Home => Lichaam & Geest => Het Enneagram => Het Enneagram, een werkbaar systeem voor zelfanalyse?

Het Enneagram, een werkbaar systeem voor zelfanalyse?

enneagramHet enneagram is een psychologisch systeem om meer inzicht in jezelf te krijgen alsmede in anderen en in je relaties met anderen. Binnen het enneagram worden negen persoonlijkheidstypes beschreven, die alle op hun eigen manier reageren op de wereld om hun heen. Elk mens heeft één basistype in zich. De onderlinge lijnen geven weer hoe de types zich gedragen in stress- en in veilige situaties. Daarnaast kan een type iets overnemen van de types naast hem. Ieder type heeft ook varianten. Er zijn vele boeken geschreven over het enneagram. In dit artikel wordt het boek “Licht op het enneagram” van Karen Webb als basis genomen.

Wij mensen filteren en interpreteren datgene wat we waarnemen. Deze filter heeft zich niet zomaar ontwikkeld. Het heeft ons als kind beschermd tegen de punten waarop wij kwetsbaar waren. Onze persoonlijkheid is ontwikkeld om ons Hogere Zelf te beschermen. Via de enneagram hebben we een plattegrond waarmee we kunnen werken aan onze groei, zodat we onze menselijkheid en vermogen tot liefhebben kunnen vergroten.

Zelfobservatie is de enige manier om erachter te komen welk type je bent. Jezelf recht in de ogen kijken kan een pijnlijk proces zijn. Heb daarom mededogen met jezelf, vergeef jezelf en vel geen waardeoordeel over jezelf. Sluit vriendschap met je persoonlijkheid. Zolang we leven hebben we een persoonlijkheid nodig om te bemiddelen tussen ons Hogere Zelf en de wereld.

Hoofd- hart- en buikgerichte types

De types 5, 6 en 7 zijn op het hoofd gericht. Deze types zijn geneigd het leven via het denken te benaderen. Ze hebben een levendige verbeelding, een sterk vermogen tot analyseren en kunnen zaken goed met elkaar in verband brengen. Via het denken ontkrachten ze de angst voor de gevaarlijke wereld.

Types 2, 3 en 4 zijn hartgerichte types. De emoties van het hart variëren van sterk en dramatisch tot uiterst subtiel. In het hartcentrum wordt de verbondenheid met anderen ervaren, alsmede het verlangen naar liefde en vervulling. Ze zijn vooral bezig met hoe anderen hen zien en met hen omgaan.

Types 8, 9 en 1 zijn op de buik gerichte types. Ze richten zich op zijn en handelen. Ze beslissen en handelen op basis van hun intuïtie. (onderdrukte) Woede is de brandstof om actief te zijn in de wereld.
Mensen kunnen gebruik maken van alle drie centra, maar hebben de voorkeur voor één ervan.

Hieronder worden de verschillende types kort behandeld.

Bekijk ook

2. De Gever

Steekwoorden: Naar buiten gericht, opgewekt, energiek, aardig, zelfverzekerd, onderhoudend, behulpzaam, royaal met tijd en geld …