3 – De Keizerin


De Keizerin verschijnt voor het eerst volgend op het jaar van De Hogepriesteres; daarmee verlengt ze de vrouwelijke cyclus met een tweede jaar, waarin ze de zelfstandigheid van De Hogepriesteres naar buiten toe draagt. De Keizerin gebruikt de intuïtieve kennis van De Hogepriesteres en uit deze met behulp van haar creatieve verbeelding. De Keizerin zal later in een volgende cyclus nog een keer verschijnen zonder De Hogepriesteres, waarna De Gehangene haar plaats in de cyclus zal innemen.

Gedurende uw jaar van De Keizerin kunt u zeer creatief, zelfs diepzinnig zijn; uw hoofd is een rijke akker van ideeën. Uw reactie op alles is zinnelijke en uw gevoel voor kleur, vorm en stijl is geïntensifieerd.

In een jaar van De Keizerin gaat u gemakkelijke relaties aan. Omgekeerd zullen anderen zich evenzo tot u aangetrokken voelen; ze voelen uw openheid aan en reageren op uw gastvrijheid. Met uw verhoogde gevoel voor harmonie en schoonheid zult u zich willen omringen met mooie dingen, vooral thuis en op uw lichaam. Misschien verandert u van stijl van kleden of wijzigt anderszins uw verschijning. Let op uw gewicht zowel als op uw portemonnee, aangezien de hang van De Keizerin naar luxe in al te grote toegeeflijkheid kan uitmonden.

Dit is een goed jaar om weer in contact te komen met Moeder aarde: ga zoveel mogelijk naar het platteland of werk in de tuin. Moederkwesties staan op de voorgrond: de relatie met uw moeder of uw eigen verlangen om te ‘bemoederen’. U kunt heel vruchtbaar en creatief zijn, zodat u er misschien, indien van toepassing, rijp voor bent om zwanger te raken; wees daarom extra voorzichtig wanneer u dit niet wilt! Ben u een man, dan bent u evenzeer vruchtbaar met ideeën en rijp voor een relatie. U kunt de elegante, beminnelijke en gevoelige kant van uzelf ontwikkelen – als u het althans durft.

In deze tijd gaat het koesteren van en de zorg voor groei, welzijn en gezondheid van anderen u gemakkelijker af.

Bekijk ook

12 - De Gehangene

12 – De Gehangene

In een jaar van De Gehangene moet u afstand doen van zaken uit uw verleden. …