RegenBoogBrug Meditatie


Het doel van deze Meditatie is om een telepatische golf van liefde op te wekken die ons met het centrum van de Aarde verbindt, met de regenboog-alternators aan beide polen die de magnetische velden van de Aarde op hun plaats houden en met al die andere planetaire kin die nu dezelfde meditatie doen. Door het tot stand brengen van deze telepathische Aarde-golf, creëren we een matrix voor communicatie, een communicatie-netwerk dat de noosfeer, de mentale envelop van de Aarde, steeds dichter bij de bewuste manifestatie ervan brengt. Deze matrix zorgt ook voor een beschermend veld van ware positieve gedachtenvibraties, bedoeld om het resonantie-veld van de Aarde in een staat van harmonie en vrede te houden.

Het doel van deze jaarlijkse meditatie is om daadwerkelijk de Regenboogbrug rond de Aarde te manifesteren – de dag en nacht alternators van het magnetisch veld van de Aarde – ten tijde van de sluiting van de cyclus, Winter (Zuiden) of Zomer (Noorden) zonnewende 2012.

Deze Regenboogbrug is de sinds lang voorspelde brug van vrede, die de derde-dimensionale Aarde zal verbinden met de vierde-dimensionale en hogere dimensies, hierdoor zorgend voor een vrede en harmonie, die niet verbroken kan worden. Opdat iedereen kan deelnemen aan deze meditatie, bieden we voor de Dag Buiten de Tijd deze universele versie aan van de Regenboogbrugmeditatie voor Wereldvrede.

Je kunt dit alleen doen of met een groep – vroeg in de dag is het beste, maar een andere tijd is ook goed. Als je met een groep bent, kom dan samen in een cirkel als het kan, gezeten op de grond met je benen gekruist. Haal een paar keer diep adem; het negatieve inademen en in jezelf transmuteren (omzetten) en uitademen wat positief en zuiverend is. Sluit dan je ogen. Visualiseer dat je in het centrum van de Aarde bent. Visualiseer dan de kristallen kern in de vorm van een reusachtige octaëder (2 piramides met de onderkanten tegen elkaar). Vier zijden van het kristal eindigen in een punt op de Noordelijke poolas. De andere vier komen samen in een punt op de Zuidelijke poolas. Om deze reuze kristallen octaëder bevindt zich het binnenste membraan van de Aarde, dat als een trommelvel het oppervlak van de buitenste Aarde laat meetrillen. De Noordelijke helft van het kristal heeft twee rode en twee witte vlakken; de Zuidelijke helft heeft twee blauwe en twee gele vlakken.

Ga nu het kristal binnen.

In het centrum van deze reuze-kristal is een intens brandend punt van wit licht. Een etherische kolom van licht strekt zich vanuit dit brandende middelpunt uit in noordelijke en zuidelijke richting naar via de punten van de octaëder en gaand naar de Noord- en Zuidpool aan de buitenkant van de Aarde. Doorheen deze etherische verticale kolom van licht bevinden zich twee met elkaar verstrengelde fluxbuizen, waar constant plasma-energie doorheen stroomt. Deze rode en blauwe fluxbuizen zitten om elkaar heengedraaid als de twee strengen DNA. Zij leveren plasma -electrisch geladen ionen- aan het brandpunt in het centrum van de Aarde.

Hangend aan de noordelijke as van deze lichtkolom met de twee fluxbuizen eromheen zit het rode tijdsatoom. Rond de zuidelijke lichtas zit het blauwe tijdsatoom. De rode en blauwe polaire tijdsatomen draaien in een tegenovergestelde richting van elkaar; het rode noordelijke tijdsatoom draait met de klok mee, het blauwe zuidelijke tijdsatoom draait tegen de klok in. De tijdsatomen hebben elk zeven punten: een centrum, twee punten aan weerszijden van de verticale as en elk twee punten -vier in totaal- op dezelfde afstand van elkaar aan weerskanten van de centrale as. De zes buitenste punten van het tijdsatoom hebben bijna de vorm van een hexagoon, een zes-zijdige figuur.

Het gravitatieveld (het vlak van de zwaartekracht) van de achtzijdige kristal, straalt horizontaal vanuit het felverlichte centrum van het kristal, zich uitstrekkend naar de vier punten die de randen van het kristal markeren en waar de vier noordelijke en de vier zuidelijke facetten van de octaëder elkaar ontmoeten. Dit gravitatievlak die deze vier punten verbindt is als de basis van twee piramides – een piramide strekt zich vanuit zijn basis met vier facetten uit naar de noordelijke punt van de octaëder en de andere vier zijden naar de zuidelijke punt. Precies tegenover elkaar op dit gravitatievlak zitten nog twee tijdsatomen: een witte en een gele. Deze twee zwaartekracht-tijdsatomen zijn net zo geconstrueerd als de rode en de blauwe, behalve dat de punten van hun assen op één lijn liggen met het gravitatievlak en op hun kant liggen, als het ware, en loodrecht staan op de polaire tijdsatomen. Deze witte en gele tijdsatomen draaien rond als een schoepenrad, tegen de klok in een langzame draaibeweging makend, van links naar rechts rond het centrale punt van het felbrandende licht.

Als je eenmaal het achtkantige kristallen hart van de Aarde hebt gevisualiseerd met de vier tijdsatomen, de etherische kolom van licht met de twee fluxbuizen, visualiseer dan dat vanuit het kristallen centrum een enorme bundel licht van veelkleurig plasma uitschiet in de richtingen van de beide polen van de Aarde. Op dit moment ben je vanuit het centrum van de Aarde naar een punt in de ruimte gegaan, waar je de hele Aarde kunt bekijken. Terwijl je nog steeds de kristallen octaëder in het centrum van de Aarde ziet, spuit de stroom licht bij de Noord- en Zuidpool naar buiten om een reusachtige dubbele regenboogbrug te vormen; de dag- en nacht alternatoren (stroomwisselaars) van het magnetische veld van de Aarde zichtbaar gemaakt.

Twee regenboogstromen verbinden de Noord-en Zuidpolen van de Aarde, precies 180 graden van elkaar. Terwijl de Aarde langzaam om haar as draait, blijft deze regenboogbrug stabiel en constant, onbeweeglijk.

Wanneer je deze visualisatie compleet hebt, neem je de hele Aarde, draaiend onder de regenboogbrug en plaats het in je hart. Zie de twee stromen van licht door je centrale kolom boven je hoofd en onder je voeten naar buiten vloeien en maak je net zo’n regenboogbrug rondom je eigen lichaam, je aura op zijn plaats houdend.

Nu zijn jij en de Aarde één. De RegenBoogBrug van WereldVrede is echt.

Achter dit alles zit een wetenschap. Wat eerst in de verbeelding ontstaat en gevisualiseerd wordt door genoeg mensen in een telepathische golf van liefde, zal na verloop van tijd realiteit worden.

Klik hier voor de Engelse versie: Rainbow Bridge meditation

Bekijk ook

Wedergeboorte – een eenvoudig lenteritueel voor vernieuwing

Wedergeboorte – een eenvoudig lenteritueel voor vernieuwing

De verbondenheid met de cycli van de natuur neemt in het sjamanisme wereldwijd een belangrijke plaats in. De sjamaan is zich bewust dat alles vervuld is van kracht en dat de scharniermomenten in de natuur periodes van kracht zijn, waarvan het potentieel benut wordt via rituelen: bewuste momenten van verbinding, groei en vieren.