Home => Oosterse Stromingen => Bewegingsvormen => ‘Mystieke’ helende krachten al jaren voor iedereen toegankelijk

‘Mystieke’ helende krachten al jaren voor iedereen toegankelijk


Oorspronkelijk behoorde de ontwikkeling van deze vermogens tot de categorie van geheime technieken, slechts onderwezen door- en aan een zeer select gezelschap. Reeds in de Nei Ye (± 500 b.c.) wordt verwezen naar deze vermogens en hoe ze te ontwikkelen. Dr. Shen heeft de opvatting dat deze methodes tot het erfgenaamschap van de mensheid behoren en onderwijst deze daarom reeds vele decennia. Binnen de conventionele westerse Taijiquan (T’ai Chi) wereld wordt hem dat niet overal in dank afgenomen. Het ontwikkelen van deze vermogens heeft een grote positieve invloed op het gezond functioneren, zowel van jezelf alswel van de mensen waaraan les wordt gegeven.

In het kort komt het erop neer dat je door fysieke en mentale aanwijzingen en door non-verbale informatie overdracht invloed uitoefent om vitaliserende energieën (YuanQi) toe te laten nemen en om ziekte verwekkende energieën (BinQi) af te voeren. Het beheersen van de volgende sleutelprincipes is daarbij van essentieel belang.

– spontane beweging

Een natuurlijk fenomeen dat zich kan manifesteren als trillen, schokbewegingen, beven, vibratie, geeuwen, huilen, winden, boeren, klankvormen, enzovoorts. Deze veruitwendigingen ontstaan als ‘vanzelf’ op het middenvlak tussen regie en controleloosheid tijdens de uitvoering van houdings- of bewegingsoefeningen. Hierdoor geef je je lichaam de kans om de oorspronkelijke krachten toe te laten. Deze kunnen dan het intern zelfregulererend mechanisme weer ondersteunen. Naarmate je dit meer en meer kunt regiseren ontstaat er vibratie. Vibratie of trilling waarvan je de frequentie kunt veranderen.

– verlenging

Kan het beste uitgelegd worden in fysieke aanwezigheid, zodat je dat zelf kunt ervaren. Door aandacht te geven aan een gebied in je lichaam, gaat dat gebied ontspannen, hier voeg je (mentaal) richting in de lengte van het betreffende gebied aan toe m.a.w je verplaatst steeds je aandacht in een naar buitengaande lengte richting. Dit zou je het ‘werken’ kunnen noemen, Met name ‘het verlengen’ van de wervelkolom heeft een zeer gunstige invloed op je totale functioneren.

– alerte ontspanning

Lijkt voor de gemiddelde westerling een onmogelijkheid van elkaar uitsluitende tegengestelden. Met alerte ontspanning wordt een staat van geest en lichaam bedoeld. Je bent ontspannen aanwezig en bewust van de dingen om je heen. Je lichaam en geest zijn ontspannen, oftewel zonder stress. Door de te oefenen in de concrete en praktische toepassingen van de basisprincipes is deze staat van Zijn voor iedereen binnen afzienbare tijd te bereiken. Vaak wordt dit meditatie genoemd. Vanuit deze staat van Zijn worden de latente (afgeremde/geblokkeerde) vermogens geactiveerd, die vooral verbonden zijn met het goed functioneren van de drie hoofd energie-informatie centra (onderste, middelste en bovenste Dantian genaamd – tweede, vierde en zesde chakra).

Omdat ieder lijf anders is en iedereen een unieke historie heeft is het ondoenlijk om deze vaardigheden te leren vanuit een boek of video. Je dient namelijke gerichte terugkoppeling te krijgen over je fysiek- en mentaal funtioneren in het moment. Traditioneel ambachtelijk onderwijs – een op een – waarin het verkrijgen van lichamelijke en mentale vrijheid het eerste oorsponkelijke doel is. En waarbij in de loop van de tijd als vanzelf je frequentie wordt verhoogd, zodat je minder vatbaar wordt voor de lagere (destructievere) frequenties. Dr. Shen Hongxun is inmiddels de 70 ruim gepasseerd en nog steeds een eminent voorbeeld van vitaal ouder worden. Komende jaren gaat hij voor het laatst een programma onderwijzen waarin de ontwikkeling van ‘helende’ krachten centraal staat. Voor Informatie daarover kun je terecht op zijn website.

Wordt de kracht vervolmaakt

komt de wijsheid naar buiten.

En geen der tienduizend dingen

blijft buiten je macht. (Nei Ye)


Robbert Mahler geeft ruim 14 jaar intensief trainingen in het systeem van Dr. Shen Hongxun en assisteert hem incidenteel bij zijn internationale trainingen.

Bekijk ook

De energetische en ontspannende waarde van Tai Chi Tao

De energetische en ontspannende waarde van Tai Chi Tao

In tai chi tao heb je nog meer mogelijkheden van oefenen, bijvoorbeeld de vijf elementen oefeningetjes en vormpjes waarmee je nog beter en gerichter kan werken om blokkades weg te nemen, energie te laten circuleren en in korte tijd vitale energie op te doen.