Home => Alternatieve geneeswijzen => Alternatieve therapieën => Regressie – Wetenswaardigheden – feiten – zin of onzin…

Regressie – Wetenswaardigheden – feiten – zin of onzin…


Regressietherapie is teruggaan in het verleden van een cliënt, met als doel “vergeten”of in het onderbewustzijn weggestopte ervaringen of traumatische belevenissen naar boven te halen en te verwerken.

Elk mens heeft wel een aantal nare ervaringen meegemaakt en een aantal trauma’s in de jeugd en op latere leeftijd opgelopen. De pijn die je daarbij voelde (verdriet, boosheid, angst), wilde je uiteraard niet voelen, of mocht je niet voelen van je omgeving (je ouders, andere opvoeders, of de maatschappij). Zo leerde je al vroeg in je jeugd die “negatieve emoties”en soms ook de fysieke pijn (van een klap bijvoorbeeld) weg te drukken naar dit onderbewustzijn. Dit is ook de reden dat een heleboel mensen moeite hebben met herinneringen uit het verleden naar boven te halen.

Als gevolg van het wegstoppen van die pijn en die emoties nam je automatisch een “rol”aan, om zo beter te kunnen overleven binnen het gezin of de maatschappij. Voorbeelden van dergelijke rollen zijn: “het aangepaste kind”, “de bemiddelaar”, “het dwarse kind”, “de overdreven perfectionist” en “het angstige kind”. Ondanks het feit dat je er uiteindelijk als volwassene op een bepaalde leeftijd mestal wel achterkomt dat die rol je niets of niet veel meer oplevert, is het voorde meeste mensen toch heel moeilijk om die rol los te laten en eruit te stappen.

Regressietherapie is één van de werkzame methodes die op zoek gaat naar het ontstaan van traumatische en nare ervaringen en de rollen die daarna aangenomen zijn. Door herbeleving en het aanbieden van nieuwe, meer positieve en werkzame alternatieven en keuzemogelijkheden, worden de ervaringen en trauma’s verwerkt en wordt een nieuwe rol gekozen.

Hypnose en trance…

Bijna niemand gaat met een positief gevoel op zoek naar zijn trauma’s, verdriet, weggestopte boosheid en angst. Ook kan bijna niemand deze “blokkades”zelf opruimen, anders had je die problemen immers allang opgelost en ga je niet op zoek naar een therapeut. Omdat je niet meer precies weet waar je blokkades vandaan komen en wanneer ze ontstaan zijn, kun je voor jezelf ook geen oplossingen verzinnen, om het “anders”te doen. Met regressie brengt de therapeut je dan onder hypnose en zorgt ervoor dat je in een (lichte) trancetoestand geraakt. Het doel hiervan is, dat je lichaam en je geest ontspannen raken, waardoor “vergeten” informatie moeiteloos naar boven komt.

Hypnose is vaak nogal een beladen onderwerp en doet veel mensen denken aan de zogenaamde “toneelhypnose”, waarbij mensen als een soort willoos slachtoffer de belachelijke instructies van de hypnotiseur opvolgen en bijvoorbeeld allerlei rare dansjes doen, als een geit mekkeren, of met een brede grijns een citroen opeten. Therapeutische hypnose of trance heeft daar echter helemaal niets mee te maken. In feite ben je al lang geleden “onder hypnose”gebracht door je ouders, andere opvoeders en de maatschappij. Door de gedragingen van je vader en/of moeder, hun opvattingen en overtuigingen, die je klakkeloos kopieerde (je geloofde als kind immers dat je vader of moeder gelijk hadden) werd je al grondig “onder hypnose gebracht”.

De therapeut zal dus in feite zijn/haar best moeten doen om de cliënt uit hypnose te brengen en een setje nieuwe normen, waarden en gedragingen aan te leren. Een lichte ontspannen toestand van de cliënt is hierbij vaak meer dan voldoende.

Reïncarnatietherapie…

Reïncarnatietherapie is het teruggaan naar belevingen en ervaringen uit de vorige levens van een cliënt. Ook hiervoor is vaak maar een lichte trance noodzakelijk. Natuurlijk moet de cliënt wel in het bestaan van vorige levens geloven en mag de therapeut een cliënt die dit niet gelooft nooit overtuigen van het feit dat hij het mis heeft en de cliënt tegen zijn zin terug laten gaan naar dat vorige leven.

Sommige mensen gaan op zoek naar een eerder geleefd leven, gewoon uit nieuwsgierigheid. Andere cliënten gaan met een doel terug naar één of meerdere vorige levens en hebben het gevoel dat ze in hun huidige leven tegen een aantal problemen aan blijven lopen, omdat ze oude pijn en traumatische ervaringen uit dat of die vorige leven(s) nog niet verwerkt hebben. Vaak heeft de Ziel van die mens dan een deel van die oude pijn met zich meegenomen en manifesteert die pijn zich steeds weer in het huige leven. In dit verband zou de term “Karma” (het levenslot) van toepassing kunnen zijn.

Het is echter mijn mening, dat maar ongeveer 5% van alle trauma’s en problematiek in het huidge leven afkomstig zijn van vorige levens. Vaak is het dan ook helemaal niet noodzakelijk op zoek te gaan naar al die vorige levens en heeft het veel meer nut om in dit leven aan verwerking en andere inzichten te werken. Bepaalde angsten zijn echter soms wel terug te voeren op eerdere leven, zoals: hoogtevrees, angst voor spinnen, watervrees, angst voor vuur, enzovoort.

Een aantal cliënten gaat met behulp van reïncarnatietherapie ook op zoek naar hun “gidsen of begeleiders”. Dit zijn personen (soms engelen) die de cliënt ooit eerder in een vorig leven heeft ontmoet en waarmee een hechte band is ontstaan. Soms voelt de cliënt dan de aanwezigheid van de gids en is nieuwsgierig naar in welk leven dat contact is ontstaan, wat de gids nu eigenlijk voor de cliënt doet en hoe hij/zij heet.

Wanneer geen regressie- of reïncarnatietherapie?..

Tenslotte is een waarschuwing hier op zijn plaats: ben je labiel, zwaar depressief, schizofreen of psychotisch, doe dan nooit een regressie en doe zeker nooit reïncarnatietherapie!

Verwerking van het verleden of teruggaan naar een vorig leven kan ernstige traumatische ervaringen en problematiek aan het licht brengen, die voor iemand met bovenstaande klachten of ziektes kan leiden tot suïcidale neigingen, of een langdurige opname in een psychiatrische inrichting.

Informatie…

Frank den OudenWil je na het lezen van dit artikel nog wat meer informatie over deze vorm van hulpverlening, of wil je wellicht een afspraak maken voor een consult, neem dan contact op met Energetisch Therapeut Frank den Ouden (Soest – Nederland), tel. nr.: +31 35-6022502 (website: frank den ouden )

Voorts ben ik docent voor het Civas waarvoor ik een tweetal cursussen verzorg:
· Magnetiseren.
· Hypnose en regressie.

Ik wens iedereen een leven vol balans, geluk en een positieve manier van denken toe.

Frank den Ouden.

Bekijk ook

Intuïtief schilderen

Intuïtief schilderen

Elke vorm van expressie is ook een vorm van communicatie, het vertelt een verhaal. Soms kan je gaan schilderen vanuit een situatie die zeer moeilijk geuit kan worden met woorden maar gemakkelijker en klaarder wordt op een creatieve wijze .