Home => Lichaam & Geest => Van de bovenste plank! => Het Paranormale is onder ons – Vandekerkhove Christian

Het Paranormale is onder ons – Vandekerkhove Christian


De paranormale verschijnselen verdelen de mensen in gelovers en niet-gelovers.
Het begrip wonder roept nog bij veel meer mensen scepsis op. Wonderen worden immers verondersteld enkel in de imaginaire wereld van mythen, legenden, hagiografieën, religies en literatuur te bestaan. Wie het concept van wonder naar de dagelijkse realiteit trekt, verliest de facto zijn geloofwaardigheid.
Nochtans worden veel wonderen met de grootste ernst gerapporteerd in de verschillende religies. Maar gaat het hier wel om feiten? Zijn het niet louter metaforen, die ons iets duidelijk moeten maken?
Deze vraag is en blijft in de eerste plaats retorisch, want, zoals gezegd, de wereld van het paranormale verdeelt de mensheid in gelovers en niet-gelovers.
Maar stel je voor, dat in ons midden – en nog niet eens zo lang gelden – iemand zou hebben geleefd, waarvan wordt gezegd dat hij dag in dag uit wonderen deed. Iemand, waarover we heel veel documentatie tot onze beschikken zouden hebben, iemand, tenslotte, die door veel groten der aarde als vriend werd beschouwd en werd gewaardeerd, niet enkel omwille van zijn ideeën, maar ook omwille van zijn wonderen. Die persoon bestaat en staat bekend als Mijnheer Philippe. Dit boek is een verkenningstocht naar Meester Philippe, zijn leer en zijn wonderen. Er werd naar gestreefd zo goed mogelijk de bronnen van alle beweringen op te geven.


BoekbesprekingMarianne Vervoort

Christian Vandekerkhove trekt alle registers open om het boek te laten overlopen van informatie aan de hand van ontelbare gedetailleerde voorbeeldsituaties uit evenveel geloofwaardige bronnen.

Meester Philippe (25-4-1849 tot 2-8-1905) staat erom bekend meermaals opzienbarende genezingen verrichtte hebben, zowel tijdens als na zijn leven…

Het vroegste voorbeeld wat hiervan uitgeschreven werd is van de 5-jarige Philippe die, vanop afstand,het leven van zijn vader redde. Hij lietzijn vader, tijdens de slag van Solferino, het hoofd draaien op het moment dat een kanonskogel op hem afkwam.

Zijn oudste paranormale genezing dateert van 1866. Een kind werd door twee dokters dood verklaard. Philippe beval het kind op te staan waarna het daadwerkelijk ontwaakte.

Het boek staat vol gebeurtenissen die sceptici de wenkbrauwen zal doen fronsen maar die voor anderen een duidelijke bevestiging biedt dat wonderen wel degelijk bestaan.

De genezingen gebeurden meestal tijdens zittingen waarbij 100 tot 200 patiënten en spirituele leerlingen van de Meester aanwezig waren.

Veelal gebeurde dit op bevel van Meester Philippe, nadat door de patiënt blijk werd gegeven van de drie bouwstenen die de weg naar de Hemel (op aarde) bewerkstelligen:

* vergeving, zowel van jezelf als van je naaste

* betaal je schuld af zodat je zuiver bent

* hou van je naaste als van jezelf

Als je het mij vraagt zou ditin ons huidig levenniet mogen ontbrekenen zou het mensen sieren wat onzesamenleving ten goede komt.

Philippe begon zijn studies in 1874 aan de Ecole de Médecine et de Pharmacie te Lyon. Hij bezocht er de hospitalen als leerling geneeskunde maar kon het lijden van de patiënten niet aanzien en genas er een aantal op spirituele wijze. De artsen weigerden hem zijn 5e en laatste cyclus te volgen die hem het diploma van gezondheidsofficier zou opleveren. Volgens hen oefende hij occulte geneeskunde uit.

In 1884 kreeg Meester Philippe het doctoraat van de Universiteit van Cincinnati, Ohio (USA) en in 1886 ontving hij een eredoctoraat in de geneeskunde van de Koninklijke Medische Academie te Rome. Op die manier kreeg hij alsnog internationale erkenning.

De leer van Meester Philippe strekt zich uit tot thema’s als dood en reïncarnatie, maar ook over esoterie wordt het een en ander geschreven.

Zo worden de therapeutische indicaties binnen de relatie tussen kleuren enklanken toegelicht. Voor mij was dit gegeven nieuw dus op die manier heeft het boek ook mij geholpen in mijn persoonlijke groei. Misschien kan het ook u aanzetten tot nadenken, bezinning,… vergeving…

Voor wie geïntrigeerd is geraakt door het boek bestaat de mogelijkheid om kracht en inspiratie op te doentijdenseen bezoekje aanverschillende plaatsenwaaronder zijn geboortehuis of zijn graf. Gegevens hierover worden eveneens uitgebreid toegelicht.

Tot een volgende boekbespreking,

Marianne Vervoort


Het Paranormale is onder ons

Het Paranormale is onder ons

de wonderen van Meester Philippe
Vandekerkhove Christian
Prijs:16.00 €

Pagina’s: 135
ISBN: 9789077135198
formaat: Paperback
Uitgeverij: Mens Cultuur

Klik hier of op de afbeelding om het boek te bestellen.


Marianne Vervoort

Marianne Vervoort -Retie (BE)

Door de jaren heen ben ik gegroeid tot iemand waar mensen en dieren terecht kunnen voor behandelingen zoals reiki, voetreflexologie of cranio sacrale therapie.


Bekijk ook

Zeven wegen naar een gelukkig leven - Deepak Chopra

Zeven wegen naar een gelukkig leven – Deepak Chopra

Hoe zou het zijn als je de kinderen in je leven 7 wetten kon leren die hen hielpen op weg naar een gelukkig leven? Deeprak Chopra presenteert hier de 7 lessen die iedereen zou moeten leren, nog voordat je tot 7 leert tellen! Chopra geeft ons met dit prachtig geïllustreerde boek de handvaten om deze wijze wegen aan elk mens - jong of oud - over te dragen.