Wat is Feng Shui?


Herkomst

Feng Shui is van oorsprong een oude Chinese geneeskunst. “Geneeskunst” klinkt in deze context wat vreemd in de oren, maar de omgevingsleer is slechts een onderdeel van Feng Shui. Bovendien is de gedachte dat de omgeving van de persoon van invloed is op zijn welzijn van essentieel belang. De eerste vormen van Feng Shui zijn al te herleiden tot 6000 voor Christus. De leer heeft dus al een aantal millennia met succes overleefd, en heeft de tijd gehad om te groeien tot een omvangrijk stelsel van geschreven en ongeschreven regels en principes. In de eerste millennia zijn echter alleen toepassingen van Feng Shui voor graven bekend, en werd de term nog niet als zodanig gebezigd.

Pas rond het begin van onze jaartelling, in de vierde eeuw na Christus, wordt in het “Book of Burial” melding gemaakt van de term Feng Shui. De eerste toepassing van Feng Shui voor de selectie van een nederzetting i.p.v. een graf dateert volgens dit boek van ergens tussen 1766 en 1046 voor Christus. Overigens heeft Feng Shui in de 3 tot 4 millennia die volgden een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt.

Er werd oorspronkelijk alleen naar de stand van de sterren gekeken, in de loop der eeuwen is o.a. astrologie (in veel bredere zin), numerologie, en de krachten van Chi (ook wel Ch’i of Qi, een woord dat zich moeilijk laat vertalen maar wat het beste als een soort positieve levensenergie gezien kan worden) aan de leer toegevoegd, waardoor het zuiver kosmische en wetenschappelijke karakter van Feng Shui verloren is gegaan.
Om die reden verkiezen sommigen om de term Feng Shui niet langer te gebruiken en voor hedendaagse toepassingen van Feng Shui de term Geomancy of Qimancy te gebruiken. Omdat door anderen, die minder waarde hechten aan de zuiverheid van de naam, de term Feng Shui nog wel gebruikt wordt, zijn deze drie woorden in de dagelijkse praktijk synoniemen.
Op dit moment is Feng Shui zeer populair in het Westen, en waar oorspronkelijk voornamelijk gebruik gemaakt werd van Feng Shui adviseurs, is er nu plaats gemaakt voor een grote hoeveelheid boeken. De nieuwe belangstelling voor Feng Shui, van voornamelijk particulieren in het Westen, heeft de nadruk iets verlegd. Waar oorspronkelijk berekeningen, combinaties en uitzonderingsregels werden toegepast, zijn nu juist de eenvoudige regels en gemakkelijke oplossingen populair. De Feng Shui waarbij de nadruk op de laatste vormen wordt gelegd, of waarbij een combinatie ontstaat, wordt vaak aangeduid als moderne, Westerse, of hedendaagse Feng Shui.

De Term Feng Shui

De letterlijke betekenis van Feng Shui (wind en water) geeft slechts gedeeltelijk het huidige doel van Feng Shui aan. Wind neemt Chi mee of verbrijzelt het; water vangt Chi en slaat het op. Het doel van Feng Shui in de meest elementaire betekenis is daarom het hinderen van de wind en het geleiden van het water. In huidige toepassingen wordt echter rekening gehouden met meer elementen en is de balans het belangrijkste doel.

De krachten van richtingen kun je ‘activeren’ om op die manier meer geluk aan te trekken in de liefde, met relaties, loopbaan, hulp van anderen etc. De windrichtingen in je huis laten zien, dus activeren doe je met kleuren, patronen en materialen.

Feng Shui is de kunst een positieve stimulans te geven aan de omgeving, acupunctuur voor architectuur. Praktisch betekent dit aanpassingen in ontwerp, gebruik, inrichting, vorm, kleur, materiaal, kunst en licht. Een herstelde ruimtelijke balans kan de geluk / pech verhouding duidelijk verbeteren.
Energie van de ruimte. Dat onze omgeving invloed op ons heeft, herkent elk mens wel uit eigen ervaring. Zo voelt het ene restaurant gelijk prettig en wekt het andere grote weerstand. Ook weten we heel goed waar we wel of niet willen zitten en juist die plekken zijn altijd het eerst bezet. Het is natuurlijk niet schadelijk om tijdelijk op een wat mindere plaats te zitten. Dat is anders in onze eigen woning of werksituatie door de jarenlange ruimtelijke inwerking.
Vaak ervaren we ruimtelijke (dis)harmonie in sterke mate zonder dat er precies de vinger op kan worden gelegd.
Feng Shui maakt de achterliggende wetmatigheden duidelijk. De principes refereren aan menselijke oerbehoeften als veiligheid en zekerheid. Een ruimte die energetisch in balans is, heeft een prettige en aangename uitstraling. Daarin voelen wij ons gesteund, krachtig en ontspannen, zo’n ruimte geeft energie!

Hoe het werkt


Feng Shui staat los van mode of smaak en werkt met de Oosterse 5-elementenleer. Welk element wáár gebruikt moet worden blijkt o.a. uit de horoscoop en kompasberekeningen van het gebouw en van de betreffende mensen. Het maken van zo’n Feng Shui analyse is een intensief en complex werk, waar boeken vol van zijn geschreven en waarvoor veel ervaring voor nodig is.
Feng Shui let ook op vormen, kleuren en energie stromen. Energielekken of stagnaties kunnen gecorrigeerd worden, wat onze gezondheid en voorspoed positief beïnvloedt. Zelfs een simpele verandering kan al grote gevolgen hebben. Zo geeft een schoon bureaublad een betere concentratie en ontstaat er weer plek voor nieuwe dingen.

Feng Shui werkt met de Oosterse 5 elementenleer, zoals ook de Chinese geneeskunst en voedingsleer dat doet. Zo kan bijvoorbeeld een gebouw op bepaalde plekken hout nodig hebben of een persoon door een bepaald element beter in balans komen.
Bij elementen horen kleuren, vormen, motieven en materialen. Welk element wáár gebruikt moet worden blijkt o.a. uit de horoscoop en kompas berekeningen van het gebouw en van de betreffende mensen. Heel zinvol en praktisch is het gebruik van Beeldende Kunst, wat door z’n kleur, vorm en inhoud effectief kan inspelen op een van de 5 elementen.

Bekijk ook

De 5 elementen van Chi

De 5 elementen van Chi

De vijf elementen kunnen gezien worden als een verfijning van het principe van Yin en Yang. Elk van de vijf elementen behoort toe aan een bepaald type Chi-energie. De gedachte achter de vijf elementen is lastig uit te leggen, omdat er net als voor Yin en Yang, niet één, maar vele gedachten achter deze vijf elementen schuil gaan.