21 – De Wereld


In een jaar van De Wereld voltooit u, aan het eind van een cyclus gekomen, belangrijke projecten en brengt u zichzelf ter wereld. Het kan een zeer succesvol jaar zijn, waarin een meer omvattend project zijn culminatie vindt. Misschien werkt u het liefst in een kleine of zelfs afgebakende ruimte, zij het mogelijk wel aan taken met een brede toepassing. Elke kans benut u zo optimaal mogelijk, waarbij u op een oorspronkelijke manier werkt met de voorhanden zijnde middelen.

U voelt een sterke gebondenheid met Moeder Aarde en bent geïnteresseerd in en betrokken bij kwesties van wereldbelang. U moet goed afgestemd zijn op uw eigen aard, zodat u voor uw projecten een stevig fundament in de buitenwereld hebt. Het is belangrijk dat u zich goed oriënteert op uw omgeving, zodat u weet waar u zich op de wereld bevindt; daardoor kunt u uw eigen leven blijven leiden en uw vrijheid bewaren. De mate waarin u met succes uw positie weet te bepalen, zal van het grootste belang zijn in het volgende jaar van De Dwaas.

Aangezien De Wereld het concept van creatieve kosmische synthese symboliseert, dient u uw tastbare zelf te integreren met uw geestelijke zelf. Dansen, zoals op de kaart, is symbolisch voor de schepping van het universum en is daarom tevens een symbolisch middel daartoe. De hermafrodiete kwaliteiten van de dansende figuur geven aan dat u misschien dingen doet waarin de meest uiteenlopende menselijke eigenschappen een rol spelen of dat u misschien werkzaam bent op een ‘terrein van het andere geslacht’.

Bekijk ook

9 - De Kluizenaar

9 – De Kluizenaar

In een jaar van De Kluizenaar raakt u geïsoleerd en bent u alleen, vaak al …