XIII – De Dood


De kaart de Dood kan verschillende betekenissen aannemen, welke momenteel in jouw relatie met anderen van belang zijn. Het radicaalste aspect van deze kaart verwijst naar een tijdelijke of definitieve scheiding van een vriend (mogelijk de levenspartner) . Staat er een dergelijke scheiding voor de deur, dan wordt deze veelal veroorzaakt door externe gebeurtenissen. De externe omstandigheden – bijvoorbeeld beroep, opleiding, reizen – vereisen een ruimtelijke afstand en geen van beiden weten jullie met zekerheid hoe het zich verder zal ontwikkelen. Het is ook mogelijk dat jij of je partner iemand anders ontmoet en weer verliefd wordt. In bijzonder zeldzame gevallen wijst de Dood zelfs op een scheiding ten gevolge van het lichamelijk overlijden van een van de betrokkenen. Perioden waarin afscheid wordt genomen, zijn altijd bijzonder intense levensfasen. Als je in het besef van de dood leeft, neem je niets meer als vanzelfsprekend aan. De dagen en uren die je nog met je geliefde kunt doorbrengen, krijgen een kostbare waarde: je concentreert er alle eeuwigheid in.
Mystici uit alle tijden en van alle richtingen staan erop het leven voortdurend met het besef van de dood te verbinden. Het maakt een ongekende intensiteit en alertheid in het nu mogelijk. Je dringt misschien in nieuwe innerlijke ervaringsdiepten door. Juist in de nabijheid van de dood kan zich de volheid van het eeuwige leven aan je openbaren. Gebruik dus de tijd die je gegeven is om met je vrienden samen te zijn. Doe geen poging om tegen de stroom in te zwemmen. Als je je laat meedrijven, zul je – als je maar alert blijft – ervaren dat werkelijke overgave niet hetzelfde is als jezelf wegcijferen, maar een daad van innerlijke kracht, die je over de bestaande grenzen kan tillen.
De dood betekent niet het einde van het leven. De dood is veeleer een poort naar een nieuw leven, naar andere en ruimere ervaringsdimensies; de dood is de kroon op en vervulling van datgene waarnaar je in je leven altijd hebt verlangd. Zoals je in de nabijheid van de dood het leven op een nieuwe manier kunt ervaren, zo is het evengoed mogelijk dat je in het totale leven, in de verscheurende stroom van je hartstochtelijke liefde de dimensies van de dood zult beleven.
In feite staan de dood en het leven heel dicht bij elkaar. In de diepste liefde overwin je je angst voor de dood. Alleen wie deze ervaring heeft gehad, weet wat liefde is. Dat is het andere aspect van deze kaart. Je liefde voor je partner kan zo diep en onwankelbaar zijn, dat er door de overgave aan je liefde iets in je sterft. Je bent niet langer dezelfde persoon als voor deze ervaring. De totale overgave aan je liefde (en je kunt je alleen aan liefde overgeven) laat je de eeuwigheid ervaren. Je ego, dat wil zeggen de illusie dat je van jezelf en van de ander gescheiden bestaat, lost zich op. Het oppervlakkige, dat je voor je eigen identiteit hield, sterft af. De feniks rijst uit de as omhoog. Het is een ervaring die zich niet goed laat beschrijven, omdat zij de oude begripswereld ontstijgt. Slechts bijzonder zelden is het mogelijk een dergelijke extatische stap tegelijkertijd met je partner te zetten. We zullen er in eerste instantie alleen mee zijn, want ons alleenzijn wekt dit proces op. Deel dit soort ervaringen ook met mensen van wie je zeker weet dat ze je zullen begrijpen. Op de weg naar de grote doodservaring als poort naar de zogenaamde trillingen van het zijn of piekervaringen, zouden we vele kleine doden kunnen sterven. Het orgasme als het hoogtepunt van de seksuele vereniging wordt soms ‘de kleine dood’ genoemd. Alle contacten en ervaringen die een bijzondere intensiteit hebben, bieden de mogelijkheid om je volledig over te geven en te sterven, om daarna opnieuw geboren te worden.

Bekijk ook

IV - De Keizer

IV – De Keizer

De Tarotkaart de Keizer vertegenwoordigt in een relatie tussen de geslachten de man. Hij belichaamt …