Home => Lichaam & Geest => Parapsychologie => Ontwakend bewustzijn => Hoog gevoeligheid: hype of realiteit?

Hoog gevoeligheid: hype of realiteit?


Het begrip hooggevoeligheid of hoog sensitiviteit krijgt een brede belangstelling, variërend van scepsis tot herkenning. Elaine Aron, Amerikaans psychologe, heeft als eerste aangetoond dat er meer aan de hand is. Haar boeken komen sinds 2000 in vertaling uit en geven veel helderheid over het onderwerp. Het lijkt een vlucht te nemen in onze samenleving en sommigen spreken zelfs van een hype. Zelf ben ik van mening dat vooral de collectieve spirituele ontwikkeling van de mens verantwoordelijk is voor deze hogere gevoeligheid. Collectieve erkenning van het gevoel (eeuwenlang weggeveegd door de rationalisatie in onze materialistische samenleving) en de behoefte aan verbinding zal de komende tijd een feit zijn.

De samenleving verkeert nog in de fase van het informatietijdperk en individualisatie. De beeldcultuur maakt het voor gevoelige kinderen bijvoorbeeld steeds moeilijker in een talige samenleving. Factoren waar HSP’s het erg moeilijk mee kunnen hebben omdat er steeds meer prikkels zijn en ze juist zo’n behoefte aan rust en saamhorigheid hebben! Ze voelen zich vaak afgescheiden van liefde en ervaren in deze samenleving te weinig bevestiging. Hun rol zal zich echter steeds meer gaan afbakenen de komende tijd: we gaan van het IK-tijdperk naar het WIJ-tijdperk en ze zullen de adviseurs van dit komende tijdperk worden: mits ze balans in zichzelf vinden en een standpunt over zichzelf innemen!

Wat betekent de term hooggevoeligheid?

Hooggevoelige mensen zijn gevoeliger dan de gemiddelde ander. Hun kwaliteit is dat hun zintuigelijke en buitenzintuigelijke waarneming sterker is dan die van anderen. Iedereen heeft een bepaalde gevoeligheid, maar ‘Highly Sensitive Persons’ (HSP’s) kunnen makkelijker problemen ervaren in hun dagelijks leven en hun kontakten omdat ze gevoeliger zijn voor zintuiglijke prikkels en overprikkeling.

HSP’s ervaren makkelijk subtiele veranderingen in energie, temperatuur, geur, geluid of licht. Ze kunnen meestal niet tegen drukte, harde (valse) muziek, fel licht, extreme kou of hitte en grote menigten. Ze trekken zich vaak terug en voelen zich het fijnst in hun eigen omgeving, omringd door hun eigen sfeer/energie. Als kind hebben de wat oudere HSP’s meestal niet geleerd om met hun intense emoties om te gaan omdat hun gevoeligheid niet werd (h)erkend. Het kan zijn dat ze overspoeld raakten door hun emoties en vaak hebben ze zichzelf destijds een strategie aangeleerd om daar mee om te kunnen gaan. Soms voelen ze daarom juist helemaal niets meer. Of stappen ze heel makkelijk uit hun gevoelsbeleving, maar maken hierdoor minder kontakt met de werkelijkheid of hun omgeving. Het kan ook zijn dat ze controle zijn gaan uitoefenen om enige grip te ervaren op de omstandigheden.

Hoogggevoelige volwassenen en kinderen voelen emoties van anderen bijna moeiteloos aan. Boosheid, ziekte bij de ander, een slecht humeur, weerstand, een slechte sfeer worden door HSP’s geregistreerd. Dat gebeurt op bewust, maar meestal op onbewust niveau. Deze registratie heeft invloed op hun gevoel van lichamelijk en geestelijk welzijn. Hun lichaam is daardoor vaak niet hun veilige haven. Hooggevoelige personen voelen zich nogal eens afhankelijk van anderen als het gaat om hun emotionele conditie. Ze voelen zich goed als de ander zich goed voelt. Voelt de ander zich niet goed dan geldt dat meestal ook voor hen. Ze proberen daarom vaak zoveel mogelijk harmonie te ervaren met hun omgeving. Vaak zijn ze voortdurend bezig het anderen naar de zin te maken. Daarbij kunnen ze veel van zichzelf vergen door hun grenzen te overschrijden of assertiviteit uit te stellen.

Ze reageren vanuit hun creatieve, holistische en abstracte rechterhersenhelft op de wereld. De diepere lagen van dit deel van hun brein zorgen voor onvoldoende reductie van sterke, primaire emoties. Hierdoor hebben HSP’s vaak te maken met gevoelens van depressie, zinloosheid en extreme vermoeidheid.

Hun autonome zenuwstelsel wordt vaak aan het werk gezet. Ze kunnen het gevoel hebben dat ze voortdurend in de vecht- en vluchthouding zijn. Hun lijf kan reageren met stress en vermoeidheid. Daardoor wordt een aanslag gepleegd op hun lichamelijke welzijn. De energie in hun lichaam en lichtlichamen stroomt niet voldoende, dus stromen emoties niet makkelijk weg. Ze worden vastgehouden en vormen blokkades.

Het is belangrijk voor HSP’s om verschillende methodes te leren om stress te voorkomen of te reduceren. Dat kan varieren van assertief gedrag aanleren tot meditatie. Ook kunnen ze een nieuwe strategie aanleren om zichzelf te beschermen, door zichzelf kritische vragen te stellen: klopt het wat ik nu voel? Helpt het me? Maakt het me rustig dat ik dit denk? Ook kan het helpen als ze zich bewuster worden van wat er gebeurt, dan krijgen ze meer begrip en keuzemogelijkheden. Mind fullness en bewust hun plek innemen kan HSP’s helpen te aarden en kalm te blijven in alledaagse situaties.

HSP’s kunnen zichzelf ook makkelijk wegcijferen of zich heel verantwoordelijk voelen voor het verloop van een gebeurtenis of anderen. Ze zijn meestal sterk in hun aanpassingsvermogen. Kunnen zachtaardig en liefhebbend zijn. Verlegenheid wisselt zich af met extravert gedrag. We kunnen namelijk niet zeggen, een HSP is introvert: er zijn er ook die juist erg naar buiten gericht zijn en veel prikkels nodig hebben om zich staande te houden. Die veel uitdagingen nodig hebben. Maar soms ook zo overprikkeld raken dat ze woedend kunnen zijn, of heel defensief gedrag laten zien. Veel gehoord is in ieder geval dat ze zich al sinds hun jeugd een buitenbeetje voelen. Vaak werden ze gepest omdat ze anders waren in de ogen van andere kinderen. Maar ook volwassen HSP’s kunnen geconfronteerd worden met pestgedrag van anderen om die reden!

Ze voelen vaak dat iets niet klopt, maar kunnen dat dan niet verklaren. Als ze hun reactie baseren op aannames kunnen er problemen ontstaan.

Ze kunnen ook een schuldgevoel ontwikkelen, omdat ze zulke hoge eisen aan zichzelf stellen. Ook komt schaamte voor bij HSP’s: ze vinden hun eigen emoties en gevoelens niet altijd aanvaardbaar en normaal.

Zichzelf begrenzen is vaak moeilijk, ze identificeren zich makkelijk met anderen. Ze kunnen als strategie om zichzelf te beschermen ook afstandelijk worden.

Ze kunnen zich moe en leeggezogen voelen. Het feit dat ze niet worden geaccepteerd in hun gevoeligheid kan ze heel eenzaam en verdrietig maken. Ook vanuit de reguliere gezondheidszorg is nog niet altijd sprake van acceptatie, waardoor ze vaak het gevoel hebben alles alleen te moeten oplossen.

Alle strategieën die HSP’s hebben zijn echter ooit geboren om zichzelf te beschermen! Ze zijn dus actief geworden vanuit een positieve bedoeling! Als je hier liefdevol naar kunt kijken wordt het makkelijker om iets voor jezelf te veranderen. De term hooggevoeligheid is geen diagnose en mag dat ook nooit worden, maar kan dus wel helpen om jezelf te transformeren en je gevoeligheid te accepteren. Mijn visie is dat HSP’s een belangrijke rol zullen gaan spleen in de veranderende wereld. Hun gevoeligheid, verantwoordelijkheid en hulpvaardigheid zullen een nieuwe energie in de wereld brengen, mits ze zichzelf accepteren en zich bevrijden van het karma dat hen beperkt.

Ik noem Hoog Sensitieve Personen ook wel Menselijke Engelen: ze zijn in staat om de hemel op aarde te creëren vanwege hun onbegrensde mogelijkheden. Als ze elkaar kunnen vinden en bekrachtigen zal hun rol in belangrijkheid toenemen!

Dus trek je engelenvleugels maar aan en geniet van de vlucht!

Sylvia van Zoeren


Sylvia van Zoeren

Sylvia van Zoeren – Alkmaar (NL)

Sylvia van Zoeren is auteur, hypnotherapeute – ze volgde een opleiding Neuro Linguïstisch Programmeren en Hypnotherapie – en werkt met gevoelige kinderen en volwassenen. Zeven jaar geleden startte ze haar fulltime praktijk, omdat ze een nieuwe weg in wilde slaan wat werk betreft.

www.de-praktijk.org

www.energyswitch.nl

Bekijk ook

Ik

Ik, de anderen en de wereld.

Betekent het eind der tijden soms: het eind van onze ongebreidelde materiële creatiekracht? De mens ervaart sinds een paar decennia een kracht in zich die kan maken (en breken). We gaan meer en meer inzetten op de positieve kracht. De negatieve kracht hebben we door en door leren kennen, denk aan de tweede wereldoorlog. Een culminatie van kwade energiëen werd daar zichtbaar!