschappen doorgeeft van geliefden, kijkt het medium van dienst hem streng aan en zegt, wat kom jij hier doen? Je gaat de mensheid zelf dienen , en boodschappen van hoop, liefde en vertroosting brengen, samen met een bedankje voor gegeven bloemen. Leslie weet niet waar hij het heeft en is enorm blij met de bevestiging van deze boodschap en voelt zich eindelijk begrepen. Zijn gaven worden meer en meer ontwikkelt en telkens wanneer hij in een donkere of iets donkere ruimte aanwezig is klinken de stemmen uit het niets op te duiken en geven in hun eigen taal, intonatie en dialect duidelijk en zonder probleem hun boodschappen door.

Het bekende musicale medium Rosemary Brown, die zelf boodschappen en muziek doorkreeg van beroemde componisten als Beethoven, Mozart, Rachmaninoff, Liszt en Chopin , bezocht Leslie FLint verschillende keren en zij waren goede vrienden. Miss Brown herkende de stem van componist Chopin zoals zij het helderhorend hoorde wanneer zij aan het werk was. Chopin’s stem is nog steeds hoorbaar op de geluidsbandopnamen die verkrijgbaar zijn bij de LeslieFlint trust. Verschillende websites geven linken naar de MP3 Files van de opnames. www.leslieflint.com en ga naar audio voor meer info. Geluidopnames zijn zo goed mogelijk bewaard in de orginele staat en zijn meestal Engelstalig;

Leslie heeft opnamen van Marie Curie, Louis pasteur, Gandhi, Chopin, Emma hardinge Britten, Churchill en zoveel anderen die bewijs geven van een leven na de dood.

Na Helen Duncan een vrouwelijk medium, is hij het meest onderzochte medium uit Groot Brittannië.

Leslie wordt verplicht zich te laten testen door wetenschappers, en wat ze ook doen, de stemmen blijven opduiken en wetenschappers, kerkleiders, sceptici en dokters kunnen er niet omheen. Het is niet eerder gekend maar we hebben er geen verklaring voor.

In 1935 vindt de eerste openbare demonstratie van het directe stem-fenomeen van Flint plaats voor een groot publiek. Hij krijgt zoveel reactie dat iedereen hem aan het werk wil zien. Zijn privéconsulten rijzen de pan uit en het is nodig dat men op de wachtlijst zet. Sommige mensen moeten wel een jaar wachten op hun privé seance maar hen die bij hem gezeten hebben kunnen er niet over zwijgen dat ze hun geliefden hebben kunnen spreken, raad hebben gekregen en bewijs hebben gekregen van een leven na de dood. Hij krijgt daarop zoveel bekendheid dat meerdere volgen, soms voor een gehoor van 2000 mensen.
In de loop van de jaren worden er dertien radio- en televisieprogramma’s aan hem gewijd. De Leslie flint trust is een organisatie die zijn geluidsopnamen van de stemmen beheert en in stand houdt en de juiste info geeft over zijn leven, zijn werk en het doel van zijn missie. Meer weten www.leslieflint.com


Leslie vastgebonden en mondgesnoerd

medium Helen Duncan met ectoplasma

Door zijn bekendheid gaan mensen zich meer en meer bezighouden met het spiritisme en krijgt de spiritische kerken en genootschappen meer bezoekers over de vloer. The spiritualist church is een erkende godsdienst in Groot Brittannie met als doel mensen bewust te maken dat de dood niet het einde is en dat leven na de dood bestaat. Deze bijeenkomsten worden meermaals per week gehouden in heel het land en de opbrengst gaat na aftrek van kosten van zaalhuur, water en electriciteit naar goede doelen. In Engeland bestaat zelf een vakbond voor mediums en tot op vandaag zijn deze kerken zeer actief. Wenst u meer info dan kan u hiervoor terecht bij de Spiritualist national Union

Een spiritualist church is geen sekte noch een organisatie die zieltjes wil winnen. Zij herkent uw eigen overtuiging en geeft u een tastbaar bewijs van het extra. Mediums geven het zichtbare bewijs waar andere religies slechts over preken namelijk dat er leven is na de dood.

Flint is onderworpen geweest aan testen met allerlei apparatuur. Hij werd vastgebonden zijn mond werd dichtgeplakt. Buiksprekers kwamen hem testen, hij werd gefotografeerd, zijn keel en zijn strottehoofd werd onderzocht, men heeft men medisch onderzocht maar konden geen bedrog waarnemen.

Hoe ontstaan de stemmen?

Een geest is een levende persoon zonder fysiek lichaam, het is een individu dat kan horen, voelen, praten, redeneren, reageren en heeft net als ons een vrije wil. u bent ook een geest maar met een verpakking, ons fysieke lichaam. Energie is meetbaar, zichtbaar voelbaar en tastbaar en deze energie is overal aanwezig.

Na de fysieke dood verdwijnt onze verpakking en zijn we een terug één met de kosmos en maken we deel uit van een gigantisch gegeven dat het universum is. We smelten samen met alle atomen en neutronen en qwarks maar zijn wel aanwezig als individu. Een geest heeft geen lichaam meer en heeft energie nodig die de juiste frequentie heeft zodat hij of zij zich kan manifesteren. Een medium is een persoon die zijn energielichaam of astraal lichaam ter beschikking stelt als tankstation voor deze juiste frequentie.

Het medium is eigenlijk een batterij die nodig is om het apparaat in werking te zetten. De voedingsbron. Een radio kan niet spelen zonder batterijen of netstroom en een medium is deze batterij. De geesten wereld gebruikt de energie van het medium en gebruikt de opgebouwde juiste frequentie van de keelchakra van het medium en bouwt zodus de juiste frequentie op zodat deze terug hoorbaar is. Dit wordt voicebox genoemd. De geestenwereld bouwt een soort doosje ter hoogte van de keelchakra van het medium dit is vaak zo groot als een luciferdoosje. Dit is puur energie en dit vraagt veel geduld van het medium. Het is zoals een persoon die een megafoon nodig heeft om het geluid sterker te laten komen. Dit opbouwen van de juiste frequentie met het energie van het medium wordt ectoplasma genoemd. En ectoplasma is lichaamseigen stof, water, pepsine, gas en zuurstof en koolstofdioxide.

Ectoplasma komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen omdat vrouwen teveel energie verliezen elke maand bij hun menstruatie. Ectoplasma mediums zijn nog steeds bestaand maar het vraagt veel energie. Het Australische medium David Thompson is een ectoplasma medium net als Stewart Alexander. David leeft en werkt in Australie en Stewart in Engeland.

Ectoplasma ziet eruit als een wit doek of is onzichtbaar en breekt af in fel licht. De stemmen zijn altijd al aanwezig bij het medium maar niet hoorbaar als het medium niet bewust is van zijn of haar gave om dit te ontwikkelen. Men moet met fysiek mediumschap bezig zijn en trainingen volgen soms jaren lang. Sommige mediums zitten wekelijks 2x per week in het donker voor 20 jaar om verschijnselen tot stand te brengen. En fysiek mediumschap kan gevaarlijk zijn als je niet weet waar je mee bezig bent. Voor meer info kom gerust eens langs.

Ikzelf ben een fysiek medium en ben al jaren in training en de spirituele wereld zal in de toekomst meer gaan spreken op directe wijze zodat hen die zoeken niet meer ongerust hoeven te zijn. Iedereen heeft helpers en gidsen en ook Leslie had een helper uit de andere kant.

Mediamieke tekening van Mickey

Leslie Flint wordt bijgestaan door zijn geleidegeest Mickey, een op 11-jarige leeftijd door een vrachtwagen overreden krantenjongen, die inmiddels aan de andere zijde opgegroeid is, maar zich nog steeds moet bedienen van zijn laatst op aarde gebruikte stemgeluid. Hij helpt bij seances en stelt mensen op hun gemak.

Meer weten

Lees : voices in the dark leslie flints biografie, info diverse websites

Fotoverantwoording www.leslieflint.com

Nog even dit….

Fysiek mediumschap kan nog steeds beleefd worden zoals in de oude tijd. Er zijn in het buitenland verschillende direct voice mediums zoals leslie flint maar de wachtlijst is lang. Sommige mediums doen enkel groep seances en deze vinden plaats in Australie, USA en Engeland. Dichter bij zijn er mensen die in Frankrijk ook werken en zij werken samen met Isabelle. Wens je meer info over fysiek mediumschap? Geboeid over deze materie? Organiseer een meeting en we komen een lezing geven met audio en fotomateriaal en demonstratie contact met de overkant. Isabelle organiseert in de toekomst ook trips naar Frankrijk waar je de kans krijgt om authentiek fysiek mediumschap kan ervaren. Deelname na screening en gesprek.

Isabelle Duchene is genomineerd voor medium van Nederland 2010. U kan voor haar stemmen www.paravisie.nl Isabelle geeft lezingen, consulten, homeparties bij haar thuis te Mortsel en heeft een eigen praktijk

Isabelle Duchene
© copyrighted Isabelle duchene


Isabelle Duchêne

Isabelle Duchêne – Antwerpen (BE)

Isabelle Duchêne is al 21 jaar actief als medium en personal coach en werkt met verschillende bewustzijnsniveau’s enmet verschillende dimensies waaronder de eerste straals energie van Aartsengel Michael en de ascended brothers en sisters. Ze geeft lezingen, voordrachten en workshops over haar werk.
Meer info:
Isabelle Duchêne

Bekijk ook

De werking van woorden

De werking van woorden

Hoe oude energie ombuigen, rituelen rechtzetten en gedane inwijdingen verbreken indien u zich er niet meer goed bij voelt.