Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => Paranormaal => Helderziende waarnemingen => Nostradamus de beroemde ziener uit de 16de eeuw

Nostradamus de beroemde ziener uit de 16de eeuw


Het belangrijkste wat ons nog te wachten zou staan is de komst van Chiren. Dit zou een Europeaan zijn, mogelijk een Fransman, die langdurige wereldvrede zou brengen. Volgens sceptici zijn de uitspraken van Nostradamus veel te vaag en kan men er met gemak om het even welke interpretatie aan geven die past in de hedendaagse situatie, wat volgens die sceptici ook voortdurend gebeurt.


Zijn voorspellingen – De Centuriën van Les Propheties

Nostradamus
…Encores mon filz que j’aye inseré le nom de prophete, je ne me veux atribuer tiltre de si haulte sublimite…
Voorwoord aan César, 1555

Faam verwierf Nostradamus door de publicatie van zijn voorspellingen in Les Propheties, waarvan de eerste editie verscheen in 1555. De populariteit bleef door de eeuwen heen bestaan en er zijn vrijwel continu herdrukken verschenen. Ook tegenwoordig verschijnen er in het Nederlands (inclusief vertalingen) nog vrijwel jaarlijks nieuwe edities met interpretaties van zijn geschriften.

De bekendste vertolkers van de afgelopen decennia zijn De Fontbrune (sr. en jr.), John Hogue[1] Erica Cheetham en Dolores Cannon; de eerste drie op basis van interpretatie en geschiedkundig onderzoek en Cannon via hypnotische regressie en reïncarnatietherapie

De eerste volledige, Nederlandse vertaling werd geschreven door prof. dr. mr. H. Houwens Post onder het pseudoniem “mr. dr. W.L. Vreede” in 1941. Deze vertaling is tot aan het eind van de 20e eeuw een belangrijk standaardwerk gebleven voor Nostradamus-onderzoekers.

Les Propheties bestaat uit 10 ‘Centuriën. Later zijn er nog twee Centuriën gevonden, Centurie 11 en 12, die niet geheel compleet zijn en waarvan de echtheid wordt betwist. De meeste Centuriën bestaan uit 100 kwatrijnen, ofwel vierregelige verzen. Dit is niet het geval bij Centurie 7, 11 en 12; een reden hiervoor heeft Nostradamus niet achtergelaten. De periode van de voorspellingen begint vanaf het moment dat Nostradamus zijn visioenen kreeg in 1524 en eindigt in het jaar 3797. Nostradamus noemt dit jaartal in zijn begeleidende brief aan zijn zoon, César. Een tweede begeleidende brief richtte Nostradamus aan de toenmalige koning van Frankrijk, Hendrik II van Navarra.

Nostradamus beschrijft heel veel pausen, wat voor onderzoekers vaak een reden was ze naast de voorspellingen van Malachias te leggen. Die liet een voorspelling na van alle toekomstige pausen sindsdien, in de vorm van een Latijnse omschrijving.

Volgens Picardisch-taalkundig prof. Rudy Cambier (Universiteit van Luik) zou Nostradamus de Centuriën niet zelf hebben beschreven, maar zou hij het werk hebben gekopieerd van de monnik Yves de Lessines, prior van de Cisterciënzer-abdij van Cambron. Volgens Cambier bevat de inhoud geen voorspellingen maar is het een raadselachtige beschrijving van de geschiedenis van de Tempeliers.[2]

Centurie 1, Kwatrijn 1 Century I, Quatrain I

’s Nachts gezeten voor de studie van verborgen dingen,
Alleen rustend op de bronzen zetel:
Een klein licht, dat uit de eenzaamheid ontspruit,
Doet ontluiken, wat niet als ijdel te verwerpen valt.

Estant assis de nuict secret estude,
Seul reposé sur la selle d’aerain:
Flambe exigue sortant de sollitude,
Fait prospérer qui n’est à croire vain.

Centurie 1, Kwatrijn 2 Century I, Quatrain II

Met de staf in de handen, midden in de takken geplaatst,
met het water zowel de zoom als de voeten nat.
Een gevoel van vrees en een stem trekken omhoog door de armen heen.
Goddelijke verhevenheid. Het goddelijke komt nader.

La verge en main mise au milieu de BRANCHES
De l’onde il moulle le limbe le pied:
Un peur voix fremissent par les manches:
Splendeur divine. Le divin pres s’assied.

Interpretatie

De voorspellingen zijn opgesteld in cryptisch taalgebruik, met anagrammen, het gebruik van verschillende talen, waaronder Frans, Provençaals, Italiaans, Grieks en Latijn en een chaotische en a-chronologische rangschikking van de kwatrijnen. Waarschijnlijk heeft Nostradamus hiervoor gekozen om te ontkomen aan de vervolging door de Inquisitie. Hierdoor zijn er nog relatief veel verzen niet verklaard of foutief geïnterpreteerd, dan wel is nooit definitief komen vast te staan of de verzen werkelijk voorspellend zijn. Sceptici beweren zelfs dat er geen sprake van voorspelling is, maar van inlegkunde: na afloop van een gebeurtenis wordt een bijpassend kwatrijn gevonden dat ongeveer overeenkomt met de gebeurtenis.

In de loop van de eeuwen is er veel misbruik gemaakt van deze verzen door leiders van allerlei slag door ze als voorspellingen met de haren bij de actualiteit te slepen. Zo heeft bijvoorbeeld Joseph Goebbels in de Tweede Wereldoorlog voorspellingen naar Hitler toegeschreven om zo meer macht en faam te verzamelen. Alle Franse koningen en presidenten schijnen sinds de publicatie in de 16e eeuw bekend te zijn met Les Propheties.

Een ander fenomeen is de parallelle toekomst: een toekomst pakte anders uit, omdat een voorspelling ernstig werd genomen en voorzorgsmaatregelen werden genomen. Sceptici herkennen hierin een ‘self-denying prophecy’. Een voorbeeld hiervan is Kwatrijn 11 uit Centurie 6 waar de moord op de broers Hertog en Kardinaal De Guise wordt voorspeld voor het jaar 1576. De voorspelling kwam niet uit, maar later gebeurde de moord toch — op een andere wijze en in het jaar 1588. Ook de vliegtuigenaanslag op het WTC in New York zou voorspeld zijn in Kwatrijn 72 van Centurie 10, maar het jaar 1999 is fout volgens diezelfde logica.

Centurie 6, Kwatrijn 11 Century VI, Quatrain XI

De zeven takken zullen tot drie worden teruggebracht.
De oudsten zullen worden verrast door de dood.
Tot het plegen van een broedermoord zullen de twee worden verleid.
De samenzweerders zullen al slapend gedood worden.

Des sept rameaux à trois seront reduicts,
Les plus aisnez seront surprins par mort,
Fratricidez le deux seront seduicts,
Les coniurez en dormans seront morts.

Centurie 10, Kwatrijn 72 Century X, Quatrain LXXII

In het jaar 1999, de maand september.
Uit de hemel zal een grote koning van verschrikking komen:
Tot leven wekkend de grote Koning van Angolmois,
Ervoor erna regeert Mars gelukkig.

L’an mil neuf cens nonante neuf sept mois.
Du ciel viendra un grand Roy d’effrayeur:
Resusciter le grand Roy d’Angolmois,
Avant apres Mars regner par bon heur.


Gratis E-book – De Grootste Zondaar Ooit

Een vlotte, spirituele, historische roman over het leven van Nostradamus, de beroemde ziener uit de 16e eeuw.
Na een gelukkige jeugd weet Michel de Nostredame als jonge arts in de nadagen van de donkere Middeleeuwen de pest met succes te bestrijden. Maar dan overkomt hém een ramp, die zijn leven totaal verwoest…
een roman van Eric Mellema

Klik op de omschrijving om het boek te downloaden.

Bekijk ook

Video – Contact met Gene zijde met Carla Mae (ENG)

"Messages with Carla Mae" Psychic TV Uitgebreide reportage waarin zij contact maakt met gene zijde Deze 8 delen zijn in het Engels