Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => Paranormaal => De Missing Link => In de ban van de mystiek – Mediums & Mediumschap doorgelicht

In de ban van de mystiek – Mediums & Mediumschap doorgelicht


In deze reeks mystieke fenomenen geven we uitleg over wat er allemaal mogelijk is met hen die omgaan met het ongeziene, met de onzichtbare wereld

Vele mensen maken veel mee nu in onze huidige tijd maar ook al reeds in het verleden waren er mensen die zichtbaar bewijs leverden voor het leven na de dood. Er is genoeg bewijs beschikbaar voor elkeen die antwoorden zoekt op de grote levensvragen. We moeten het enkel maar even op te zoeken.

Deze maand gaan we kijken naar het fenomeen dat al heel oud is bij spiritisten. Mediumschap. Wat is het nu precies? We gaan deze materie deze maand verder onderzoeken en we geven voorbeelden uit mijn eigen praktijk als trancemedium.

wat is een medium?

Een medium is in het spiritisme een persoon die als tussenpersoon fungeert tussen de verschillende dimensies in de spirituele wereld en onze wereld. Zoals elk elektrisch apparaat elektriciteit nodig heeft, heeft de geestenwereld een tussenpersoon nodig. Het hoofddoel van mediumschap is mensen verlichten van hun angst voor te sterven en alles wat met dit thema te maken heeft, troost en verlichting brengen in hun verdriet bij heengaan, bewijs leveren van het voortleven van het individu na de fysieke dood, en het bewijzen dat uw dierbaren weten wat je doet na hun heengaan. In mediumschap hebben we vier groeperingen. Ik geef heel kort een beschrijving wat het verschil is. Er zijn veel mensen die gevoelig zijn maar er is wel degelijk een gigantisch verschil in het vak mediumschap. Elk medium is heldervoelend, helderziend, helderwetend, helderhorend maar niet elk gevoelig persoon is een medium. Sinds 1848 geeft de spiritistische genootschap in de USA een richtlijn zodat het gemakkelijker wordt om het vak mediumschap beter te begrijpen.

De soorten mediumschap opgesomd

Mental medium

Dit medium spreekt wat hij of zij hoort en zij of hij heeft telepathisch contact met de geestenwereld en deze manier van communicatie wordt mental mediumschap genoemd. Mental of via de mind, via het denken. De spirit gaat naast het medium staan in zijn of haar aura en die trillingen worden opgevangen door het medium en zij of hij krijgt ingevingen van wat er wordt gezegd. Om het even oneerbiedig te zeggen papegaaien werk dus. Het medium is in staat een beschrijving te geven van de persoon, en de relatie met de familie en omstandigheden van overlijden en een persoonlijke boodschap. Zodat de persoon tegen wie gesproken wordt, inderdaad kan staven ja mijn dierbare is echt hier aanwezig op dit moment .

http://www.spiritualistmediums.com/images/gordon-higginson.jpgHet medium werkt zonder attributen, of foto’s en geeft aan wat ze voelt , weet en ziet. De informatie dat het medium krijgt komt van de spirituele wereld en komt niet van tools buitenaf of hulpmiddelen. Mensen die beweren foto’s nodig hebben om contact te maken met de overledenen, doen aan psychometrie en lezen de energie van de foto maar dit is geen mediumschap. Als je in Groot Brittannië als medium beschouwd wenst te worden, dan moet je zonder attributen kunnen werken, dus geen pendels, kaarten, foto’s of wat dan ook.

Mensen die zich medium noemen omdat ze beweren foto’s nodig te hebben om contact te kunnen maken worden meteen de laan uitgestuurd. In het buitenland zijn er vakbonden en beroepsverenigingen die er zeer nauw op toezien dat er inderdaad een groot onderscheid moet gemaakt worden tussen mediums en mensen die zeer goed zijn in helderziendheid en met psychometrie werken en daar is niks mis mee maar indien ze beweren dat ze met overledenen contact hebben, dan moeten ze dit ook kunnen zonder materiaal. Een van de beroemdste mental mediums zijn Gordon Higginson (zie afbeelding rechts), Tony Stockwell , Gordon Smith.

Trance medium

Trance mediumschap is wanneer de spirit rechtstreeks spreekt met de mensen via de keel van het medium. Het is niet zo dat mensen geheel uit hun lichaam worden gehaald. Trance mediumschap heeft niks te maken met iets griezeligs of bezetenheid. Dit wordt dikwijls beweerd. Een trancemedium weet met wie hij of zij werkt en hij of zij is geen bus voor spirit. Trance mediums zitten in een schemerdonkere kamer met rood licht om de overschaduwing of transfiguratie goed te zien. Een trancemedium zit samen met enkele personen die ook waarnemen wat er gebeurd.

Er is dikwijls een misverstand tussen geïnspireerd spreken en trance. Geinspireerd spreken of channeling is heden populair en het is daarom altijd goed om de context van de inhoud van de boodschap goed te analyseren. Channeling kan heel nuttig zijn maar dit is geen trance. Ook al beweren mensen dat ze niet weten wat ze zeggen en soms gaan mensen liggen schokken en spreken ze met een raar accent en dit is overbodig en dit heeft met aanstellerij te maken en niet met trance mediumschap.

Een Spirit spreekt soms in een taal die het medium niet machtig is. Daar de spirit geen stembanden meer heeft, produceren zij energie die voicebox wordt genoemd en dit wordt als energiebron gebruikt en is een hulp voor de geestenwereld. De spirit staat achter het medium en hangt in de aura van het medium en neemt zijn keel over om te kunnen spreken. Het medium is in een alfa staat of lichte slaap. En hoe dieper de trance, hoe meer spirit met de persoon kan werken.
Het gelaat van het medium vertoont trekken van de persoon die spreekt, taal, taalgebruik en handelingen zijn anders. Het medium heeft geen weet wat er gezegd wordt. Begin hersengolf activiteit alfastaat. Trance mediums kunnen de spirituele wereld laten werken met genezing, Harry edwards ging in trance en zijn handen werden geleid naar de juiste plaats waar energie naartoe werd gezonden. Kunstenaars die in vervoering raken door hun kunst zijn ook geïnspireerd door de spirituele wereld. Vincent van Gogh schilderde in trance zijn schilderijen en een beroemd trance en mental medium was Jozef Rulof. Mozart schreef als een gek muziek op ook in een trance.

Fysiek medium

Een fysiek medium is een medium die totaal zijn energie geeft aan het reproduceren van verschijningen en paranormale verschijnselen zoals levitatie van voorwerpen en het reproduceren van de stem van de overledenen. Fysieke mediums zitten in een kabinet of achter een gordijn om de opgebouwde energie compact te houden in totale duisternis met van tijd tot tijd rood licht. Door dat de energie in de kamer totaal verschilt van zitten in schemerlicht, wordt het medium na jarenlange training totaal voorbereid voor het produceren van ectoplasma.Verschijningen doen zich voor in de juiste omstandigheden en de juiste energie door middel van reproductie van ectplasma.

Ectoplasma zijn de bouwstenen of legoblokjes van geestenlichaam. Ectoplasma komt uit het bovenlichaam van het medium’s oren, mond of neus en ruikt naar ozon.

De foto hiernaast is een volledige spirit 3 D verschijning van een dierbare en wordt zoals je ziet erkend door de dame die zijn hand vast heeft. Dit is geen trucage of stand in. Geen lakens of acteurs. De verschijning is geheel opgebouwd uit ectoplasma. Ectoplasma breekt af in licht net zoals een film die ontwikkelt moet worden in het donker moet gebeuren zo wordt dit opgebouwd.

Daar een geest geen fysiek lichaam meer heeft gebruikt de geesten wereld de energie van het medium en de aanwezigen om zich in 3 D te laten zien. Fysiek mediumschap bestaat nog steeds . Net zoals een fotograaf zijn foto’s moest ontwikkelen in een donkere kamer met rood licht zo begint een fysiek medium aan een lange weg om zijn of haar ontwikkeling mee te maken. De eerste stadia van ontwikkeling gebeurt in het donker, daarna met rood licht, daarna met gedimd licht en daarna huiskamer verlichting en dan in vol daglicht.

En dan gebeurt het. Het is fantastisch om dit te kunnen meemaken als medium. Je voelt je enorm gewaardeerd door de spirituele wereld want ze weten wat je er voor doet en laten moet. Geduld is nodig en veel discipline om met deze vorm van energie te werken. Het is altijd raadzaam om tijd te nemen als je met je energie gaat werken en het is daarom nodig om je levensstijl compleet aan te passen. Tijd en timing zijn nodig.

Stemmen uit het niets komen ook voor en deze worden door iedereen in de aanwezige kamer gehoord en zo kan met zelf een dialoog krijgen tussen de geestenwereld en het publiek. De stem van de overleden spreken op dezelfde toon als mensen zich herinneren. David Thompson uit Australie geeft energie aan de beroemde trompettist en zwarte zanger Louis Armstrong en hij is een lieve man en beantwoordt vol liefde alle antwoorden van de aanwezigen. Ik heb de opname bij mij thuis liggen en het is fantastisch om ernaar te luisteren.

Genezend medium

http://www.kwakzalverij.nl/view/ViewImage.php?id=620type=imageEen genezend medium is een mental medium dat zijn of haar energie ter beschikking stelt voor het genezen van mensen door healing te sturen via handoplegging met de energie van spirit. De energie die het medium naar zijn patient stuurt komt niet van hem maar wordt via hem door gegeven door de energie van de kosmos en het al healende onvoorwaardelijke liefde van de kosmos of wat mensen God noemen. Jezus van Nazareth was een van de meest gewaardeerde healende mediums die gekend zijn. Harry Edwards is ook een zeer bekend iemand.

In Nederland waren Dhr. Croiset en Johanna Damman bekende genezende mediums. Foto hierboven is Dhr. Croiset. Zeer begaafd medium uit de 60’ jaren.

Isabelle Duchene
© copyrighted Isabelle duchene


Isabelle Duchêne

Isabelle Duchêne – Antwerpen (BE)

Isabelle Duchêne is al 21 jaar actief als medium en personal coach en werkt met verschillende bewustzijnsniveau’s enmet verschillende dimensies waaronder de eerste straals energie van Aartsengel Michael en de ascended brothers en sisters. Ze geeft lezingen, voordrachten en workshops over haar werk.
Meer info: Isabelle Duchêne

Bekijk ook

De werking van woorden

De werking van woorden

Hoe oude energie ombuigen, rituelen rechtzetten en gedane inwijdingen verbreken indien u zich er niet meer goed bij voelt.