Willow / Wil


Voor degenen die tegenslag gehad hebben en dit moeilijk zonder klagen of bitterheid kunnen accepteren, daar zij geneigd zijn het leven te beoordelen naar het succes dat het brengt. Zij vinden dat zij zoveel moeilijkheden niet verdient hebben, dat het onrechtvaardig is, en zij worden verbitterd. Zij verliezen daardoor hun interesse in en doen geen moeite meer voor die levensactiviteiten waar zij voordien zoveel vreugde aan beleefden.Voor degenen die soms overvallen worden door gedachten van jaloezie, afgunst, wraak en achterdocht. Voor de verschillende vormen van kwellingen. Zij kunnen inwendig erg lijden, vaak wanneer er geen duidelijke oorzaak voor hun ongelukkig zijn aan te wijzen is.

Sleutelsymptomen van de negatieve toestand: pessimisme, slachtoffer van het lot en negatieve benadrukking.

Uitspraken: ‘waar heb ik dat nou weer aan verdiend’, ‘ik krijg altijd stank voor dank’, ‘hoe kan het leven zo onrechtvaardig zijn’, ‘arme ik’ en ‘het is allemaal oneerlijk verdeeld’.
Als je het gevoel hebt dat “ze” ook altijd jou moeten hebben. Zullen we het maar zelfmedelijden, wrokkigheid of verbittering noemen? In ieder geval is de lol er wel af, je hebt het gevoel dat ze je altijd wéér beentje willen lichten. Jij wrokkig, pfoeh, die zeikerds, laat ze eens naar zichzelf kijken! En zelfmedelijden? kom nou, je hebt al problemen zat! Wilg laat je beter kijken, je ziet oorzaak en gevolg beter, ziet de dingen realistischer. Het leidt je zo tot een als vanzelfsprekendheid in het zelf verantwoordelijkheid nemen voor je leven.

Botanische informatie:

Salix vitellina

Onder de vele wilgenrassen is deze wilg gemakkelijk te herkennen aan de oranjegouden kleur, die de bast in de wintermaanden aanneemt. De wilg groeit op vochtige, laaggelegen bodem. De mannelijke en vrouwelijke bloesems ontluiken aan verschillende bomen. Er worden ook grondstoffen voor aspirine uit de bast gehaald.

Bekijk ook

Mimulus / Maskerbloem

Mimulus / Maskerbloem

Remedie nummer 20 Mimulus / Maskerbloem Categorie indeling 1