Omarmen van de zegening


Er zijn veel dingen die een mens kan verlangen en zoeken. Maar wat we werkelijk zoeken is vrijheid. We kennen allemaal het gevoel van onvrijheid dat ons aanspoort nieuwe paden te bewandelen en horizonten te verruimen. Dit is vaak de initiële drijfveer van de innerlijke zoektocht. Het spirituele pad is een uitnodiging tot groei. Vaak begint het als een zoektocht naar diepere betekenis, als verlangen oude wonden te helen of diepere verbinding en innerlijke rust te vinden in onszelf.

Het spirituele pad is niet zozeer een streven naar een bepaald doel, het is een uitnodiging te leven vanuit de ziel en alle aspecten van je leven erdoor te laten doordringen. Het is een pad, dat zoals alle paden bestaat uit een stap, en nog een, en dan nog een. Het is een pad van het leven leven, dag na dag.

Wanneer we werkelijk de groei van de ziel omarmen, komen we tot het besef dat de enig plek waar we ooit macht zullen hebben, het Nu is. We ontdekken dat het Nu niet zozeer een moment is, het is een ruimte, het is de enige plaats die werkelijk is. De enige plaats waar echte keuze bestaat. En de enige plaats waar we vrij zijn.

Wanneer we de turbulentie van de eindeloze gedachtegang verlaten, komen we thuis in de tijdloze stilte van het moment. We ontdekken dat dit moment de start is van de rest van ons leven en dat alle wegen open liggen. De drang om alles te veranderen maakt plaats voor overgave, de innerlijke onrust maakt plaats voor het besef dat we zijn waar we horen te zijn: Hier en Nu.

En op het pad ontdekken we vaak dat veel van onze visies gebaseerd zijn op oordelen, beperkende overtuigingen en onwaarheden. Wanneer we ze loslaten en thuiskomen in het Nu, proeven onze lippen weer de vrijheid van ons werkelijke wezen. We openen opnieuw de ogen voor de wonderlijke kracht van het leven, voor het besef dat het leven heilig en kostbaar is.

We openen ons hart voor de geschenken die het leven ons voortdurend schenkt, voor elke adem, voor elke glimlach, voor elke innerlijke keuze voor vrede. Dit is de poort van kracht.

“De verlichten vieren elke dag, wat de meeste mensen vanzelfsprekend vinden.” Deze wijze woorden kunnen een wegwijzer zijn voor elk van ons. Ze nodigen ons uit wakker te worden in ons leven en dankbaar te zijn. Bewust te worden van de geschenken die in onze handen liggen. Ze helpen ons te openen voor de magie van het leven, die schuilt in alles wat leeft binnenin en rondom ons. Die magie leeft in de bloemen, de regen, de zon. Ze leeft in de vreugdevolle ontmoetingen en helpende handen op ons pad, maar ook in de uitdagingen die het leven ons biedt, de innerlijke stormen en de momenten dat we niet weten wat de volgende stap zal zijn.

Ook al zien we het niet altijd, de geschenken zijn er altijd. Ze liggen als kostbare zaadjes in ons bewustzijn. Ze groeien door dankbaarheid. Ze groeien door bewustwording en liefde. Wanneer we kiezen om ons bewust te worden van deze geschenken en ze te delen, betreden we een dimensie van eindeloze zegening. We ontdekken een stroom van goedheid die naar ons toestroomt en die groeit wanneer we ze zelf verspreiden. We ontdekken dat deze stroom er altijd al was.

De kracht die we zochten blijkt enkel hier en Nu te vinden. Ze leeft in elk van ons en blijft onwankelbaar wachten tot we kiezen de handen te openen en de zegen te delen. De stroom groeit wanneer de zaadjes uit liefde voor het leven verspreid worden. Het hart dat wakker is voor het mysterie van het leven stroomt over, het kent geen grenzen, geen oordelen, geen beperking. Het kent enkel aanwezigheid. En in deze bewustwording begint het hart over te stromen. Een stroom die we zichtbaar kunnen maken door onze gedachten, woorden en handelingen.

Hoe het leven ook lijkt te lopen, de zoetste vruchten van het levenspad liggen in het delen van onze geschenken. Daar ligt de ware omarming van de zegening; in het dienstbaar zijn van wat er leeft in het hart. In het aanwenden van onze talenten, onze ervaringen en de geschenken van de ziel voor het delen van het innerlijk vuur. Het leven wordt een aaneenschakeling van kansen tot groei, tot delen, tot dromen, tot mededogen.

De herfst deed net haar intrede. Het is oogstfeest; een tijd om te danken voor wat we ontvangen hebben en de zegeningen van het leven te omarmen. De natuur schenkt de vruchten en zal dan weer tot stilte komen. Je kan je verbinden met deze kracht van de natuur en een moment nemen om heel bewust te danken voor alle zegen die je is toegekomen dit jaar. Voor alles wat je misschien vanzelfsprekend vond.

Je kan een lijst maken van alles waar je dankbaar voor kan zijn en post ze naar jezelf, of hang ze op een plek waar je elke dag voorbijkomt. Heb je reeds zo’n lijst gemaakt? Maak er nog een! Breid je bewustwording van de zegeningen uit.

Eindig elke dag met een moment van bewuste dankbaarheid. Dank voor alle zegening op je pad.

Start elke dag met een bewuste keuze om aanwezig te zijn en deel het beste van wat er in je hart leeft overal waar het welkom is.

Geniet van de bloemen, de kinderen, je medemens.

Droom een nieuwe wereld en bouw ze.

Sla je vleugels open en wees vrij.

De ziel verlangt te dansen.

Hartegroet,
Roel Crabbé


Roel Crabbé
Roel draagt samen met zijn vrouw Griet Heylen “Anam Cara“, waar zij workshops, trainingen, ceremonies en individuele consulten geven, opgedragen aan de transformerende kracht van liefde en Spirit. Hij begeleidt workshops en trainingen in Sjamanisme, Klankhealing, de Sjamaantrom en Rituelen voor Transformatie. Naast het werken met groepen is hij aktief als auteur en kunstenaar.
Meer over zijn werk, alsook een gratis Sjamanistische Meditatie en E-boek vinden op Anam Cara

Bekijk ook

Zelfvertrouwen en spiritualiteit

Zelfvertrouwen en spiritualiteit

In spirituele kringen heeft wetenschappelijk onderzoek vaak een slechte naam. De wetenschappelijke blik wordt vaak als koud en klinisch ervaren. Bovendien hebben wetenschappers weinig oog voor wat het leven juist zo bijzonder maakt: onze ervaringen en gevoelens. In de hedendaagse wetenschappelijke psychologie wordt er echter steeds meer aandacht besteed aan juist die gevoelens en ervaringen. In dit artikel zal ik als voorbeeld het wetenschappelijk onderzoek naar zelfvertrouwen gebruiken.