Home => Symbolic => Info adverteerders => Privacy-informatie en gebruiksvoorwaarden van Symbolic

Privacy-informatie en gebruiksvoorwaarden van Symbolic


1) Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens hebt u toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bezitten en het recht deze eventueel te wijzigen.

2) Als uw persoonlijke gegevens gewijzigd of geschrapt moeten worden, nodigen wij u uit uw aanvraag tot wijziging te doen via de adresgegevens die op elke pagina vermeld worden (info Contact/nieuwsbrief’). U kan deze wijziging of schrapping ook zelf doorvoeren door te klikken op de depersonaliseerde URL die zich onderaan bevindt in elk e-mailbericht dat U van ons ontvangt.

3) Als u zich aanmeldt op onze mailinglijst, mag u er zeker van zijn dat uw persoonlijke gegevens nooit doorgegeven wordt aan derden. Symbolic bvba behoudt zich wel het recht om uw persoonlijke gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer de wet dit vereist, wanneer dit noodzakelijk is om uw verzoeken in te willigen, of om mee te werken aan een gerechtelijke procedure of een zaak die de openbare orde aanbelangt.

4) We gebruiken uw persoonlijke gegevens om via e-mail reclame over cursussen, workshops, nieuwe en vernieuwde sites, diverse bijeenkomsten, uitstappen en dansfeesten met gelijkgestemden te versturen. Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Symbolic bvba uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor deze doeleinden.

5) Soms zal Symbolic bvba gebruiken maken van cookies (dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer). Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u niet bij elk bezoek aan de website uw gebruikersnaam en paswoord dient in te geven. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

6) U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Symbolic bvba kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

7) U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van Symbolic. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de symbolic-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Symbolic.

8) De prijzen die vermeld worden op deze website, zijn richtprijzen. Ze kunnen ten allen tijde door Symbolic bvba worden aangepast en kunnen dus geenszins als definitieve offerte worden beschouwd.

9) Indien wij u links aanbieden naar websites die niet door Symbolic bvba worden beheerd dan worden deze links u louter ten informatieve titel en om u behulpzaam te zijn aangeboden. Wij raden u aan bij het betreden van deze websites het privacybeleid van de aanbieder van de website nauwkeurig na te lezen. Symbolic bvba controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Symbolic bvba kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, de kwaliteit, het beleid of de praktijken van de eigenaar of operator van dergelijke websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Symbolic bvba en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Symbolic bvba de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

10) Symbolic bvba sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de inhoud van de reclame-boodschappen waarvoor het via zijn elektronische nieuwsbrief of website reclame maakt in opdracht van zijn klanten, de adverteerders. Hoewel Symbolic bvba steeds een nauwkeurige screening van kandidaat-adverteerders uitvoert, neemt Symbolic bvba uitdrukkelijk afstand van de (geloofs-)overtuigingen, de visies, de waarden, de opinies, het beleid, de praktijken of de activiteiten waarvoor in deze boodschappen reclame gemaakt wordt. De inhoud van de reclameboodschappen valt steeds onder de volledige verantwoordelijkheid van de adverteerder.

Bekijk ook

Symbolic mailing - informatie & prijzen

Symbolic mailing – informatie & prijzen

Heb je interesse om je activiteit(en) te laten verspreiden via symbolic mailing, lees dan snel onze voorwaarden.