Wild Oat / Dravik


Voor hen die er naar streven iets belangrijks in hun leven te doen. Die veel ervaring willen opdoen, van alles zoveel mogelijk willen profiteren en echt willen leven.Hun moeilijkheid is de keuze van hun carrière, want hoewel zij zeer ambitieus zijn, hebben zij geen speciale roeping. Dit kan tot vertraging in de ontwikkeling en tot ontevredenheid leiden.

Sleutelsymptomen van de negatieve toestand: geen levenstaak kunnen vinden, rusteloos, zichzelf snel vervelen en ontevredenheid.


Uitspraken: ‘het leven glipt me door de vingers’, ‘ik wil nog wat bereikt hebben voor ik dood ga’, ‘ik weet het niet’ en ‘ik weet niet wat ik wil’.
Je weet van jezelf maar al te goed dat je aan veel begonnen bent, maar slechts zo weinig hebt afgemaakt. Je verspilt je talent in de breedte, je kunt geen bedding vinden voor alles dat je doorstroomt. Je hebt het gevoel kansen gemist of verprutst te hebben. Je mist een rode draad in je leven.
Ruwe dravik als zoekerbloemetje werkt heel goed bij introverte mensen (extravert: hulst). Als je niet kunt kiezen tussen al die bloesems neem je eerst alleen ruwe dravik. Het is sowieso een goede steun om helder en eerlijk ten opzichte van jezelf te kunnen staan. Ruwe dravik laat zien dat er ook aan veel kleine halmpjes vruchtbaar zaad kan ontstaan. Het geeft je zelfkennis en de moed te zijn wie je bent. Je veelzijdigheid leer je lief te hebben, omdat je die óók voor dat ene doel in kunt zetten.

OPGELET:

Holly of Wild Oat gebruik je niet als je 10 of meer remedies denkt nodig te hebben op basis van duidelijke waarnemingen omtrent jouw toestand. Dan bepaal je prioriteiten.
Holly of Wild Oat gebruik je als je geen beeld hebt van wat er feitelijk aan de hand is en je bij wijze van spreken wel 10 of 20 remedies zou kunnen gebruiken.

Botanische informatie:


Bromus ramosus

Dit veel voorkomende gras, dat 60 tot 120 cm hoog kan worden, wordt in Groot-Brittannië Wild-Oat (wilde haver) genoemd en groeit in vochtige bossen, dicht struikgewas en langs wegbermen. De tweeslachtige bloemen bevinden zich in de pluimen, waardoor ze gemakkelijk over het hoofd worden gezien.

Bekijk ook

Cerato / Loodkruid

Cerato / Loodkruid

Remedie nummer 05 Cerato / Loodkruid Categorie indeling 2