Home => Lichaam & Geest => Van de bovenste plank! => Spirituele psychologie van Steve Rother

Spirituele psychologie van Steve Rother


Ik heb het boek Spirituele psychologie van Steve Rother gelezen en vind het boek een echte aanrader. Wil je een andere kijk krijgen op ” psychologie van twaalf levenslessen”, dan kun je in dit boek lezen, zoals hij deze ziet en ervaart;

Hoe komt het toch dat wanneer iemand opgroeit onder de meest gunstige omstandigheden, hij toch niet in staat is zich zelfs de eenvoudigste dingen in het leven eigen te maken? En hoe kan het dat iemand, hoewel hoogintelligent, steeds maar weer dezelfde fouten maakt?

Sommige mensen lijken voor het geluk geboren te zijn. Andersom geldt ook; ondanks alle pogingen om dingen te veranderen lijkt iemand ronduit ongelukkig te zijn.

Zijn wij een product van onze omgeving of wordt wie we zijn en hoe we ons ontwikkelen, grotendeels bepaald door onze genetische structuur?

Pas als we de menselijke ervaring gaan zien als het evolutionaire proces van de ziel, kunnen we alle krachten die in ons leven aan het werk zijn, gaan begrijpen.

Het boek behandeld twaalf primaire levenslessen; met o.a.

 • Menselijke evolutie
 • Jonge volwassenen en kinderen
 • Verantwoordelijkheid
 • Collectieve levenslessen
 • Relaties en de twaalf primaire levenslessen
 • De twaalf primaire levenslessen

Steve schrijft dat al zijn informatie, (ook de eerder geschreven boeken), via “ de engelen Groep” bij hem als goddelijke inzichten worden ontvangen. Ook de twaalf primaire lessen.

Hij begint met de introductie van de werking van de rechter- en linkerhersenhelft.

Inzichten hebben over jezelf en Goddelijke inspiratie.

Hij schrijft o.a. dat het boek antwoorden kan geven op levensvragen.

Omdat dit boek ook een werkboek is geeft hij het volgende als voor waar aangenomen veronderstellingen mee:

 • Er bestaat een voor waar aangenomen overtuiging dat wij spirituele wezens zijn die het leven ervaren in menselijke vorm.
 • Er bestaat een voor waar aangenomen overtuiging dat wij gewoon energie zijn die nooit kan sterven, alleen van vorm kan veranderen. Bijgevolg zijn er in dit werk veel verwijzingen naar reïncarnatie.
 • Er bestaat een intrinsieke overtuiging dat wij het leven ervaren in een veld van polariteit en daardoor onszelf als afgescheiden zien van elkaar terwijl we in werkelijkheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Dus zijn begrippen als goed en slecht, juist of verkeerd, zwart en wit, liefde en angst, enzovoort, allemaal illusies van polariteit.
 • Er bestaat een idee dat wij als mensheid aan kwantumsprong maken in onze evolutie die ons ertoe brengt te zoeken naar hogere waarheden om onze recentelijk verhoogde staat van bestaan te ondersteunen.
 • Er bestaat een idee dat de menselijke geest een onvoorstelbaar sterke scheppingskracht is en als zodanig is het leven gewoon een zichzelf vervullende voorspelling.

Dat zijn veronderstellingen die de mens zeker tot nadenken kan bewegen. Steve schrijft dan ook dat het een andere kijk op het leven en de menselijke ervaring kan zijn.

En ik hoop dat we als mens, elke visie kunnen respecteren van elkaar.

Wat ook een ondersteuning kan zijn om onze blik te verruimen, zijn de Praktijkervaringen die Steve weergeeft in zijn boek. Deze geven een goed beeld weer van ervaringen, van mensen met verschillende achtergronden.

Aan het einde van het boek, kan men door het beantwoorden van verschillende vragen, uitkomen tot twee hoogste scores, welke men kan opvatten als “de primaire en de secundaire levensles.

Welke zijn weergegeven onder de volgende categorieën:

 • Les 1. Acceptatie: eigenwaarde en de kunst van het gracieus accepteren.
 • Les 2. Aanpassing: verandering
 • Les 3. Zijn: heelheid
 • Les 4. Menslievendheid: harmonie met anderen
 • Les 5. Communicatie: communiceren vanuit het hart
 • Les 6. Creatie: het tot uitdrukking brengen van eigen kracht
 • Les 7. Grensafbakening: het tot uitdrukking brengen van individualiteit via gezonde grenzen
 • Les 8. Integriteit: in harmonie met jezelf
 • Les 9. Liefde: liefde voor jezelf
 • Les 10. Vertrouwen: vertrouwen in jezelf.
 • Les 11. Waarheid: verantwoordelijkheid tegenover jezelf (Let op: Vertrouwen en Waarheid worden vaak kruislings gediagnosticeerd.)
 • Les 12. Genade: leven in harmonie met alles (Let op: Het komt heel weinig voor dat iemand met de levensles Genade werkt.)

Het was leuk om de vragenlijst in te vullen en daarmee mijn” levens- lessen” aangereikt te krijgen.

Ik kwam uit op Les 9. Als Primaire les; Liefde; liefde voor mezelf.

Als secundaire les, Les 8; Integriteit; in harmonie zijn met mezelf.

Het boek heeft me zeker een verruiming aan inzichten gegeven.

Toch blijft het voor mij altijd belangrijk om “mijn Zelf “ trouw te blijven en toch openstaan voor andermans ideeën en hun waarheid.

Zelf blijf ik graag nadenken over wat ik lees, hoor, zie of voel. Het is en blijft voor mij een waarheid als een koe; onderzoek en behoudt het Goede.

Hoe belangrijk is het, dat we uitkomen bij onze eigen inzichten.

We zijn in harmonie met de éénheid, toch zeker unieke wezens.

(Symbolisch gezien) In éénheid met de zwerm vissen, voel ik me als een vis in het water.

Steve Rother - Spirituele PsychologieGo with the flow!

Trijntje ter Horst

Bekijk ook

Zeven wegen naar een gelukkig leven - Deepak Chopra

Zeven wegen naar een gelukkig leven – Deepak Chopra

Hoe zou het zijn als je de kinderen in je leven 7 wetten kon leren die hen hielpen op weg naar een gelukkig leven? Deeprak Chopra presenteert hier de 7 lessen die iedereen zou moeten leren, nog voordat je tot 7 leert tellen! Chopra geeft ons met dit prachtig geïllustreerde boek de handvaten om deze wijze wegen aan elk mens - jong of oud - over te dragen.