Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => Spiritualiteit & Maatschappij => Contact met de walvissen en dolfijnen

Contact met de walvissen en dolfijnen


Tijdens de Schumann resonantie cursus merken wij dat steeds meer mensen in contact komen met de walvissen en de dolfijnen. Dit is een prachtige ontwikkeling. Het heeft ons doen besluiten om diepere informatie te verschaffen over wie deze wezens nu werkelijk zijn en wat hun taak is op Aarde in deze tijd. Eerst zal de rol en de geschiedenis van de walvissen aan bod komen en tot slot wordt ingegaan op de verscheidenheid aan taken van de dolfijnen op Aarde.

De Walvis Beschaving


Buitenaardsen veranderen door de perceptie die je van ze hebt. Je zou zelfs kunnen zeggen dat buitenaardsen de engelen van de 21e eeuw zijn. Ze zijn hetzelfde fenomeen, maar worden alleen anders bekeken. Je onttrekt de energie van het collectieve bewustzijn. Je maakt er vormen of lichamen mee. Je kunt ze engelen noemen en je kunt ze buitenaardsen noemen. Je interpreteert ze zoals je ze verwacht te zien vanuit je persoonlijke onbewustzijn. Net zoals je elkaar creëert, de wereld om je heen, het gras, de sterren en de bomen, zo creëer je ook deze wezens. Je trekt ze aan. Het is dus belangrijk om deze wezens op een positieve en vriendelijke manier te interpreteren, om ze te nemen zoals ze zijn. Je hebt hier zeker controle over en zodra je ze zult interpreteren als zijnde onvriendelijk, zul je een vijand voor jezelf creëren. Als je echter alle wezens als vriendelijk ziet, dan worden ze ook allemaal vrienden.

We hebben het hier over de synthese van bewustzijn, de realisatie dat er geen afscheiding bestaat. Je zou ons activatie-codes kunnen noemen in het onbewustzijn. Wij zien als walvissen dat we ons steeds makkelijker met jullie kunnen verbinden. Jullie maken steeds minder onderscheid tussen je eigen ruimte en de universele, collectieve ruimte. Om communicatie te vereenvoudigen maken we gebruik van jullie taal, jullie woordkeuze en jullie herinneringen. Jullie realiseren je dat er geen afzonderlijke ‘ik’ bestaat. De oervorm van de walvissen dient als een symbool wat het bewustzijn in staat stelt om contact te leggen met het universele bewustzijn om zo informatie te verzamelen. Wat je dan ervaart is een verzameling van ideeën die naar voren komen zonder een bepaalde vorm, omdat een fysiek wezen niet noodzakelijk is.

Wat je ervaart is het uitrekken van de limieten, een transparantie van het ego-bewustzijn, zodat het universele bewustzijn hier dwars doorheen kan stralen. Wij walvissen zijn filters. Jullie zijn ook filters. Des te duidelijker wij kunnen zijn, des te duidelijker alles zal zijn, hoe meer liefde en licht zich kan manifesteren. Hoe transparanter we worden, hoe sneller het fenomeen automatisch plaatsvindt. Wanneer de grenzen van het ego vervagen, vindt er een vermenging plaats en vervolgens spreken we niet meer van walvissen, mensen, buitenaardsen, individuen, omdat je dan meerdere identiteiten kunt aannemen. Het is een menging van energie, een interactie van emoties en stemmingen, een proces dat doorgaat zonder processoren, puur gericht op de ervaring. Er komt geen einde aan het ervaren, ongeacht wat er gebeurt met wat jullie fysieke lichamen noemen. Het proces eindigt niet, evenals perceptie. In feite zijn we een eindeloos proces.

We weten dat wanneer je de term walvis hoort, je meteen denkt aan een fysiek organisme. Mensen denken altijd in fysieke termen. Je bent geneigt te denken aan walvissen die in de oceaan zwemmen. Dat is slechts een deel van wie wij zijn. We zijn bovenal een symbool. Als je de staat van groepsbewustzijn bereikt wordt de walvis een plaatje in je hoofd. Dit plaatje kan werken als een navigatiesysteem. Het symbool van de walvis wordt een manier om voorbij het collectieve onbewustzijn te reizen naar een staat van puur zijn, de staat van verlichting en vrede.

Fysieke dingen, levende organismen, zijn heilig. We gaan met respect om met alles wat heilig is. We gebruiken de fysieke wereld om liefde te manifesteren. Maar we zijn nog veel meer dan dat. Wanneer ons bewustzijn versmelt en één wordt, zijn vorm, huid, vlees en botten niet belangrijk meer. Wij zijn hier onderdeel van, jullie zijn dat ook.

Ongeveer 20.000 jaar geleden vermengden wij walvissen met een beschaving die de traditionele denkbeelden van de dualiteit in twijfel trok. Zij begonnen vraagtekens te zetten bij het beeld van god zoals bekend bij de primitieven. Zij begrepen dat het enige wat zij konden bewijzen het bestaan van hun eigen bewustzijn was. Door dit aan henzelf te bewijzen, realiseerden ze zich dat alles moest voortkomen vanuit deze aanname. Daardoor wisten ze dat de aanname van een externe god ergens in de tijd en ruimte, gecreëerd in het evenbeeld van de mens, een projectie moest zijn, een theoretische assumptie, alleen maar een speculatie. Het enige wat zij konden bewijzen was dat zij bestonden. Nadat ze dit hadden gedaan, door middel van hun percepties, bewezen ze dat de wereld van hun percepties ook bestond. Tot hier en niet verder. Ze hoefden niet verder te gaan, omdat dit de basis is van bewustzijn en dat hierdoor alle andere dingen hun relatieve bestaan hebben. De wereld is een vorm van licht gecreëerd door bewustzijn. Dit is alles wat ze hoefden te weten.

Zij werden de beschaving die geloofde in de eenheid van alle dingen, zij begonnen te onderzoeken hoe dit alles in interactie was met bewustzijn. Ze onderzochten de creatie van emoties. Door dit onderzoek kwamen ze erachter dat andere mensen geen schuld hadden aan hun situaties of gedachten. Dit waren de eerste mensen die volledige verantwoordelijkheid namen voor hun bewustzijn en hun leven, ze beschuldigden niet, ze veroordeelden niet, ze lieten alles gewoon zijn. Door te bestuderen en te observeren begrepen ze dat alle dingen reflecties zijn van bewustzijn. Overal waar ze keken, naar de bloemen, naar de vogels, naar andere mensen en naar goed en kwaad, zagen ze de reflecties en ook de verstoringen van het bewustzijn. Ze realiseerden zich dat de mensen hun denkbeelden niet konden veranderen door intellect. Om het bewustzijn te verruimen, moesten ze de liefde van de natuur ervaren. Verlichting komt na liefde. Ze wisten dat het mensen vele eeuwen zou kosten in tijd en ruimte om dit punt te bereiken. Ze zouden incarnaties van liefde moeten worden. Dat is wat zich nu op planeet Aarde afspeelt. We leren hier allemaal van. Deze liefde is ware vrijheid. Mensen weten niet altijd wat ze leren of wat hen geleerd wordt, maar de zaden zijn gezaaid. Verlichting ontstaat wanneer mensen en andere wezens hun persoonlijke wil opgeven en worden geraakt door het licht. Ze worden bakens van licht en liefde. Ze dragen compassie uit naar de wereld. Dit is wat wij delen als walvissen.

Wie zijn de dolfijnen?

Dit is een ras van buitenaardsen die in de oceanen leven en naar de Aarde kwamen door wat ze zelf noemen een “window in time”. Zij kwamen in de oceanen van planeet Aarde om de mensen te assisteren gedurende deze tijden van grote verandering en evolutie naar een hoger bewustzijn. Zij zijn experts op dit gebied.

Zij hebben verschillende rollen. Ze geven het voorbeeld om harmonieus te leven tussen vele andere dieren in de oceaan. Ze gebruiken hun spirituele krachten en hun hogere bewustzijn om op Aarde te overleven in een staat van vreugde en dankbaarheid. Ze hebben geen bezittingen en toch hebben ze alles om een gezond, actief en stimulerend leven te lijden. Daarbij komt ook dat ze hun individuele en groepsenergie gebruiken om de Aarde te helen waar ze uit balans is. Ze staan mensen bij op emotioneel, fysiek en spiritueel gebied om betere manieren te vinden om op Aarde te leven en daarbij de Aarde te helpen om leven te onderhouden en een integraal onderdeel te blijven van het zonnestelsel.

Dit is herhalend bewezen door de getuigenissen van honderdduizenden mensen die met deze hoogintelligente en spirituele wezens in de oceaan hebben gezwommen. Wanneer mensen leren om de dolfijnen te respecteren en lief te hebben, kunnen ze andere buitenaardse beschavingen beter begrijpen die ook met ons in contact staan in andere omgevingen.

De dolfijnen zijn hier om ons te helpen en zij doen dit door middel van de frequenties van liefde, vreugde en harmonie. Zij zenden deze frequenties in het water, gebruikmakend van hun sonar en geluid en veranderen zo de moleculaire structuur van het water. Ze creëren een veld van harmonie, vergelijkbaar met een groep zingende monniken. Daarbij komt dat zij onze lichamen beïnvloeden wanneer wij bij ze zijn in de oceaan. Zij proberen ons te helpen ons bewustzijn te leiden naar staat van verhoogde wijsheid, waarbij ze slapende delen van ons menselijke brein stimuleren en ons herinneringen proberen te geven van onze connecties met het hogere bewustzijn. We leren om toegang te krijgen tot deze slapende, onbewuste aspecten van ons spirituele wezen door de liefdevolle energie van de dolfijnen te accepteren terwijl we met ze zwemmen.

Deze nieuwe ontwaakte aspecten van onszelf leiden tot een zoektocht naar rechtvaardigheid en samenwerking tussen alle levensvormen. Het zorgt ervoor dat we menselijk, goedaardig leiderschap promoten voor iedereen. Het zorgt ervoor dat we al het leven liefhebben en dat we het beschermen met ons leven, onze wijsheid, onze stemmen, onze boeken, onze kunst en onze levensstijlen. We houden geen geheimen meer, geen geheime agenda’s, maar kiezen voor integriteit, onzelfzuchtigheid en vrede. Uiteindelijk zijn deze humanitaire en spirituele doelen een vast onderdeel in ons dagelijks leven, waardoor we constructieve veranderingen bewerkstelligen op Aarde!

Bron: Etfriends.com

Bekijk ook

Zelfvertrouwen en spiritualiteit

Zelfvertrouwen en spiritualiteit

In spirituele kringen heeft wetenschappelijk onderzoek vaak een slechte naam. De wetenschappelijke blik wordt vaak als koud en klinisch ervaren. Bovendien hebben wetenschappers weinig oog voor wat het leven juist zo bijzonder maakt: onze ervaringen en gevoelens. In de hedendaagse wetenschappelijke psychologie wordt er echter steeds meer aandacht besteed aan juist die gevoelens en ervaringen. In dit artikel zal ik als voorbeeld het wetenschappelijk onderzoek naar zelfvertrouwen gebruiken.