Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => Engelen, Gidsen & natuurwezens => Engelen => Hoe in contact komen met Engelen?

Hoe in contact komen met Engelen?


Stap 1 : Maak ruimte in je leven voor engelen

De engelen leven in de wereld van de geest, de hemelse wereld, en wij leven in de wereld van de materie. Engelen voelen zich van nature thuis in hun eigen wereld. Dus als je wilt dat engelen zich bij jou op hun gemak voelen, is het nodig dat je je wereld – je gedachten, gevoelens en omgeving – meer op die van hen laat lijken. Om de woorden van de brief van Jacobus weer te geven: “Nader tot de engelen en zij zullen tot u naderen.” De engelen voelen zich thuis bij gedachten van vrede en liefde, niet bij irritatie en agressiviteit. Je kunt misschien niet de brutale autorijder uit je hoofd zetten die je op weg naar huis sneed. Maar je kunt jezelf bevrijden van de irritatie door te beginnen met een paar minuten per dag met de engelen te communiceren, te praten. Als eerste moet je zorgen dat je niet afgeleidt wordt. Doe de radio en TV uit, ga alleen in een kamer zitten of ga naar je favoriete plek in de natuur; zie in gedachten een engel, (het helpt om een afbeelding van je favoriete engel bij je te hebben) en praat met de engelen. Spreek gewoon met de engelen over je problemen alsof je met je beste vriend praat. Luister dan. Wees stil en wacht op de gedachten die de engelen in je bewustzijn brengen. Je kunt sommige technieken gebruiken om de stroom van positieve energie van de engelen toe te laten nemen. Al voordat je relatie met de engelen je in een opwaartse spiraal brengt, zullen de engelen je al helpen om je meer positief te voelen. En je positief gevoel brengt je dichter bij de engelen..

Stap 2 : Bid hardop

De engelen hebben vaak een onuitgesproken gebed of intense hartewens verhoord. Je hoeft niet hardop te spreken om hun aandacht te krijgen, vooral als je op een plek bent waar het lastig of genant is, zoals op een zakelijke vergadering of in de ondergrondse. Maar je krijgt een krachtiger antwoord als je hardop tegen hen praat. Er is kracht in je stem: de kracht om te scheppen of om te vernietigen. God gebruikte deze kracht toen Hij zei: “Er zij Licht.” Door de gave van het spreken te gebruiken, kun je veranderingen in het leven bewerkstelligen. Gesproken gebeden zijn er in verschillende vormen: liederen en lofzangen, die traditioneel gebruikt zijn om de engelen aan te roepen, gestructureerd gebed, zoals het “Onze Vader”, en ongestructureerd gebed, waaruit de diepste wensen van je ziel naar boven komen. Al deze vormen van gebed kun je combineren met “decrees” en “fiats”, de vormen van het nieuwe gebed die je op deze website zult leren. Decrees stellen de mens en God in staat samen te werken voor opbouwende veranderingen. Zij zijn gesproken gebeden die je in staat stellen Gods energie in de wereld te brengen. Fiats zijn korte krachtige affirmaties zoals “Aartsengel Michaël, Help me! Help me! Help me!”, die effectief zijn voor het aanroepen van hulp door de engelen. Spreek je decrees en fiats hardop uit met een krachtige stem. Zeg ze thuis voor je altaar, onderweg naar de bushalte, in de auto, in de bergen en vooral in geval van nood. Zie hoe de sluisdeuren van de hemel voor je opengaan.

Stap 3 : Gebruik de naam van God

God is binnen in je. Als je de energie van God die binnen in je is gebruikt om de engelen te vragen iets voor je te doen, kunne zij je met al de kracht van het universum beantwoorden. Toen God vanuit de brandende braambos tot Mozes sprak, maakte Hij Zijn naam – IK BEN DIE IK BEN – en de ware natuur van de mens, bekend. Jij bent het bos en het vuur is je goddelijke vonk, Gods vuur dat Hij je gaf als zijnde Zijn zoon of dochter. Het is de kracht om in Gods naam te scheppen – en de engelen opdrachten te geven. Jezus gebruikte Gods naam toen Hij zei: “Ik ben de opstanding en het leven. “Iedere keer als je zegt “Ik ben…,” zeg je in werkelijkheid: “God in mij is….”, en zo trek je naar je toe wat er ook op volgt. Als je zegt “IK BEN verlichting”, zeg je dat God in je meer van de kwaliteit van verlichting naar je toe trekt dan je al bezat. Veel van de decrees en fiats in deze brochure gebruiken de naam van God, IK BEN DIE IK BEN. Probeer het – en ervaar de toegenomen kracht van je gebeden.

Stap 4 : Geef je gebeden en decrees dagelijks

De engelen zijn er altijd. Maar we weten niet altijd hoe we ze kunnen bereiken. De beste manier om er zeker van te zijn dat de engelen antwoorden als je ze aanroept is om een goed begaanbaar pad te maken van jouw hart naar hun hart door elke dag contact met ze te zoeken. De beste manier om contact met hen te krijgen is om een schema te maken van je dagelijkse reeks van gebeden en toewijdingen. Het hoeft niet lang te duren – vijf minuten is een goed begin. Michaël, een monteur, zegt dat de engelen hem altijd helpen en dat het dagelijks door ons geven van decrees hem helpt om op de zelfde golflengte te blijven als de engelen. “Ik raaks steeds meer op hen afgestemd”; zegt hij. Als hij elke dag decrees geeft, weet hij dat de engelen ieder keer als hij erom vraagt direct helpen. Hij zegt dat zij hem gewoonlijk binnen 15 seconden tonen waar hij vermiste onderdelen terug kan vinden van het mankement aan de auto. Als je dagelijks bidt, help je niet alleen jezelf, maar ook mensen die je niet eens kent. De engelen zoeken mensen die regelmatig Gods licht anroepen om hun medewerkers te worden voor wereldgenezing. Als zij deze medewerkers vinden, zenden zij licht door hen heen om diegenen te helpen die in gevaar zijn door ziekte, geweld of een natuurramp. Dus je dagelijkse gebeden kunnen wel degelijk een wereld van verschil uitmaken.

Stap 5 : Vraag om hulp

Zelfs nadat je verzekerd bent van je verbinding met de engelen moet je er toch aan denken om hulp te vragen op het moment dat je die nodig hebt. De engelen respecteren je vrije wil. Bij uitzondering zullen zij tussenbeide komen zonder dat je het vraagt. Maar bijna altijd wachten zij beleefd tot ze geroepen worden. Michaël de monteur zegt dat hij soms lang met een probleem aan het worstelen is voor hij eraan denkt om hulp te vragen. Het gebeurt dikwijls als hij bezig is een bout vast te zetten op een plaats die hij niet kan zien. “Ik kan een kwartier aan het proberen zijn en dan zeg ik – engelen help me alstublieft om dit voor elkaar te krijgen – en hup! het lukt”, zegt hij.

Stap 6 : Herhaal decrees en gebeden

Gebeden en decrees zijn krachtiger als je ze herhaalt. Veel protestanten vermijden het om gebeden meer dan eens te zeggen; zij zien het als een vergeefse herhaling, waar Jezus tegen was (Matteüs 6:7). “Tenslotte,” zeggen zij, “waarom zou ik God iets meer dan één keer vragen?” Hoe het ook zij, de katholieken en de Oosterse orthodoxe kerken brengen wél de herhaling van het Onze Vader, Wees Gegroet en andere gebeden in de praktijk. Joodse mystici herhalen de naam van God. Voor sommige mystici wordt herhaling werkelijk een gebed “zonder ophouden” (1e Tessalonicenzen 5:17). De reden dat het meer uitwerking heeft als men een gebed herhaalt is, dat iedere keer als je het zegt, je meer lichtenergie geeft aan God en de engelen. De engelen kunnen de energie gebruiken als een zaad, waardoor meer lichtenergie wordt toegevoegd wanneer zij je aanroep gaan beantwoorden. Kies dus een aantal gebeden en decrees. Geef ze dan elke dag tot de engelen antwoord geven.

Stap 7 : Zend je gebeden naar de juiste plaats

Als je wilt dat je leidingen gemaakt worden, bel je een loodgieter. Als je verlost wilt worden van een overvaller, roep je de beschermengelen aan. Als je een relatie geheeld wilt hebben, roep je de engelen van liefde aan. Engelen hebben verschillende taken. Zij gebruiken energiën van verschillende trillingen (overeenkomend met verschillende kleuren) om deze werken te volbrengen. Verderop zul je zeven verschillende soorten engelen leren kennen, samen met de zeven aartsengelen die toezicht op hen houden. Je zult ook leren welke engelen je moet aanroepen voor welke taken. De gedachte van de zeven aartsengelen is niet nieuw, noch het verband tussen engelenen kleuren of spiritueel vuur. Al vanaf de derde eeuw voor Christus schreven de Joden over de zeven aartsengelen. Zij geloofden dat de engelen omgeven waren door spirituele vlammen en in een verscheidenheid van kleuren verschenen. Je kunt nog meer verbonden worden met de engelen als je een aanroeping maakt tot de aartsengel wiens engelen gespecialiseerd zijn in datgene waar je om vraagt.

Stap 8 : Omschrijf je wensen duidelijk

Engelen beantwoorden je aanroepingen heel precies en zij zijn er trots op dat zij dat doen. Hoe gerichter de vraag is, des te nauwkeuriger het antwoord. Zolang je in harmonie leeft met de universele Bron en je je energiën wijdt aan het helpen van anderen, zal de engelenschare je
helpen tot in de kleinste details van het leven. Een inspirerend voorbeeld is dat van de vrouw die helemaal geen geld bezat en die God tijdens de tweede wereld oorlog een boodschappenlijst gaf. Zij vroeg God om speciale ingrediënten die zij nodig had voor de maaltijden van haar gezin voor het weekend. Binnen een paar uur klopte er een man op haar deur, die een mand bij zich had met alles waar ze om gevraagd had, tot aan het kalfsvlees, de aardappelen en het bakmeel toe. Het volgend verhaal gaat erover hoe een vrouw werkte met de engelen om een bepaalde bestelwagen te krijgen, die zij graaag wilde hebben. Danette zocht een gebruikte Toyota 4Runner, maar wist dat zij zich de abnormaal hoge prijs waarvoor ze verkocht werden, niet kon veroorloven. Dus besloot ze het aan de engelen over te laten. Zij maakte een lijst met al haar wensen: jaartal, model, kleur, motorvermogen, verschillende prijsklassen, kilometerstand en het soort velgen en banden. Hij moest ook goed onderhouden zijn en een stuurbekrachtiging, rembekrachtiging, automatische ramen en sloten, luchtverversisng en cruise control hebben. Zij knipte een foto uit van de’ wagen die ze wilde hebben en droeg hem bij zich in haar portefeuille. Elke dag gaf ze gedurende vijftien tot vijfenveertig minuten decrees en fiats naar de engelen, terwijl zij naar haar lijst en foto keek. Nadat ze weken lang de auto-advertenties kritisch bekeken had, ging Danette zich een beetje zorgen maken, maar gaf het niet op. “Ik wist dat de engelen ervoor aan het werk waren. “Met minder wilde ik geen genoegen nemen”:zei ze. Tenslotte besloot ze in een andere stad te gaan zoeken, twaalf uur rijden verderop. Haar vrienden daar zeiden tegen haar dat een 4Runner in haar prijsklasse gewoon niet te vinden zou zijn. Maar toen ze in de krant keek, zag ze hem – ” een Toyota van 1990, een 4Runner, voor drieduizend dollar minder dan alle anderen die ik gezien had!” zei ze. De eigenaar had de advertentie die dag net geplaatst en de auto voldeed aan al haar voorwaarden, tot aan de cruise control toe. Haar bank verstrekte de lening en ze reed in haar nieuwe 4Runner naar huis – de hele weg lang de engelen bedankend. Hoe gedetaileerder je vragen zijn, des te tevredener zul je over je resultaten zijn.

Stap 9 : Visualiseer wat je wilt laten gebeuren

Je kunt je gebed krachr bijzetten door een sterke gedachtebeeld vast te houden van hetgeen je wilt dat er gebeurt.. Visualiseer een schitterend licht om het probleem of de situatie heen. Soms kan concentratie op een foto, zoals Danette deed, ook helpen. Hier volgt nog een voorbeeld van hoe visualisatie werkt. Een groepje studenten reed naar huis na het bijwonen van een spirituele studiegroepbijeenkomst, toen hun wagen oververhit raakte. Aangezien geen van hen extra geld had om aan de reparatie van de auto te besteden, besloten zij de engelen om hulp te vragen. “De naald gaf een steeds hogere temperatuur aan en ik maakte vurige aanroepingen naar de engelen, ” zei Kevin, de bestuurder. “Ik vroeg aan de mensen in de auto het beeld vast te houden van kristalheldere sneeuw, van een koud bergstroompje en van ijs, helemaal rondom de motor. We zagen toen de naald onmiddelijk terug naar beneden gaan, tot de temperatuur normaal was. De groep kwam veilig thuis, dankzij de engelen – en door een effectieve visualisatietechniek! Natuurlijk is het beter engelenhulp te combineren met professionele hulp als het mogelijk is.

Stap 10 : Verwacht verrassingen

Bij iedereen die weleens over engelen heeft nagedacht komt de vraag naar boven: waarom beantwoorden de engelen sommige vragen wel en an dere niet? Waarom vraagt de ene persoon al tien jaar ergens om zonder dat hij krijgt wat hij wil en krijgen anderen het onmiddelijk? Waarom worden sommige huizen door vuur of overstromingen verwoest, terwijl andere onaangeraakt blijven? De engelen horen toch zeker ieders gebeden? Eén reden is dat de mogelijkheid die de engelen hebben om onze vragen te beantwoorden afhangt van de opeengehoopte resultaten van onze bezigheden in het verleden – onze goede en slechte daden in dit leven en in vorige levens, ook bekend als karma. De engelen zijn noch geesten in flessen die wensen inwilligen, noch de kerstman. Zij moeten zich aan de regels van karma houden. Als we bidden en ons toewijden aan de engelen kunnen zij soms het resultaat van karma uitwissen, maar dikwijls kunnen zij het alleen maar verminderen. De engelen horen al onze gebeden. Maar als zij er gehoor aan willen geven, moeten zij aan drie voorwaarden voldoen. Zij mogen zich niet mengen in Gods plan voor je ziel (of je karma) zij mogen jou of iemand anders niet in gevaar brengen het moet het goede moment zijn. Je kunt jarenlang om een prijs in de loterij vragen en toch niets winnen. Maar je kunt iets krijgen wat je niet verwacht hebt, zoals een beter betaalde baan, die een nieuwe richting aan je leven geeft. Misschien konden de engelen je verzoek niet beantwoorden om een prijs te mogen winnen omdat je ziel de les moet leren zelf je kost te verdienen. Maar zij hebben wel geantwoord op de manier die het beste voor je was. Als je de stappen op deze site volgt en nog steeds geen antwoord krijgt, proberen de engelen je iets te vertellen. Het is dan misschien tijd dat je je gebed herziet en het opnieuw probeert. Blijf vragen en weet dat de engelen je het beste antwoord zullen geven op basis van de behoeften van de ziel. En gebed werpt altijd vruchten af. Je hoeft alleen maar te wetenwaar je ze kunt vinden.

Via dit schrijvenhopen we een bijdrage te kunnen leveren aan de wereld die op zoek is naar geluk, liefde, kracht en wijsheid.

Groeten,
Ruud Tax


<IMG title=”Ruud Tax” style=”MARGIN-BOTTOM: 10px; MARGIN-RIGHT: 10px” alt=”Ruud Tax” src=”_uploads/imagesgallery/_cut/F0_0100_0000_ruudtax.jpg” align=left border=0>

Ruud Tax geeft u een beknopte handleiding hoe u in contact kunt komen met Engelen.

Zijn inspiratie en leringen zijn vnl beïnvloed door Mark en Elizabeth Claire Prophet, oprichters van de Summit Lighthouse in de VS.
Website Ruud Tax: Ruud’s Angels

Bekijk ook

Uit de spirituele kast komen

Uit de spirituele kast komen

Ik ben groot gebracht in een spirituele omgeving, maar zweeg daarover. Ik ben blij dat ik daar nu voor durf uit te komen. Wij hadden een niet alledaags gezin: mijn vader was spiritueel genezer. En in plaats van een dokter genas mijn moeder ons door middel van gebeden en affirmaties. Er waren altijd wonderbaarlijke genezingen, verschijningen van engelen en wonderlijke gebeurtenissen tijdens mijn kinderjaren.