Hogere logica


Een leerling vroeg de zenmeester: “Wilt u ons zeggen wat u onder hogere logica verstaat, waar u zo vaak over spreekt en waarvan u zegt dat we haar wel moeten begrijpen, willen we vorderingen op het spirituele pad maken? “

De meester glimlachte. ”Wel, ik zal het voor je verduidelijken aan de hand van een concreet voorbeeld: twee mannen vallen door een vieze schoorsteen. De een blijft schoon, de ander zit onder het roet.
Wie van die twee zal zich gaan wassen?”
“Natuurlijk degene die onder het roet zit, ” antwoordde de leerling.
“Juist niet”, zei de meester, “hij die schoon is gebleven zal zich gaan wassen, want hij ziet dat de ander vies is en denkt dat hij dat ook is. Maar degene die onder het roet zit denkt dat hij schoon is, omdat hij ziet dat de ander ook schoon is.

Wel, ze vallen een tweede keer door de schoorsteen.
Wie zal zich nu gaan wassen?”
“De schone,” antwoordde de leerling.
“Juist niet,” zei de meester. “Hij die onder het roet zit gaat zich wassen”. Want hij heeft intussen begrepen waarom de schone zich gewassen heeft; maar die heeft bij het wassen gezien dat hij schoon was.

Wel, ze vallen een derde keer door de schoorsteen. Wie zal zich gaan wassen?”
“Vanaf nu steeds degene die onder het roet zit,” zei de leerling trots.
“Juist niet,” zei de meester. “Heb je ooit gehoord dat van twee mens en die door dezelfde vieze schoorsteen vielen er een vies wordt en de ander niet?

Kijk, dit te doorzien is hogere logica”

Bekijk ook

Spannende dingen...

Spannende dingen…

Ik weet niet wat het is, maar ik voel zo’n enorme veranderingen de laatste tijd? Hebben jullie dat ook dat je die energie bijna niet volhoudt? Ik heb zoveel ideeën en dromen over wat ik nog graag wil gaan doen mijn verdere leven...