Home => Alternatieve geneeswijzen => Alternatieve therapieën => Wat is Tachyon en hoe werkt het?

Wat is Tachyon en hoe werkt het?


de wondere wereld van TACHYONENERGIE

Tachyonenergie is een naam die voor velen onbekend is. Dit heeft enkel te maken met woordgebruik. Tachyonenergie ligt aan de basis van ons bestaan. Misschien is de naam ‘nulpuntenergie of oerenergie jou wel bekend?
Eigenlijk is tachyonenergie bijna hetzelfde als de nulpuntenergie, de basisenergie vanwaaruit het universum opgebouwd is.

Om het verschil te duiden verwijs ik graag naar de oceaan. Wanneer het water in de oceaan de nulpuntenergie vertegenwoordigt, dan zijn de druppels oceaanwater tachyonenergie. Het enige verschil: tachyon heeft reeds vorm, doch nog geen specifieke bestemming – dus het kan zich nog tot alles vormen.
Tachyonenergie is de eerste vormhebbende energie die voortkomt uit het nulpuntenergieveld, de oerbron van het universum. Tachyon heeft dezelfde eigenschappen als nulpuntenergie en bevat dus de potentie van al-wat-is.

Getachyoniseerde materialen – antennes van tachyonenergie:
deze verbinden de intelligentie van elk levend organisme – jouw lichaamscellen, een plant, een dier, … met de zuivere bron van tachyonenergie. Bijgevolg kan deze intelligentie – die we verder benoemen als de SOEF – de nodige energie tot zich nemen en evolueren naar zijn optimale vorm en functie.
Getachyoniseerde materialen zijn prachtige tools om lichaam en geest in contact te brengen met zijn optimale potentie.

Tachyonisatie” = een geniale uitvinding van David Wagner(California-USA) waarbij materialen als glas, olie, water, katoen, silica e.a. zich transformeren tot tachyonantenne.
Tijdens een 14 dagen durend proces wordt de subatomaire structuur van natuurlijke materialen veranderd waardoor ze antenne van tachyonenergie worden.

Bij contact met tachyonen start een proces dat altijd leidt tot orde, heling, verjonging en hogere evolutie.
Getachyoniseerde materialen hebben een indrukwekkend effect op elke levende structuur die uit evenwicht is geraakt en dus in chaos verkeert (pijn, veroudering, ziekte).
In de kwantumfysica wordt deze eigenschap van de tachyonen als “neg-entropie” bestempeld. (omkeer van chaos tot evolutie naar een hogere orde) Zo ervaren we een groter uithoudingsvermogen bij sport, betere studieresultaten in geval van concentratiestoornissen, een verhoogd energiepijl en intensere ervaring tijdens meditatie. <BR>Bij een heel spectrum van ziekten werden er bijzondere effecten waargenomen: blokkades verdwijnen, snelle helingssprocessen bij operaties, chronische vermoeidheden die verdwijnen, …. Tachyon is geen geneesmiddel. Deze effecten zijn enkel het resultaat van het herverbinden van het lichaam met onze energiebron, waardoor het zelfherstellend systeem actief wordt.

Ook vredig afscheid kunnen nemen en zich overgeven aan de onvermijdelijke dood van het fysische lichaam is een proces dat mooi ondersteund kan worden door diverse tachyontools.

Tachyon versterkt het zelfgenezend systeem van het lichaam.
Alle materie (dus ook onze cellen en organen) is voorzien van een subtiel organiserend energieveld (SOEV). Dit is het fijnstoffelijk energieveld dat instaat voor de creatie en organisatie van het levend organisme.
Het SOEV is te beschouwen als de zelfgenezende kracht van het levende wezen. Deze werkt als een feedbacksysteem naar “de bron van alle zijn” (= tachyon), dat de evolutie naar steeds hogere niveaus van orde mogelijk maakt en in stand houdt.

Zo kan men ook begrijpen dat elk orgaan, met zijn specifieke materie en frequentie, op zijn eigen manier naar evenwicht en heling evolueert bij het gebruik van één en hetzelfde getachyoniseerd product. Het SOEV van ieder orgaan of cel onttrekt immers de juiste frequentie aan het potentieel van tachyon, die nodig is om optimaal te functioneren.

Wanneer een orgaan uit evenwicht geraakt, is het voldoende om het contact met tachyon te herstellen, zodat de nodige correctie wordt uitgevoerd die tot een hogere orde leidt. Terwijl komt de persoon in contact met de blokkade, zodat ook aan de oorzaak kan gewerkt worden. Het proces kan tepaar gaan met emotionele en/of fysieke ontgifting).

Voorlopers van deze ontdekking zijn de ingenieurs Nicola Tesla en Ralf Bergstresser. De vooraanstaande kwantumfysicus Ernst Wall schreef uitgebreid over deze nieuwe taal van heling en evolutie in zijn boek ‘The Physics of Tachyon’.

Tachyon, kort samengevat:

  • Het is de bron van alle frequenties. Tachyonenergie bevat het perfecte potentieel van ons universum. Hieruit worden alle vormen en frequenties (materie, chi, orgon, prana, yin-yang) van ons universum uit ruimte en tijd geboren en onderhouden. Het is de bron van alle leven en naar hier keert het ook naar weer, na alle ervaringen, chaos en evolutie. Tachyon is sneller dan de lichtsnelheid. Tachyonenergie is niet van deze materiele wereld, heeft geen frequentie, ook geen fijnstoffelijke. Daardoor heeft ze ook geen directe wisselwerking met onze wereld van vormen. Daarom kunnen we tachyon niet met onze op frequenties afgestemde mogelijkheden bevatten, laat staan beïnvloeden.
  • Tachyon is niet frequentieel en daardoor brengt het ordening op alle niveaus van het zijn: lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel. Daarom kan er ook nooit een teveel aan tachyon ontstaan bij het gebruik van getachyoniseerde producten. Het kan ook nooit verkeerd gebruikt worden.
  • Het proces van verval omkeren houdt in dat een ziek of pijnlijk lichaam geheeld wordt, dat een verjongingsproces inzet en dat er een continue ontwikkeling plaatsvindt in de richting van vervolmaking, bewustzijnsverruiming en een versnelde spirituele ontwikkeling.


Nuttige lectuur:

Het Potentieel van Tachyon energie
een kwantumsprong voor het bewustzijn
G. Luypaert, pagina: 106

Greet Luypaert deelt in dit boek haar kennis en ervaringen met tachyon. De theorie van tachyonenergie wordt hier in een ruime context geplaatst.
Het boek maakt ons bewust van ons vermogen te helen, te creëren, te verjongen en te leven in vreugde en innerlijke vrede. Een boek waarin jij je potentieel ontdekt…

Prijs: 12,5 euro
ISBN: 9020243926

Bekijk ook

Intuïtief schilderen

Intuïtief schilderen

Elke vorm van expressie is ook een vorm van communicatie, het vertelt een verhaal. Soms kan je gaan schilderen vanuit een situatie die zeer moeilijk geuit kan worden met woorden maar gemakkelijker en klaarder wordt op een creatieve wijze .